Stine Ramstad Westby blir ny administrerende direktør for GK Norge.
Det innenlandske salget av byggevarer i januar var 2,9 % lavere enn i januar 2023. Størst nedgang har trebaserte produkter med – 11,8%. Betongbasert byggevarer går ned med 1,5 %, mens øvrige…
Consto har signert kontrakt med Statnett SF om bygging av Hyggevatn transformatorstasjon.
Husholdningenes forventninger til boligpriser og renter ble mer positive i februar, etter et markert oppsving i januar, viser ferske tall fra NBBLs boligmarkedsbarometer. – Et stort flertall av…
Norconsult økte netto omsetning i fjerde kvartal 2023 med 11 prosent til 2 333 millioner kroner, sammenliknet med 2 110 millioner i samme kvartal i 2022. Den organiske omsetningsveksten endte på 7…
- Vi ser at det er et stort behov for arbeidskraft i elektronæringen til tross for urolige tider, sier Ove Guttormsen i Nelfo. Tall fra NHOs Kompetansebarometer viser at Nelfo-bedriftene kunne ansatt…
GK Gruppen 4. kvartal 2023: Rekordhøy aktivitet og en god avslutning på året
Majorstuen stasjon skal oppgraderes: – Det blir et løft for passasjerer, nabolaget og Oslo.
Møter bransjens utfordringer med midlertidig avklaring i BREEAM-NOR v6.
Til tross for kulde, begrenset infrastruktur og store avstander kan elektriske anleggsmaskiner også tas i bruk i Nord-Norge, viser ny studie.
Norges ledende montørbedrift for gjerder, HT Gjerde Norge, fusjonerer nå med søsterselskapet og regional aktør HT Gjerde Haugaland. Hensikten er å samle kompetanse, øke fokus på produktutvikling og…
Nå rekrutterer LINK Arkitektur ytterligere fagekspertise innen rehabilitering, ombruk og transformasjon for å imøtekomme økende etterspørsel.
Det finnes alt for mange myter om yrkesfag, fagarbeidere og byggenæringen. I denne artikkelen ønsker vi å avlive det vi mener er 3 største mytene. Er du klar for å bli med på forandringen?
Hallingplast utvikler nyskapende rørsystem til fjernvarmenettets nye "termos". Termosen skal lagre nær kokende varmt vann gjennom sommeren som brukes direkte inn i Oslo sitt fjernvarmenett i…
Johan Berglund blir fra 1. mars midlertidig daglig leder på Moelven Profil AS. – Jeg er takknemlig for at Johan tar ansvaret. Han kjenner Moelvens produksjon godt, og har vært involvert i flere…
Caverionkonsernets årsresultat for 2023 viser en omsetning på 2,49 mrd. euro (28,5 mrd. kr), opp med 5,9 prosent fra 2022. Justert EBITA ble 123,7 mill. euro (1,42 mrd. kr). Ordrereservene var ved…
Lovforslag for offentlige anskaffelser mottas positivt av Bygghåndverk Norge.
Nomineringen er åpen og hvem som helst kan sende inn en nominasjon! Alle bygg som er ferdigstilt fra og med januar 2022 til og med nominasjonsfristen kan nomineres.
I fjor døde 26 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge. Av de omkomne var 25 menn og én kvinne. 22 av de omkomne var norske statsborgere.
De norske plastrørprodusentene Hallingplast og Haplast har inngått et samarbeid for å tilby Haplast sine egenutviklede spesialprodukter raskere og rimeligere i hele Norge.
Topp- og bunnlinjeveksten fortsetter for Sweco. Selv om den lave aktiviteten i det private byggmarkedet preger avslutningen av året, forbedres det rekordsterke driftsresultatet fra 2022 ytterligere.
Arne Birkeland er ansatt som ny administrerende direktør i Rambøll Norge, og tiltrer stillingen 1. mars.
18. januar ble Bravida Norge tildelt kontrakt på leveranse av elektro og brann og sikkerhet på Haugesund Sykehus, som utvides og rehabiliteres.
Veidekke omsatte for NOK 12,1 milliarder i fjerde kvartal 2023. Resultatet før skatt var NOK 603 millioner.
Skanska har signert kontrakt med WS Computing AS for gjennomføring av forberedende arbeider for deres nye datasenter i Skien. Kontrakten har en verdi på 1,1 milliarder kroner og inngår i ordrereserven…
- Dette beviser hvor viktig prosjektet digital bolighandel, som Eiendom Norge var med å starte, er for det norske samfunnet, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge.
OBOS med høy aktivitet i et svært krevende år for boligbransjen. – OBOS var i 2023 aktøren i Norge med størst byggeaktivitet, men resultatene viser med tydelighet at det var et tøft år, sier…
Lindab, ledende innen innovative ventilasjons- & byggeløsninger, er begeistret for å kunngjøre utnevnelsen av Stefan Myhre Pettersen som vår nye Salgs- og Markedssjef.
Tidligere konserndirektør i Adecco Service and Solutions, Susan Hanssen, blir ny regionsdirektør i Cramo. Utover selskapets avdelinger på Østlandet får Hanssen ansvaret for flere fagavdelinger i…
Multiconsult leverte en god avslutning på 2023. Selskapet registrerte høyt aktivitetsnivå, solide salgstall, sterk vekst og gode operasjonelle resultater for fjerde kvartal.
Etter en samspillsfase har Peab K. Nordang fått oppdraget med å etablere et nybygg ved Langhaugen videregående skole i Bergen. Kontrakten beløper seg til 257 millioner kroner eks. mva. med byggestart…
For å møte bransjens økende etterspørsel etter erfaring med prosjektledelse av store og komplekse prosjekter, har Advansia opprettet en egen seksjon for akvakultur.
Boligprisene steg med 3,4 prosent i januar 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,7 prosent.
Rambøll har signert rammeavtale med Statnett på strategisk bærekraftsrådgivning. Avtalen omfatter en rekke områder som klima- og naturrisiko, klimagassregnskap, regelverk og bærekraftsrapportering.
I fjor fikk forslaget for Lilletorget 1 et overraskende stopp fra Plan- og bygningsetaten. Nå har byråd for byutvikling gjort sin vurdering og sender forslaget på høring.
I et halvt århundre har danske Kim Lindholm Lauritsen jobbet som ingeniør, byggeleder og samfunnsrådgiver i Grenland.
Peab årsresultat, januar – desember 2023: Fortsatt et todelt marked.
Administrasjonen i Holmestrand kommune har vært spredt, men nå skal endelig 260 ansatte samles i ett bygg. De skal leie lokaler i et nytt bygg fra Bane NOR, som Veidekke skal bygge.
Mindre enn ett år etter at GK ble partner i mangfoldsnettverket Diversitas, er HR-leder i GK, Caroline Kindle valgt inn som nytt styremedlem.
AF Gruppen har inngått avtale med KLP Eiendom om bygging av prosjektet Nora på Bislett i Oslo.
Veidekke har fått i oppdrag å oppføre et miljøsertifisert kontor- og næringsbygg på kaipromenaden i Haugesund for Smedasundet Sytti7 AS (Caiano AS). Bygget blir på 8.500 kvadratmeter hvorav 6.000…
Ny salgsdirektør og større stab skal sikre verdiøkende tjenester.
Birgit Farstad Larsen tar plass i konsernledelsen i COWI.
– Forskningsparken Tromsø har vært et langsiktig utviklingsløp som bygger opp under vårt samfunnsoppdrag om å bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge, sier…
Husholdningenes forventninger til boligpriser og renter gjorde et byks i optimistisk retning fra desember til januar, viser tall fra NBBLs Boligmarkedsbarometer.
I januar 2024 ble Peab AS fusjonert inn i Bjørn Bygg AS, som deretter byttet navn til Peab Bygg AS.
Multiconsult-gruppen og Ankerdb AS har nylig inngått et partnerskap, samtidig som Multiconsult går inn med en mindre eierandel i selskapet. Anker er en datadreven teknologistartup som hjelper til med…
Gjennom «Plastcupen» inviterer Norsk Gjenvinning og Plastretur norske entreprenører til å samle inn og kildesortere mest mulig plastemballasje på byggeplasser.
Inin Group AS har utøvd en opsjon for å kjøpe de resterende 35 prosent av aksjene av elektroentreprenøren Hadeland Elektro. Dermed øker Inin Groups eierandel til 100 prosent.
Statsbygg sin nye energisentral på Campus Ullandhaug vil redusere universitetet sitt klimagassutslepp knytt til energiforbruk med 80 prosent. No er grunnsteinen ved Universitetet i Stavanger lagt ned.
Multiconsult etablerer seg med kontor i Lillestrøm sentrum for å kunne tilby enda bedre rådgivingstjenester for bygg- og anleggsprosjekter på Romerike.
Nylig ble det avholdt felles møter mellom rørleggerbedrifter, elektrikerbedrifter og entreprenørbedrifter i Nord-Norge. Konklusjonen; samarbeid gir den utførende siden muskler.
Bergen kommune har gitt Veidekke oppdraget med å forvandle det gamle Sentralbadet i sentrum til et Scenekunsthus. Kontrakten er en samspillsentreprise verdt 330 millioner kroner ekskl. mva. pluss…
I en moderne bygg- og anleggsbransjen, hvor fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) er av største viktighet, har teknologiske fremskritt gitt opphav til innovative verktøy for å styrke…
Med det nye navnet Woodfab skal Norges største prefab-aktør bli mer synlig og ta nye markedsandeler i det raskt voksende markedet for utvikling og produksjon av prefabrikkerte byggeløsninger.
Klimagassutslipp knyttet til VVS-installasjoner må beregnes og optimeres for å oppnå nasjonale og internasjonale klimamål, viser en forskningsrapport.
Veidekkes datterselskap Seby AS har inngått kontrakt med Ekebergveien 1 AS (Clemens Eiendom og Stiftelsen Oslo Hospital) om å utvide og rehabilitere eiendommen Oslo Hospital i gamlebyen i Oslo.…
H-verdien synker videre i bedriften, som har 3700 medarbeidere i hele Norge.
OBOS har inngått en avtale om å kjøpe boligprosjektet Bergensmeieriet av UNION Residential. Eiendommen, som ligger sentralt på Mindemyren i Bergen
– Løfte frem gode rollemodeller for ungdom og fokus på positive historier fra bransjen, er to viktige tiltak for å styrke rekrutteringen til yrkesfagene. Sammen med Norges Hyggeligste Håndverker gjør…
Betong fra gamle hus i Bodø ble fyllmasse. Det førte til betydelig mindre transport, penger spart og reduserte CO2-utslipp.
Multiconsult kjøper det svenske konsulentselskapet VA-Resurs AB. Oppkjøpet bidrar til å styrke Multiconsults svenske datterselskap, Iterio AB, med markedsledende og ettertraktet kompetanse innen VA.…
Hanne-Kjersti Aalde blir ny eiendomssjef for Vulkanporteføljen i Aspelin Ramm. Aalde kommer fra stilling som Senior Leasing Manager i Citycon og tiltrer 1. februar.
Geomatiker Bjørnar Nevland Knudsen (28) styrker Cautus Geo innenfor naturfare. Han hadde første arbeidsdag i selskap 3. januar i år.
Årets første tilslutning til Strakstiltakene ble gjort torsdag 11. januar av Hav Eiendom. Eiendomsselskapet er det nyeste av flere selskaper som har valgt å ta ett skritt videre mot ambisiøse klima-…
Arne Beek (49) er ansatt som ny organisasjonsdirektør i Asplan Viak. Beek startet i stillingen 2. januar i år.
Simpson Strong-Tie ønsker ny nordisk salgs- og markedsføringssjef velkommen.
Veidekke har fått i oppdrag av Selvaag Bolig å oppføre boligprosjektet Kanaltunet på Lervig Brygge i Stavanger. Prosjektet består av 91 leiligheter fordelt på tre bygg og et garasjeanlegg. Kontrakten…
OPAK er stolte av å annonsere at vår dyktige prosjektleder Magnus Gåseby fra 1. januar tiltrer rollen som avdelingsleder for vår avdeling som leverer prosjektledelsestjenester for offentlig…
Den siste tiden har gradestokken krøpet ned mot -30, og enorme snømengder har skapt kaos over hele Sør-Norge. Kulda fryser og sprenger vannrør, snøen gjør at tak kollapser.
Inin Groups heleide datterselskap Laje AS har blitt tildelt en kontrakt på 40 millioner kroner av Green Mountain Innlandet AS for å støtte utviklingen av Norges største datasenter på Heggvin, som…
Sweco har vunnet kontrakten for prosjektering av prosjektet «Kløvertunet», som er nye Aksal helsekvartal.
Den 1. januar 2024 tiltrådte Bjørn Gabrielsen som administrerende direktør (CEO) i BLDNG.ai. Gabrielsen kommer fra stillingen som adm.dir. i ClevAir AS.
Fjellsikrere bruker vibrerende verktøy som kan gi langvarige skader. Mestas Thomas A. Clemm har nå doktorgrad i vibrasjonsskader.
Carl Brynjulfsen er ny programdirektør i Senter for eiendomsfag.
Et team fra Veidekke legger i dag ut på langtur for å møte elever på ungdomsskoler og videregående skoler fra Agder i sør til Trøndelag i nord.
Etter noen år utenfor VB Gruppen, blir den tradisjonsrike Stavanger-bedriften Ragnar Svensen igjen VB Partner.
Første uka i januar ble Skaugen Blikk og Ventilasjon i Hokksund kjøpt opp, og styrker Assemblins ventilasjonsvirksomhet primært på montørsiden.
Veilederen gir råd om analytisk brannteknisk prosjektering av trekonstruksjoner i bygg der preaksepterte ytelser i veiledningen til de norske byggereglene (TEK17) ikke kan benyttes.
Moritz Groba har nylig inntatt en nøkkelrolle som partner i Oslotre, og hans betydningsfulle bidrag til selskapets utvikling siden 2018 har vært essensiell for formingen av Oslotre.
Veidekke har fått i oppdrag av Sandefjord kommune å bygge et miljøsertifisert dag­aktivi­tets­senter for voksne med nedsatt funksjonsevne.
Arkitektfirmaet Arkitema etablerer nå et kontor i Trondheim, slik at det store arkitektkontoret kan komme nærmere sine kunder.
OPAK endrer organisering fra 1. januar 2024. Endringen innebærer også at vi i enda større grad markedsorienterer oss, videreutvikler fagområdene våre og strekker oss mot vår visjon om å levere over…
VestlandsHus Arkitekter AS er stolte av at Kjetil Kolbjørnsen har takket ja til stillingen som daglig leder.
Kristian Knorr Svane tiltrådte som bærekraftsjef hos Wienerberger 1. desember 2023. Han får i oppgave å lede teglbedriftens bærekraftige innsats i Danmark, Norge og Sverige mot full CO 2 -nøytralitet…
Stortinget har vedtatt en rekke endringer i arbeidsmiljøregelverket fra nyåret. Her har vi samlet de viktigste endringene i arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene.
Lanserer fagkurs sprinkler for utførende rørleggere.
Entra har inngått en rammeavtale med norske Consigli som gjør kunstig intelligens tilgjengelig i alle Entras eiendomsprosjekter.
Peab har fått oppdraget med å bygge et nytt logistikk senter for Posten Bring. Totalentreprisen har planlagt ferdigstillelse høsten 2025.
Norges største elektrikerkjede, EL-PROFFEN, bruke millioner på fremtidens elektrikere når de i februar 2024 lanserer TV-serien «Elektrikerne»
Åse Maria Lien blir ny regiondirektør i Møre og Romsdal
Drammen Helsepark signerte fem kontrakter for tekniske entrepriser: Skal stå klart i oktober
Rambølls toppleder, Ole Petter Thunes, kan se tilbake på et krevende år, men etter å ha vunnet flere store avtaler de siste månedene venter lysere tider.
Anne-Cathrine de Lange går fra stillingen som eiendomssjef for Vulkanporteføljen og blir sjef for eiendomsdrift Aspelin Ramm.
ESA-godkjenning til ny lufthavn i Bodø.
Indunor-familien er utvidet, og vi ønsker velkommen ny daglig leder Christoffer Berg!
1. januar 2024 blir det nye regler for hvilke virksomheter som må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg.
Erfaringene fra en stor undersøkelse kan bidra til vinduer som tåler et tøffere klima.
1. januar skjerpes kravene til kommunikasjon og språkferdigheter i bygg- og anleggsbransjen
Oslobygg KF har i dag inngått avtale med Veidekke om å bygge Økern skole øst i Oslo. Oppdraget innebærer oppføring av en ny ungdomsskole med flerbrukshall og en barnehage. Kontrakten er en…
Verdens første elektriske hjulgående mobilkran i bruk på Dælenenga flerbrukshall
Nye Veier AS har besluttet å invitere tre leverandører til å levere tilbud og konkurrere om å rassikre og utbedre riksvei 13 mellom Djupevik og Kviturtunnelen i Ullensvang kommune i Vestland.
“På låven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt... 🎵” Men vet du hvem som også elsker en bit av julegodtet? Rottene i kloakken!
Solibo fortsetter reisen som utfordrer og får Sigmund Hagehaugen inn i rollen som CFO.
I januar er Nina Merethe Wiley på plass som ny direktør for Rambøll Energi i Norge. Hun startet i Rambøll i 2019, og kommer fra stillingen som avdelingsleder i Bygg, og kontorleder for Rambøll i…
Adgang til dispensasjon for bruk av ikke-godkjent løfteutstyr til personløft avvikles.
Elisabeth Heggelund Tørstad slutter i Asplan Viak.
Etter lang tids arbeid kan FLOW Elektro Oslo Vest endelig offisielt kalle seg for en ISO sertifisert bedrift.
– Resultatene antyder at husholdningene har blitt litt mer optimistiske den siste måneden, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.
Kurset gir økt kunnskap om hvordan man oppnår god lydisolasjon i bygg med trekonstruksjoner, og gir en oversikt over praktiske løsninger som tilfredsstiller ulike krav.
Takket være et lite industrieventyr ved Veidekkes asfaltfabrikk i Kristiansund er det i høst produsert 3.000 tonn asfalt kun ved bruk av hydrogen som energikilde. Dette er første gang i historien at…
Styret i Rørentreprenørene Norge gir grønt lys til utarbeidelse av basiskurs i vannbårne energianlegg for lærlinger og rørleggere.
Norges nye håndverkstjeneste, Steddy, lanseres i Lofoten, Vesterålen, Narvik, Bodø, Harstad og Tromsø.
Oslo kommune ved Oslobygg KF har inngått kontrakt med Betonmast Romerike AS for byggingen av Nye Haukåsen skole. Byggearbeidene er planlagt å starte opp tidlig i 2024.
Konstel har signert avtale om oppkjøp av Elman. Oppkjøpet styrker konsernets posisjon i Trøndelag og utvider tilstedeværelsen nordover i fylket gjennom 5 nye selskaper.
Veisikring Holding AS er nå en del av Garda Sikring Group AS. Det sammenslåtte konsernet vil være en av de ledende leverandørene av trafikksikkerhetsløsninger og bruvedlikehold i Norge.
Planlegging og montering av de komplekse takkonstruksjonene er nylig gjennomført. Glassfasadene er på plass. Om ett år er Oslos nye hovedbad ferdig.
BuildingSMART Norge er stolte over å kunngjøre utnevnelsen av Steen Sunesen som ny administrerende direktør i organisasjonen.
RenCon og Optimera med gigantkontrakt for levering til Nord-Norges største veiprosjekt
Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.
Riss og deformasjoner i trekonstruksjoner blir med jevne mellomrom reklamert på som konstruksjonsfeil. Det er det ikke alltid.
Bane NOR har tildelt en kontrakt for prosjektering og ombygging av åtte jernbanestasjoner i Oslo-regionen for å imøtekomme de kommende behovene for nye og lengre togsett.
Statens vegvesen har valgt Accenture som strategisk partner til en ny porteføljeavtale for utvikling og forvaltning av IT-systemer for utbygging, drift og vedlikehold av veinettet i Norge. Accenture…
Overhalla Betongbygg AS inngår avtale med Nordlaks Smolt AS om levering av komplett råbygg med kar og RAS anlegg til det nye smoltanlegg i Nusfjord.
Hvor mye effekt trenger en utslippsfri byggeplass?
Hele 309 fag- og svennebrev ble delt ut i Håkonshallen torsdag kveld. Da ble det avholdt seremonier for elevene.
Cautus Geo styrker innsatsen på miljø og klima. – Vi er på jakt etter den som skal lede vår satsing på miljø og klima, sier daglig leder Atle Gerhardsen.
Stine Undrum er COWIs nye divisjonsdirektør for transport og byutvikling
Multiconsult kjøper T-2 Prosjekt Vest AS og styrker seg ytterligere på prosjekt- og prosjekteringsledelse.
-Juryen har hatt en utfordrende, men givende oppgave. I et meget sterkt felt av nominerte, gikk Ingeborg-prisen 2023 til Ingeborg-nettverkets egen lysende stjerne i nord, Karin Eilertsen.
SINTEF styrker markedssatsing med ny konserndirektør
Sør-Fron kommune har signert skolebyggkontrakt med HENT
GK leverer byggautomasjon med tilhørende elektrotekniske systemer til det nye regjeringskvartalet. Samarbeidet med Statsbygg ble i inngått i 2021, og GK har nå signert kontrakter på til sammen ca. 400…
Nå åpner vi nytt ProffPunkt i Bodø – nummer 27 i rekken av våre lokale og i stor grad døgnåpne butikker.
– Tre av ti venter lavere boligpriser om et år. Dette peker mot et fortsatt kjølig boligmarked de neste månedene, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL om de ferske tallene fra NBBLs…
AF Eiendom og Boligbyggelaget Usbl sammen om tomtekjøp sentralt i Oslo
HAB Construction skal utføre alt innvending arbeid i parkeringskjelleren til Drammen Helsepark
Startar bygginga av felles norsk-svensk politistasjon.
Flere ulykker i bygg og anlegg skjer utenfor bygge- og anleggsplassen flere ulykker skjer ikke på plass
En fersk kartlegging viser at 113 norske næringsparker har potensial for å produsere hele 1 TWh solenergi, dersom rammebetingelsene legges til rette. Solkraft fra næringsparker kan dermed bidra til å…
Korrekt timeregistrering er avgjørende for alle firma innen bygg og anlegg, men det er ikke til å stikke under en stol at det er en oppgave som tar mye tid og selv mindre feil kan få stor betydning.
Vi forsterker nå administrasjonen i arbeidet med å styrke medlemsbedriftenes ulike interesser. Byggmester Harald Hansen fra Oslo er med virkning fra februar neste år ansatt i en nyopprettet stilling…
– Vi er helt avhengige av energifleksibilitet dersom vi skal lykkes med klimamålene for 2030
Whtif vant Innovasjonsprisen 2023!
Bygghåndverk Norge oppfordrer Stortinget til å samle seg om å se sysselsetning, konjunktursvingninger, økonomiske incentiver og klima/miljø i en helhet. I en tid med kraftig nedgang i boligbyggingen…
Sørumsand stasjon vant Lillestrøms arkitektur- og byggeskikkspris
På Byggenæringens Landsforenings ekstraordinære generalforsamling i dag ble en rekke vedtektsendringer vedtatt. Blant annet skifter foreningen navn til NHO Byggenæringen fra januar 2024.
I byggingen av Campus Ullevål og eget hovedkontor, tester Norges Geotekniske Institutt (NGI) ut bruk av spunt som energilager – en pionersatsning for å redusere byggebransjens klimafotavtrykk.
GK Gruppen 3. kvartal 2023: Vekst og stabil drift i et mer krevende marked
Atle Gerhardsen er ny toppsjef i Cautus Geo. – Vi gleder oss til å fortsette vekstreisen sammen med Atle og resten av de ansatte, sier styreleder Torkild Hebbert Haukaas.
Hvert år blir Arbeidstilsynet varslet om over 2000 arbeidsulykker i Norge, men hvilke ulykker er det som skal meldes inn og hva skjer etter at du har varslet?
I mars 2023 ble Tag arkitekter og Arcasa arkitekter offisielt en del av Sweco Architects. Arkitektkontorene ble kjøpt opp i henholdsvis 2020 og 2022, men fortsatte driften under sine gamle navn fram…
Bård Sandberg er ny leder for Rambølls industriavdeling
Stavanger troner øverst på listen som landets mest boligvennlige storkommune.
KIMA arkitektur og Powerhouse Company er første arkitektteam på plass i Landbrukskvartalet. Sammen skal de transformere det vernede meieribygget som ligger i selve hjertet av Landbrukskvartalet.
Sweco vunnet betydelige rammeavtaler med Statnett 
Entreprenører har stor evne og vilje til å redusere utslipp. Det betyr at veikontraktene må utformes annerledes.
– Det nye selskapet har en kommersiell strategi som innebærer at vi ser for oss en ekspansjon, både i Norge så vel som internasjonalt.
L5 Navigation er stolte av å kunngjøre åpningen av sitt nye kontor, L5 Arctic, i samarbeid med Polarsirkelen Mekaniske.
Multiconsult kjøper Planteknikk AS og styrker selskapets konkurransekraft innen VVS i Østfold. Gjennom oppkjøpet overføres viktig kompetanse som vil bidra til at Multiconsult blir det ledende…
Når arbeidsgiver tilbyr innkvartering til arbeidstakere, stilles det visse krav til boligen. For å hjelpe arbeidsgiverne med å vite hva som kreves, foreslår Arbeidstilsynet et helt nytt kapittel i…
Til tross for de tøffe tidene, har konsernsjefen i Moelven tro på at framtida for trevarer er lys.
SiO bygger 462 nye studentboliger på Nordberg Studentby
Ketil Søyland er hentet inn for å lede anleggssatsingen i Grønn Byggallianse.
Multiconsult rapporterer om en sterk organisk vekst i tredje kvartal.
Et nytt standarddokument vil gjøre det enklere for byggherrer og myndigheter å stille krav om utslippsfrie byggeplasser.
Betonmast Trøndelag har inngått avtale med Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) om bygging av 724 nye studentboliger i Nardovegen 12-14 i Trondheim.
Norconsult offentliggjør prospekt og betingelser i forbindelse med noteringen på Oslo Børs.
Entra og JM vil skape et mangfoldig sentrum øst i Oslo med 600 boliger og nesten 5000 arbeidsplasser.
Tidligere avdelingsleder i BAS maskinutleie, Camilla Jenssen, får nå ansvaret for én av utleieselskapet Cramos tre virksomhetsområder i Norge.
De skal bruke designmetodikk for å utvikle et skalerbart system for gjenbruk av murstein i byggesektor. Nå får HØINE 600 000 kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA
Veidekke har fått i oppdrag av Sunnmøre parkering AS å oppføre et parkeringshus ved Ålesund sjukehus.
Andelen kvinnelige rørleggere har økt fra 1,52% til 2,4% siden 2016. Rørleggerlærling Mariel Alexandra Hernes i Horten vil bli en del av den stadig økende statistikken når hun er ferdig utdannet.…
Løsningen har vist seg å kutte over 95 prosent av klimagassutslippet – og nå har forskere funnet ut at betongen holder.
Jesper Asferg utnevnt som konserndirektør for forretningsutvikling innen infrastruktur.
En ny undersøkelse fra Arbeidstilsynet viser at de aller fleste virksomheter gjennomfører risikovurderinger og tiltak på én eller annen måte, men det skorter på systematikken.
Bygg Reis Deg 2023 samlet nærmere 31.000
GK arrangerer skandinaviske arbeidsmiljødager.
Bravidas kvartalsrapport juli–september 2023 | Organisk vekst og økt nettoomsetning i et utfordrende marked
I høst har 63 kommuner deltatt i en tilsynskampanje for å avdekke ulovlige hybler og utleieboliger. Mange melder blant annet om ulovlig bruk av kjellere og manglende rømningsveier.
XL-BYGG og Byggtorget, inngår et samarbeid med markedsplassen Tørn for salg av overskuddsvarer
Veidekke har brukt sanntidsovervåking av betong i tretti prosjekter de siste fem årene. Det har gitt bedre kvalitet og økt fremdrift. I tillegg kan det legge til rette for mer gjenbruk av materialer.
Fem flotte lærlinger har gjennom året kvalifisert seg til å representere sine regioner i NM under årets Bygg Reis Deg
Nye Veier har valgt arbeidsfellesskapet Skanska Norge AS og Johs. J. Syltern AS sammen med rådgiver Rambøll, for prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i sørlige del av…
Ungdommelig pågangsmot premiert med Byggenæringens Innovasjonspris 2023
Samferdselsdepartementet har gitt Avinor konsesjon for en ny lufthavn i Bodø. Konsesjonen er en av flere tillatelser som er nødvendige for å kunne bygge og ta i bruk lufthavnen.
Onsdag 29. november avsluttes det fireårige forskningsprosjektet REBUS på Kulturhuset i Oslo. Fagfolk og akademikere fra byggenæringen inviteres til hybrid arrangement
LINK Arkitektur vinner oppdrag for SpareBank 1 Forsikring.
Vestlandshus bygger sitt første svanemerkede hus, men synes det er et for lite utvalg av miljømerkede byggevarer på markedet. Nå ber de leverandørene komme på banen slik at det blir enklere å bygge…
Regiondirektør Per Eirik Silseth går inn i en nyopprettet stilling som direktør for Handels og Næringsbygg i HRP. Denne stillingens skal ha et nasjonalt ansvar for tjenester rettet mot handels og…
Jan Halstensen mottok Byggenæringens Ærespris 2023, under Bygg Reis Deg.
Oppdag Posi-Joist - golvbjelkelag med fokus på kostnadseffektivitet og fleksibilitet i trebygg.
Arkitektkontoret Arkitema har utnevnt Nora Bille som ny Partner. Nora har hovedansvaret for Arkitemas helsearkitektur i Norge, og har for kort tid siden i tillegg fått ansvaret for prosjekter innen…
Spilka Industri og Strafo har hatt et langvarig samarbeid som strekker seg helt tilbake til 1930 tallet da Spilka ble etablert. Med virkning fra 1. november 2023 vil Spilka ta over driften fra Strafo…
Anders Olstad har i dag informert om at han vil fratre sin stilling med virkning fra 1. mai 2024. Olstad begynte i Entra i oktober 2015 som CFO, og han har hatt en sentral rolle i Entras ledergruppe…
Peab K. Nordang og Ålesund kommune har signert kontrakt om bygging av Fremmerholen vannbehandlingsanlegg. Kontraktssummen er på 202 millioner kroner eks. moms, med byggestart i oktober.
–Dette er en skikkelig gavepakke til Norge, sier konserndirektør i SINTEF Digital, Morten Dalsmo.
BoligPartner og Allier Gruppen har inngått et samarbeid om salg og oppføring av boligkonseptene «Trehusene» og «Kommunalt boligsamarbeid» på Vestlandet.
Det benyttes massivtre i bygninger, både private hjem og offentlige bygg. Bra for klimaet, og fint å se på. Men ikke så bra hvis flammene får tak, viser forskning.
En fersk rapport viser at det er et stort potensial for solkraft fra bygg i Norge, men at kraftpris, støtteordninger og lokal kraftdeling er helt avgjørende for hvor mye som faktisk er lønnsomt å…
Veidekke har fått i oppdrag av OBOS å bygge prosjektet Ulvenplassen på Ulven i Oslo med 264 boliger, eldreleiligheter og næringslokaler. Kontrakten er en totalentreprise verdt 597 millioner kroner…
2023 har vært et forrykende år for Ingeborg-nettverket. Vi har utviklet ny nettside, utvidet styret, fått flere nye partnerbedrifter og stadig nye medlemmer. Velkommen til Inspirasjonsdagen 2023 -…
SiO har startet byggingen av tre nye studentboligbygg med 450 boliger i Nydalen Studentby. Arbeidet er ett av flere store byggeprosjekter som SiO har pågående.
Ombruk, hvordan bygge fuktsikkert med puss på isolasjon og erfaringer fra 20 år med vindusprøving er blant temaene du får høre om på Norsk bygningsfysikkdag 22. november
Garda Sikring har ansatt Hilde Kathrine Nystad Monteiro i stillingen som Director People & Culture Nordics.
Nå har VA og VVS Produsentene VVP startet et nytt kapittel. Foreningen for leverandørene i bransjen har fått nytt styre, ny styreleder og ny daglig leder.
Dette budsjettet viser at regjeringen ikke tar inn over seg den alvorlige situasjonen byggenæringen står i, sier Nina Solli, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening i en første kommentar til…
Det er bedre for klimaet å ta vare på det vi har framfor å bygge nytt. Bestemmelser i plan- og bygningsloven gjør det enklere å rehabilitere og bruke eldre bygninger.
–Ikke tilstrekkelig, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL etter regjeringen la frem sin handlingsplan for energieffektivisering.
Bravida Norge kjøper Thunestvedt-konsernet og blir dermed den største aktøren på markedet i Vestland. Konsernet omsetter for ca. 600 millioner kroner, har ca. 380 ansatte og tilbyr tjenester på totalt…
Jan Erik er i dag Daglig leder i SH-Bygg, som ble en del av Fasadgruppen i 2021. Han har lang erfaring fra fasadebransjen, hvor han startet som murerlærling og har senere jobbet både som formann og…
Vinner i konkurransen om ny videregående skole i Harstad er nå utpekt.
E. C. Dahls Eiendom, Skanska og Bravida bygger om Søndre gate 12-14 i Trondheim
Regjeringen har nå formelt besluttet at nybygg for Tønsberg tinghus skal bygges.
Jotun har økt både salgsinntekter og driftsresultat så langt i år. Malingprodusenten ser betydelig usikkerhet i verdensmarkedene fremover, men forventer videre vekst.
Eaton relanserer Store Blå – brukerhåndboken mang en elektriker og montør har hatt på baklomma siden første utgave i 1980.
Peab planlegger fusjon av Peab AS og Bjørn Bygg AS. Verken ansatte eller kunder vil merke noen store endringer som følge av fusjonen.
LAB Entreprenør, et selskap i AF Gruppen, har inngått en totalentrepriseavtale med Lagunen om utvidelse av Lagunen Storsenter i Fana bydel. Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca.…
Partnerskapet markerer et ytterligere skritt i selskapets forpliktelse til å fremme bærekraftig og fornybar energi i Norge.
Inin Groups datterselskap Nordic Infrastructure Group AS har gjennomført oppkjøpet av entreprenørselskapet Be-Ma AS, som har hovedkontor på Moelv.
Bravida og ASKO bygger fremtidens fryselager.
Kenneth Munkvold begynte hos GROHE 1.september og kommer sist fra rollen som avdelingsleder i Adecco.
Norske husholdninger i snitt har 12 ladere, for alt fra mobiltelefoner og nettbrett, til el-sparkesykler og verktøy.
-Dette er skikkelig stas, sier leder av Ingeborg-nettverket, Eli H. Heyerdahl Eide. Bare det å bli nominert til en slik pris viser at jobben vi gjør legges merke til, at vi gjør noe riktig og at…
Veidekke har etter endt samspillsfase skrevet kontrakt med Studentsamskipnaden i Agder (SiA) om å oppføre to bygg i massivtre med boliger for 400 studenter
Alexander Brage Hansen takker av som administrerende direktør for buildingSMART Norge.
Sivert Hennum og Bendik Gjone vant konkurransen med sin masteroppgave om hvordan alternative planforslag påvirker dialogen mellom private eiendomsutviklere og plan- og bygningsetaten.
På tross av utfordrende økonomiske tider fortsetter pilene å peke oppover for COWI i Norge. Selskapet leverer en solid organisk vekst på 10,2 prosent i første halvår 2023.
Ine Dagfinrud (26) har gjort kometkarriere i energistyringsselskapet Eaton. Etter å ha startet som trainee i mai 2022, tar hun nå over som produktsjef for smarthuskonseptet xComfort og «Home as a…
Bravida Norge har de siste årene vokst mye både organisk og gjennom oppkjøp, og opprettet i 2022 «Divisjon Vekstområder». Nan Rogstad overtok ansvaret for divisjonen 1. september, og gikk samtidig inn…
Per Mortensen går av som administrerende direktør ved årsskiftet og viseadministrerende direktør, Knut Løken, rykker opp.
Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom, Daniel Kjørberg Siraj i OBOS og Hilde Vatne i JM Bolig Norge frykter at Oslo mister flere tusen boliger hvis den nye kommuneplanen blir vedtatt
Fornybar-topp Kenneth Simonsen går til en nyopprettet stilling som konserndirektør for fornybar energi i COWI.
Knust teglstein, kompost og biokull kan gi mye mer miljøvennlige jordblandinger, viser et nytt forskningsprosjekt i Statsbygg-regi. Det kan komme både grønne tak og frodige landskap til gode.
Anders Waage Nilsen blir bærekraftsjef i COWI
Jon Harald Gundersen skal bidra til å bygge opp Bravidas automasjonsmiljø i nedre Viken og får ansvaret for en avdeling med målsetting om sterk vekst de kommende årene. Han tiltrer stillingen 1.…
Riktig materiale på rett sted forhindrer sløsing og øker ytelsen. For å oppnå ønsket ytelse og kvalitet til et bygg, er det viktig å velge riktig type byggemateriale til rett sted.
Jannicke Mansika-Aanstad er ny leder for Peab Eiendomsutvikling. Hun kommer fra stillingen som regionssjef og har bred erfaring fra konsernet.
Nettverkets sølvpartner Tapwell AS tar sats og inviterer kvinner i rørbransjen til Italiensk Ladies Night! i Oslo 22 september.
Gunnar Hovland blir ny konsernsjef i fornybarkonsernet Aneo.
Multiconsult med nytt sterkt resultat.
Rambølls vekstmomentum fortsetter i første halvdel av 2023
Vibeke Schulz Ahlsand er ansatt som avdelingsdirektør for Statsbyggs eiendommer i utlandet. Her får hun ansvaret for statlige eiendommer i over 50 land.
Totalentreprenøren Consto er i full gang med Spjelkavik Arena. Fram mot opninga hausten neste år blir det stor aktivitet ved halltomta, og publikum blir oppmoda om å følge skiltinga rundt…
Bane NOR Eiendom foreslår opptil 27 leiligheter i Oslo gate 7, rett ved Ladegården og Middelalderparken i Gamlebyen.
Leif Tronstads plass 1-7 i Sandvika har skiftet eier. Bane NOR Eiendom sikret seg eiendommen fra DNB Livsforsikring for å gjøre det de er best på: knutepunktutvikling.
Erik Stensli overtar som daglig leder i Fabritius fra 2024 når Asgeir Solheim går av ved nyttår, etter 28 år som daglig leder i eiendomsselskapet
Moelven støtter konklusjonene til Statens havarikommisjon om årsakene til kollapsen av Tretten bru.
Selvaag Bolig og Nordr har gitt Veidekke oppdraget med å bygge også tredje og siste byggetrinn i prosjektet Lille Løren Park øst i Oslo
Tradisjonsrike Oslo Glass & Vindu AS går gjennom et generasjonsskifte. Medarbeiderne Sander Rodvang (22) og Kjetil Holmen (38) har nå sikret selskapet videre godkjent bruk av Mestermerket.
OBOS solgte 875 boliger til en verdi av 4,3 milliarder kroner i første halvår 2023. Sammenlignet med samme tid i fjor er det en nedgang i antall solgte boliger på 58 prosent.
Overhalla Betongbygg har inngått kontrakt med Helgeland Smolt om levering av deres nye smoltanlegg i Kilvika på Meløy i Nordland.
Helle Pernille W. Sørensen blir ny salgs- og markedssjef i Byggtorget.
Tom Roger Jensen blir regiondirektør i Bravida Norges region Nord.
Sertifikatet Green Key er en forpliktelse til å etterkomme strenge kriterier som gjør det mulig for bedrifter å sikre at de drifter hotellene sine bærekraftig. Det nyåpnede hotellet Moxy Tromsø…
Boligprisene sank med 1,1 prosent i juli 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent.
Inin Group AS har i dag signert endelig aksjekjøpsavtale for oppkjøpet av massehåndteringsspesialisten TW Gruppen AS. Med dette oppkjøpet vil Inin Group etablere massehåndtering og -resirkulering som…
Overvåkningsorganet ESA mener regjeringens innleieregler bryter med EØS-avtalen
Rune Kufaas er ansatt som Kommersiell direktør i HRP. Selskapet passerte 500 ansatte i vår og omsetter for rundt 700 millioner. Neste målsetning er å passere 1 milliard.
Sweco Norges leverte et sterkere resultat for årets andre kvartal enn i 2022, til tross for at det var én arbeidsdag mindre i perioden, noe som tilsvarer 13 millioner kroner. Driftsinntektene var…
28 kommunale rekkehusleiligheter i Tønsberg er utstyrt med et helt nytt slokkesystem basert på bruk av vanntåke.
Bravida har nå automasjonsavdelinger fra Kristiansand i sør til Alta i nord.
Hege Eliassen og Kamilla Selseth blir en del av teamet vårt her på Hinnstein.
Til å lede dette viktige arbeidet, og møte denne utviklingen, styrker vi nå VVS Salg ved å opprette en ny stilling som Divisjonsdirektør VVS, og til å fylle denne viktige rollen har vi ansatt Torhild…
I august går Tellus Eiendom i gang med oppussing og ombygging av Morenen Kjøpesenter i Indre Østfold. Nylig ble avtale med Håndverkskompaniet signert, som betyr at alt er klart for byggestart.
Veidekke har fått i oppdrag av Zurhaar AS å oppføre et miljøsertifisert kontorbygg på Nesttun i Bergen der SpareBank 1 SR-Bank skal flytte inn. Kontrakten er en totalentreprise verdt cirka 100…
AF Gruppen har signert en avtale med Ensjøveien 23B om bygging av tilbygg for Frelsesarmeen på Ensjø i Oslo. Kontrakten gjennomføres som en totalentreprise, og har en verdi på ca. MNOK 120 ekskl. mva.
Veidekke har fått i oppdrag av Planor Bolig AS å oppføre boligprosjektet Daaehagen på Moa i Ålesund. Prosjektet består av 34 leiligheter fordelt på tre leilighetsbygg, parkeringskjeller og…
Bryggeribyen EC Dahls og Strawberry signerer avtale om historisk bygg.
Optimera med storsatsing på bærekraftig transport.
Øksnes Teknikk AS blir en del av Satema gruppen
Videreutviklet planforslag for Lilletorget bidrar til ønsket byutvikling
Statsbyggs krav til fossilfri byggeplass for Livsvitenskapsbygget gir uttelling. Byggeplassens to el-gravemaskiner alene sparer 851 kg direkte utslipp av CO2 daglig. Det er samme mengde som en…
Rørleggerparet er ute i rekrutteringens tjeneste, "Bli Rørlegger" er budskapet figurene bærer.
Veidekke skal bygge Kvam VGS i Norheimsund
Bravida har vunnet kontrakt med Universitetet i Bergen (UiB)
Ramirent satser på det grønne skifte og etablerer avdelingen Energi og Miljø
De to energigigantene Skagerak Energi og Circle K Norge går sammen om å levere flyttbare battericontainere til anleggsplasser over hele Norge.
Psykiatrien i Viborg er et spennende prosjekt med ambisjon om å utforme det mest optimale miljøet for behandling av psykiske lidelser.
63 prosent av husholdningene forventer at boligprisene vil være høyere ett år frem i tid, det viser NBBLs boligmarkedsbarometer for juni.
Cat 6015 er en gravemaskin på 150 tonn, med skuffe på 8,6 kubikk og en CAT C27 V12 motor på 820 hester med Stage 5 emisjonskrav oppfylt. Maskinen leveres av Pon Equipment AS.
Thorendahl, et datterselskap i AF Gruppen, har inngått avtale med Oslo kommune om utvendig rehabilitering av Oslo rådhus. Avtalen er inngått etter utført samspillsfase og gjennomføres som en…
Den tekniske totalleverandøren Caverion overtar VVS Teknikk Møre AS i Ålesund fra 30. juni. Selskapet har ca. 35 ansatte, som alle blir med videre. Alle medarbeidere vil samles i Caverions lokaler i…
8 finalekandidater klare i kampen om Byggenæringens Innovasjonspris 2023
Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at flere jenter søker seg til yrkesfag nå enn tidligere. Flere av dem markerer seg når landets hyggeligste håndverkere skal kåres
Veidekke skal bygge Halsen skole i Stjørdal kommune.
Bravida Norge med ny storkontrakt i Kristiansand
TESS med rekordhøy omsetning - befester og styrker sin posisjon
Oslo vant internasjonal pris for arbeidet med elektrifisering av byggenæringen.
40 kandidater kjemper om Byggenæringens Innovasjonspris 2023.
Høsten 2023 vil logistikkvirksomheten til TOOLS bli tatt hånd om fra dette nye moderne lageret i Vestby Logistikkpark
Veidekke bygger kombinert idrettsanlegg og butikk i Oslo for Ready
- Ingeborg-nettverket har jobbet veldig konkret, satt seg tøffe mål og levert. De har fått til mer enn mange andre nettverk. Det er lett at det blir mye snakk og mange festtaler, men slik er det ikke…
Hele 118 studenter skal jobbe som rådgivende ingeniører i Multiconsult 17 steder i Norge i løpet av sommeren.
– Politikerne må være ærlige nok til å si at vi har bestemt oss for å bygge mer i Oslo, og at det må være høyere og tettere flere steder i byen, konstaterte byrådsleder Raymond Johansen hos Aspelin…
Student Benjamin Arleth Weilbauer ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) ble tildelt Glass & Fasades Glasspris 2023
Nye Bodø lufthavn kunngjør konkurranse verdt 2,4 milliarder: – En sjelden mulighet
Brannvernforeningen velger å feire sine første 100 år med å utlyse Innovasjonsprisen på 500.000 kroner. Det er verdt en bransjeprat med assisterende direktør Monica Varan.
SINTEF med oppdaterte levetider for sanitærinstallasjoner i boliger.
Veidekke Bygg etablerer et nytt forretningsområde for tekniske fag under ledelse av Are Westbye. Samtidig går Ragnhild Slettebø inn i ledergruppen med ansvar for bærekraft og prosjektprosesser.…
Oslo S Utvikling (OSU) har gitt Veidekke oppdraget med å bygge det miljøsertifiserte boligprosjektet Vannkunsten Syd i Bjørvika i Oslo. Kontrakten er en totalentreprise verdt 476 millioner kroner…
-Med fare for å erte på meg alle mannlige rørleggere, har kvinner generelt en tendens til å være litt flinkere på detaljer enn hva menn er.
Fagskolen i Viken skal løfte bærekraft i byggenæringen.
Byggenæringens Landsforening melder at det fremdeles er ledige plasser på de tekniske fagskolene tilbyr toårige (heltid) eller treårige (deltid) utdanninger innen byggfag.
Utleiegiganten Cramo leverte et svært godt fjorår og avsluttet 2022 med ny omsetningsrekord. Samtidig ble driftsresultatet mer enn doblet fra 2021. – Et tegn på at vi gjør mye riktig, sier adm. dir. i…
Vinner av Årets Lærebedrift 2023: På scenen for å ta i mot prisen var nøkkelpersonen i lærebedrift-suksessen Anja Vatndal og daglig leder Kato Lidahl fra Nilsson Haras AS. Foto: Stian Norum Herlofsen
Multiconsult investerer ytterligere innen arkitektur, byutvikling og tidligfase, og blir majoritetseier i det velrenommerte arkitekturselskapet A-lab.
Boligprisene steg med 0,8 prosent i mai 2023. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.
Norconsult er tildelt kontrakten med detaljprosjekteringen av nye Sauland kraftverk.
VB Gruppen og Storebrand signerer en strategisk samarbeidsavtale.
Garda Sikring vokser raskt, og ny leder for service og ettermarked for Norge og Norden er nå på plass.
Veidekke skal utføre grunnarbeidene og bygge den første kjelleren til det miljøsertifiserte boligprosjektet Mariakvartalet i Bjørvika for Oslo S Utvikling (OSU). Oppdraget er verdt rundt 260 millioner…
Glava og Saint-Gobain Byggevarer har ansatt Markus Svenberg som markedsdirektør i selskapet.
AF Gruppen er tildelt Carnegie Sustainability Award 2023 i kategorien for mindre og mellomstore selskaper.
I juni starter NCC opp arbeidet med å bygge Granåsen fotballhall i Trondheim. Etter planen skal fotballhallen stå klar innen utgangen av 2024. Kontrakten med Trondheim kommune er på 236 millioner…
Höegh Eiendom gjennomførte flere ambisiøse og grønne satsinger i et urolig marked i 2022.
Norconsult kåret til bransjens mest attraktive arbeidsgiver
Til Elektrobransjens Mangfoldspris og Elektrokvinnen 2023!
Omega Holtan satser på bærekraft i sitt nye miljøvennlig bygg
Malin Bryntesson er ny avdelingssjef for plan og landskapsarkitektur i COWI.
60 prosent av husholdningene tror at boligprisene vil være høyere ett år frem i tid.
I dag legges det frem forslag til regler som vil gi fart i omstillingen av Norge i tråd med Parisavtalen, FNs bærekraftsmål og EUs Green Deal.
Nå er de nye kravene for svanemerking av nybygg sterkt skjerpet. Fremover skal alle bygg bidra til mindre klimagassutslipp, verne naturmangfoldet og garantere et godt innemiljø, i tråd med EUs…
Bygg- og anleggsbransjen må bli mer sirkulær. På Teknostallen prosjektet i Trondheim tester NCC nå ut en ny metode for videresalg og gjenbruk av overskudds- og avfallsmaterialet som kan gi nytt liv…
Flere av løsninger som redder liv fra brann er over 100 år gamle. Kan nye løsninger redde flere liv de neste 100 årene? Det er håpet for Brannvernforeningens innovasjonspris.
Susanne Larsen (42) er ansatt som ny økonomidirektør (CFO) for Bravida Norge, og vil også inngå i ledergruppen. Larsen kommer fra stillingen som Head of Group Controlling i børsnoterte NRC Group, og…
Jonas Gahr Støre åpnet verdens første helelektriske gipsplatefabrikk i Fredrikstad
Grønn Byggallianse mener at et grønt skifte trenger flere økonomiske gulrøtter. Da er det synd at regjeringspartiene stemmer mot å gi kommunene mulighet til å gi grønne bygg redusert eiendomsskatt.
Morten Grongstad blir ny styreleder og Marianne G. Ebbesen nytt styremedlem i AF Gruppen ASA.
Brannvernforeningen har i 100 år jobbet for å hindre brann. Vi leter nå etter løsningene som skal hjelpe oss å hindre branner de neste 100 årene også.
Fortsatt høyt aktivitetsnivå gav vekst i omsetningen og økt resultatmargin for GK i første kvartal. Solid ordreinngang gir en rekordhøy ordrereserve i et skandinavisk marked som fortsatt er preget av…
AF Gruppen leverer god vekst, men svake resultater for 1. kvartal 2023. Lønnsomheten er negativt påvirket av nedjusteringer i den svenske byggporteføljen.
40% av Byggenæringens Landsforenings (BNL) medlemmer at de opplever at etterspørselen fra offentlige innkjøpere er lavere enn normalt. BNL etterlyser kraftigere budsjettgrep.
Regionsansvarlig Knut Knutsen går av etter 12 år hos Hansgrohe. Bård Narve Svendsen tar over i region Sør-Øst
Multiconsult har en sterk start på 2023 og leverer et rekordhøyt kvartalsresultat på 216,3 millioner kroner i 1. kvartal. Selskapet har en solid vekst, sterk ordreinngang og en høy ordrereserve i…
Det nye styret er satt sammen slik at de fire regionene i VB Gruppen (Sør, Vest, Midt-Nord og Øst) er representert med et styremedlem hver, i tillegg til tre eksterne styremedlemmer, inkludert…
GK styrker sitt konsernstyre, både med erfaring og kompetanse fra to nye, eksterne styremedlemmer samt med neste generasjon eiere. Jill Akselsen, Finn Ivar Marum, Elizabeth Karlsen og Christopher…
GK skal bidra med godt inneklima til det som skal bli landets største universitets- og sykehusbygg, Livsvitenskapsbygget, ved Universitetet i Oslo. Kontrakten som er på ca. 540 millioner er den…
VestlandsHus inngår ny samarbeidsavtale med Optimera.
Moelven leverer et godt første kvartal 2023, men det er fortsatt usikkerheten som rår.
Malermester Ole Marius Djupvik fra Bodø var finalist i Norges Hyggeligste Håndverker 2022. Den blide maleren med den smittende latteren gjorde inntrykk på flere enn oss.
Wavinvil ta i bruk kunstig intelligens på en mer avansert måte for å optimalisere fremtidens bygg.
Veidekke har inngått endelig avtale om å kjøpe alle aksjene i entreprenøren Haugerud Vikeby AS i Mysen. – Dette er skikkelig god match, og vi er veldig glade for vi sammen skal ta en større del av…
Älvsbyhus Norge ligger an til å øke med over 100 mill.: Har ambisjoner om å satse videre på denne modellen
Syv av ti norske forbrukere ønsker å kjøpe mer miljøvennlige byggevarer, men mange synes det er vanskelig å finne produktene, ifølge undersøkelse. Offisielle miljømerker kan gjøre det enklere.
Blant mer enn 17000 ansatte fordelt på 300 kontorer spredt over hele verden, har Rambøll Norges miljørådgiver og bærekraftsleder Susanne Caroline Sandanger fått virksomhetens globale og prestisjetunge…
GK legger i dag frem sin års- og bærekraftsrapport for 2022. Økt topplinje, sunn ordrereserve og integrasjon av bærekraftshensyn i alle deler av virksomheten viser at GKs strategi gir tydelig retning…
Heidi Herredsvela er ansatt som ny daglig leder for Moelven Profil AS. Hun begynner i jobben 1. mai 2023
Dette vet vi mange forhandlere gleder seg til" Sier Trond Erik Skarshaug om ansettelsen av Kjetil Kolbjørnsen som teknisk sjef. Kolbjørnsen starter i stillingen 1.mai.
Robert Steen er engasjert som administrerende direktør for Bygghåndverk Norge (BHN).
62 prosent tror på høyere boligpriser de neste 12 månedene, ifølge NBBLs Boligmarkedsbarometer for april. Bare 12 prosent tror på boligprisnedgang.
Cramo har inngått avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i BAS Maskinutleie fra AS Backe.
Arbeiderpartiet og Senterpartiet slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakt selv om de skal reguleres som et samarbeidsorgan.
-Vi i Ingeborg-nettverket er opptatt av mangfold, det skal også reflekteres i styret. Kristin Engely er en dame jeg har kjent til i mange år, hennes kompetanse, erfaring og vesen er en ressurs for…
Ingeborg-nettverket har siden starten i 2016 vært en samlende og tydelig aktør, som gjennom et høyt aktivitetsnivå har opplevd bred oppslutning blant kvinner i rørbransjen, bransjeaktører og media…
Mangeårig Strand-direktør, Terje Nøttveit, takker for seg og overlater ledelsen av bergensentreprenøren til Vidar André Korneliussen.
Lars Erik Lund er nytt styremedlem i Grønn Byggallianse
BREEAM er et prestisjefullt sertifikat innen bærekraftige byggeprosesser, som nå tildeles Moxy Bergen med nest høyeste vurdering: BREEAM Excellent.
Agathe Schjetlein er ansatt som ny Chief Sustainability Officer i Multiconsult og tiltrer i stillingen i begynnelsen av august 2023.
Høyre vil sikre at opplæringskontorene fortsatt kan være part i opplæringskontrakter
Birgitte Dørum er ny leder for kommunikasjon og marked i Asplan Viak
AF Gruppen har signert kontrakt med FREVAR KF for fase 2 (prosjektering og utførelse) av nytt renseanlegg i Fredrikstad kommune. Kontraktsverdi for fase 2 er MNOK 1 081 ekskl. mva.
Hege Njå Bjørkmann blir konserndirektør for Kommunikasjon og merkevare i Norconsult
Lisa-Marie Stavnhaugen (31) er rørleggerlærling i Søstrene Amundsen AS, og er et nytt tilskudd til Bli Rørleggers flotte gjeng med rørambassadører!
– Glassfaget er et særløpsfag. Hele vårt utdanningsløp er fundamentert i et samarbeid mellom forening, bedrifter og opplæringskontorer. Vedtas forslag til ny «Opplæringslova» svekkes…
Kommunegården i Sandvika er miljøsertifisert på høyeste nivå.
Statsbygg har tildelt HENT kontrakt på 1,6 milliarder i byggingen av det 300 meter lange Bassengbygget i Norsk havteknologisenter i Trondheim.
Boligprosjektet Locus Ensjø er utsolgt før det er overlevert. – Tidlig involvering har gitt et godt og forutsigbart prosjekt, sier Fredrik Selmer i Selmer Eiendom.
Tirsdag morgen 11. april kunne vi se rørleggerlærling og Rørambassadør Lisa-Marie Stavnhaugen og fagsjef Eli Hermine Heyerdahl Eide direkte på TV 2, da de fikk besøk av God Morgen Norge.
Veidekke har fått i oppdrag av Sognekraft Produksjon AS å bygge et nytt vannkraftverk ved Feios i Vik kommune i Sogn. Kontrakten som nå er inngått er en totalentreprise verdt om lag 500 millioner…
Assemblin AS har kjøpt påå selskapet Fjorden Elektro AS.
Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 1,4 prosent fra februar til mars. På landsbasis økte prisene med 1,5 prosent
Erlend Berg (46) er ansatt som administrerende direktør i Moelven Modus AS. Han kommer til Moelven fra toppjobben i VVS Norge.
Entra skal føre opp et nytt skolebygg rett ved togstasjonen i Sandvika sentrum. Tomten er i dag en parkeringsplass, og den skal utvikles til et moderne skolebygg for Akademiet Realfagsgymnas Sandvika.
Höegh Eiendom styrker laget med Svetlana Wik og Daniel Gallardo.
Magnus Sutherland Kristensen går fra stillingen som leder for Veidekke Bane til daglig leder i Veidekkes datterselskap Båsum Boring AS. Samtidig blir Trygve Engedal ny leder for Veidekke Bane.
Veidekke: Venter nedgang i det skandinaviske entreprenørmarkedet
Martin Bergersen blir ny daglig leder i Hako Elektro fra april 2023
- Vi forsøkte å kjøpe ABC Pussteknikk av Jon allerede i 2015, så det var godt at han endelig kom til fornuft» ler Fredrik Syvertsen.
Verdensnyhet i Fredrikstad: Verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk er åpnet
Trondheim Katedralskole skal rehabiliteres og utvides med nye skolebygg for å kunne ta imot enda flere elever og møte fremtidig behov. Nå etterlyser Betonmast Trøndelag over 100.000 teglstein som kan…
LINK vant konkurransen om utvikling av Strømsø Park
Oslobygg KF har signert kontrakt med Vedal Entreprenør AS om å rehabiliterer Sophies Minde.
Sist vi pratet med elevene Maret Kerkhof og Hannah Sandvin på VG2 tømrerfag i Odda var jentene i startgropen på sitt eget prosjekt, redd byggfag Odda. Nå er det klart: Byggfag Odda er sikret!
10 nye prosjekter skal teste ut løsninger for utslippsfrie anleggsplasser.
I et nytt utviklingsprosjekt har Statsbygg testet om inspeksjoner av tak og fasader kan effektiviseres med droner, bildegjenkjenning og kunstig intelligens? Svaret er ja!
1 av 2 tror på høyere boligpriser de neste 12 månedene, ifølge NBBLs Boligmarkedsbarometer for mars. Bare 16 prosent tror prisene vil falle det neste året. Boligprisforventningene har tatt seg gradvis…
Halden kommune og NCC har i godt samspill utviklet og totalrehabilitert Halden helsehus. Resultatet er en halvering av energiforbruket.
Veidekke har fått i oppdrag av Øgreid Eiendom AS å oppføre andre byggetrinn i boligprosjektet Søstrene Hinna i Stavanger.
LAB Entreprenør AS, et datterselskap i AF Gruppen, har inngått avtale med Frekhaug Torg AS om bygging av et kombinert bolig- og næringsbygg i Alver kommune. Kontrakten har en verdi på ca. MNOK 103…
Det digitale skiftet i byggebransjen: Norge ligger langt bak – kritisk for klimagassutslipp, effektivitet og kostnader
Bygger for Horten Industripark for 840 millioner kroner
Boligbyggelagene opplevde nok et år med høy medlemsvekst i 2022.
– Jeg er positivt overrasket over effekten av tiltakene så langt, sier energileder Harald Løvenskiold.
AF Gruppen har inngått en samspillsavtale med Linstow AS v/ Platou Eiendomsinvest 206 AS om rehabilitering av Akersgata 13-15 / Tollbugata 32 i Oslo.
Veidekke har skrevet kontrakt med Sartor Holding AS om å bygge Nygatakvartalet på Straume i Øygarden kommune. Prosjektet består av to bygg med til sammen 75 leiligheter for utleie og næringslokaler.…
Elektriker Mari Stormark Helland blir den første kvinnelige håndverker vi kan følge gjennom en hel sesong i TV3 satsingen Eventyrlig Oppussing. Sesong nummer ni i rekken går på luften til høsten.
Connie Holvik er valgt til ny styreleder i Glass og Fasadeforeningen. Martin Borg og Connie Aas tok plass som nye styremedlemmer
Studentinord har signert kontrakt med ECONordland som totalentreprenør for nye Skavdalslia studentboliger. Kontrakten har en verdi på 250 millioner kroner.
Bodø Energi valgte høsten 2020 å innføre en grønnere profil. Med solceller på taket til Energihuset kan vi forsyne deler av vårt eget forbruk med selvprodusert strøm, og dermed avlaste strømnettet
Rørleggerlinja er mer populær enn noen gang både blant jenter og gutter. For tredje året på rad opplever rørleggerfaget rekordsøkning og hele 26 % flere jenter enn i fjor ønsker seg til faget.
Over halvparten av søkerne til videregående opplæring har yrkesfag som førsteønske. Blant dem er det nå flere jenter som velger elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag.
SINTEF skal gjøre detaljerte data fra bygg tilgjengelige for forskning og innovasjon
Første mars tok Trude Ørbech over som divisjonsdirektør for Rambølls geoteknikere i Norge. Med lang erfaring fra fagfeltet, både i og utenfor Rambøll, har Geo fått en ny leder som har satt spor etter…
RørNorge, SINTEF Community, Fagrådet for våtrom (FFV) og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) samarbeider om et årlig fagseminar med fokus på løsninger, som kan bidra til redusert vannskaderisiko i…
– Lønnstyveri, farlig arbeid, tvangsarbeid, trusler, vold, dødsulykker – det er dessverre mer arbeidslivskriminalitet i næringen vår enn det vi liker å tenke på.
Statsbygg har vært sentral i utviklingen av Ombygg. Med åpningen av den 4500 kvm store sirkulære ressurssentralen på Økern i Oslo øker potensialet for å bruke byggevarer om igjen betraktelig.
Med bred HR-erfaring og god kjennskap til bransjen får Ekaterini Oscarsen ansvar for å lede GK Norges HR-arbeid.
Rambøll-gruppen fortsetter å levere sterk organisk vekst
Henrik Graarud ansatt som boligdirektør hos SiO
Axer har de siste 20 årene etablert seg som en solid eiendomsutvikler i flere deler av landet, med sterk vekst i eiendommer under utvikling, og antall medarbeidere. Nå har de ansatt ny administrerende…
For sjette år på rad trekker vi frem og hedrer landets mange, dyktige lærebedrifter. Vi tar imot nominasjoner frem til 28. april.
Arne Jorde er ansatt som ny administrerende direktør i WSP Norge. Arne kommer fra Multiconsult, hvor han har vært konstituert i rollen som Chief Operating Officer.
Buma er et firma som har spesialisert seg på oppussing av fasader, maling og murarbeid.
Rambøll har nådd 40 prosent kvinneandel i selskapet; et skritt på veien sier administrerende direktør Ole-Petter Thunes.
Andelen kvinner i rørbransjen øker sakte, men sikkert. Målet er å få opp andelen kvinner til rundt 20 prosent
Christian Ruså (43) er ansatt som fabrikksjef for Rusånes Fabrikker AS hos Saltdalshytta.
Caverion skal løfte kompetansen internt på prosjektledelse og eierstyring. Som ledd i dette har selskapet inngått en samarbeidsavtale med Metier, den fremste leverandøren av opplæringsprogram i…
6. mars lanseres håndverkstjenesten i Bergensregionen og Steddy har syv lokale håndverksbedrifter med på laget.
Norconsults netto driftsinntekter endte på 2 227 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, mot 1 871 millioner kroner i samme periode i 2021
Oslo kommune ved Oslobygg KF har i dag inngått kontrakt med Håndverkskompaniet AS, som i sterk konkurranse med 12 andre entreprenører vant anbudskonkurransen for Løren aktivitetspark og flerbrukshall.
1. mars åpnet XL-BYGG Proff Alna på Alnabru.
Therese Fosholt Moe skal lede avdelingen for Naturmangfold og økosystemer i Rambøll Miljø.
Heidi Nakken leder ny Multiconsult-satsing i Møre og Romsdal.
Gjennom å vende tilbake til ubrent jord og leire, vil de kurere byggebransjen for sin avhengighet av tre, tegl og betong. Nå belønnes Katarina Kierulf og Alvar Elias Ekhougen Larsen med DOGA-merket…
Thor Småbrekke tar 1. mars over som distriktsleder for Veidekke Bygg Bergen etter Erlend Bygnes. Småbrekke har vært sentral i oppbyggingen av Constructa Entreprenør, og overtar nå ansvaret i Bergen…
Christine Molland Karlsen er ansatt som ny fagsjef i Grønn Byggallianse. Hun kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet og starter i den nye stillingen 1. mars.
Kathrine Duun Moen overtar som konserndirektør for Digitalisering i Norconsult 1. mars 2023
For å garantere et godt sluttprodukt med høy arkitektonisk kvalitet kreves det full kontroll på alle parametere allerede i tidlig fase.
Nordr og Selvaag Bolig har gitt Veidekke et nytt oppdrag i prosjektet Lille Løren Park øst i Oslo. Dette er andre byggetrinn som består av 99 miljøsertifiserte leiligheter i to bolig­blokker samt…
Stefan Myhre Pettersen er ny salgssjef Ventilasjon Norge i Lindab
Assemblin Norge leverte 8,3 prosent i resultatmargin
Vega Scene er tildelt DOGA-merket for arkitektur!
Nå er vi endelig i gang med å omprofilere Lunna til å bli TOOLS forteller Regionsjef Kjell Gjestvang
Kim Lindmark (39) styrker Cautus Geo. Han går inn i ny stilling som salgssjef.
STØ Entreprenør skal bygge nytt Bydelshus for Lerka i Bydel Grorud.
Regjeringen innfører en forskrift som sikrer at borettslag og sameier kan produsere strøm fra solceller på eget bygg uten å betale nettleie og elvgift, slik det er for eneboliger og rekkehus i dag.
Veidekke og datterselskapet Grande Entreprenør har signert kontrakten med Steinkjer Fylkeshus AS om å oppføre et miljøsertifisert kontorbygg i åtte etasjer som skal huse Trøndelag fylkeskommune.
15 % av medlemsbedriftene rapporterer at de trolig gjennomfører permitteringer i løpet av de neste tre månedene. – Uroen i markedet er stor, sier Marianne W. Røiseland, adm.dir. Rørentreprenørene…
Styrbjörn Johansson blir ny direktør for Moelven Våler AS og Moelven Løten AS
Snart er tiden inne for å velge videregående studieretning. Elektriker Lea Erlandsen (24) mener yrkesfaglig retning er et smart valg
NHOs kompetansebarometer ble fremlagt denne uken. Det viser et vedvarende stort udekket kompetansebehov i byggenæringen. Det trengs flere lærlinger, gjerne med interesse for gaming eller bærekraft:
Innstramming i innleieregelverket – hva betyr det i praksis?
Utdanningen "Fjell- og bergverksfag" ga drømmejobben!
Den siste tiden har prisen på trelast falt kraftig.
På Ulven varmer overskuddsvarme fra en datapark opp 5000 boliger. Dette er Norges første av sitt slag.
TIND Arkitektur blir en del av Asplan Viak – sammen blir vi Lofotens største arkitektmiljø!
Carl Petter Simonsen (t.h.) gikk inn i rollen som Administrerende direktør i Kruge AS fra 1. februar 2023.
Veidekkes datterselskap for prefabrikkerte betongelementer på Klepp syd for Stavanger endrer navn til Veidekke Prefab. Det nye navnet tydeliggjør koblingen til Veidekke­konsernet med all den…
Sterk vekst og økt lønnsomhet for Sweco i 2022
Byggtorget og Byggeriet kåret årets forhandlere
Etter noen år som sykepleier, ønsket Thalie å gå i en annen retning.
Etter en solid avslutning av året kan Multiconsult vise til et godt finansielt resultat, omsetningsvekst og en rekordhøy oppdragsreserve. Salget i fjerde kvartal er det høyeste gjennom et kvartal i…
Veidekke skal bygge 52 miljøsertifiserte leiligheter på Lillestrøm for OBOS Nye Hjem og Otto Olsen Boligutvikling. Dette er andre byggetrinn i prosjektet som heter Parsellen, og oppdraget er en…
2022 ble det nest beste året i Moelvens historie, men det vil likevel bli husket som et krevende år.
Randi Reisæter går fra Byantikvaren til Sweco der hun blant annet skal jobbe med rådgivning knyttet til kulturminner, og gi råd om hvordan kulturmiljø kan ivaretas i forbindelse med byutvikling.
98 prosent av de som jobber som rørleggere i Norge i dag er menn, men den dominansen kan nå stå for fall.
Bygghåndverk Norge (BHN) er overrasket over høringsforslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet tilknyttet det som beskrives som «første etappe» for en Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Ved…
Veidekke har inngått intensjonsavtale om å kjøpe alle aksjene i entreprenøren Haugerud Vikeby AS i Mysen. – Vi ønsker å ta større del av det lokale og regionale byggemarkedet sør for Oslo, sier…
Stortinget har i uke 2, 2023 vedtatt 6 punkter til videre behandling av regjeringen for en mer sirkulær økonomi.
OM ALLE BOLIGER I EUROPA ISOLERES, KAN ENERGIBEHOVET TIL ROMOPPVARMING REDUSERES MED 44 %
Hva man skal gjøre etter ungdomsskolen kan være et vanskelig valg. Det er mange muligheter å velge mellom.
Hvilke trender vil forme nærings-, bolig- og industribygningssektoren i 2023? Energi vil være et overordnet tema. Av Jon Helsingeng, nordensjef i Eaton
Her er de nominerte til årets Citypris.
Det globalt ledende konsulent- og ingeniørselskapet Tetra Tech har kjøpt opp RPS Group, moderselskapet til Metier OEC, som nå også skifter navn til Metier.
Skal lede fagutdanningen i glassfaget.
Rambøll og Henning Larsen inngår partnerskap med Ingeniører Uten Grenser, og vil involvere seg enda sterkere i bærekraftig humanitært arbeid verden over
Mesta har ansatt Thomas Hveberg (47) ny konserndirektør for økonomi og finans (CFO). Hveberg er i dag økonomidirektør i Bravida Norge, og tiltrer stillingen 1. mai.
Vil gjøre Rambøll best på prosjektgjennomføring
Aneo med milliardinvestering i Sverige.
NCC og Halden kommune skal utvikle arbeids- og aktivitetssenter i Halden
Nordic Office of Architecture styrker satsningen i Danmark
34 prosent tror på boligprisfall de neste tolv månedene. Det viser NBBLs Boligmarkedsbarometer for januar. Til sammenligning trodde 40 prosent av de spurte på lavere boligpriser i november.
Nordic BIM Group kjøper Anavitor AB fra Informationsbyggarna - og styrker tilbudene innen løsninger for LCA og et bærekraftig byggemiljø
Øyvind og Steffen lyttet til bransjen og utviklet neste generasjons boligskap. Underveis hentet de inn forbedringsforslag fra 60 norske elektriker firmaer
Betonmast Østfold har signert kontrakt med Nordre Follo kommune for bygging av nye Sofiemyr skole. Kontrakten er en samspillskontrakt, med anslått kontraktsverdi på om lag 390 millioner kroner,…
Veidekke skal bygge arbeidssenter og omsorgsboliger på Nedre Sem Gård for Asker kommune. Prosjektet har svært ambisiøse mål for bærekraft og er det første sirkulære byggeprosjektet Asker kommune…
Morten Bredesen har ambisiøse mål som ny Managing Director i fischer Norge
Gjenbruk av materialer til infrastruktur kan redusere klimagassutslipp og kostnader med opptil seks milliarder euro hvert år i Europa. Det kommer fram i en ny rapport fra Sweco som publiseres i dag.
Før jul ble det kjent at dagens leder av Insenti Drammen, Christian Molt Rise, tar over som leder for Insenti AS fra 1. mai. Inn i Molt Rises rolle i Drammen kommer Reidun Haaland. Insenti er i vekst…
Byggmax åpner over 4 mål med byggevare på Jåbekk Øst. Selve varehuset og kaldhallen er 1 348 kvadratmeter stort.
Birgit Farstad Larsen er ny administrerende direktør i COWI
Oslo S utvikling (OSU) har valgt Veidekke som totalentreprenør for boligprosjektet Mariakvartalet i Bjørvika. Byggeoppdraget er verdt over én milliard kroner og blir igangsatt når tilstrekkelig salg…
Asplan Viak får ny leder for infrastruktur i Region Sør
Bravida satser videre på brann og sikkerhet og kjøper Viste & Sømme AS
Fra 1. februar overtar Håndverksdata AS driften av Eldata fra Nelfo. – Dette vil styrke Eldata til beste for brukerne, sier Nils-Erik Magnell i Nelfo.
Norges hyggeligste lærling vil ha flere jenter til yrkesfag
Jotun rundet av året med å introdusere Birgit Torkildsby som ny regional fargesjef for Skandinavia og Vest-Europa.
Micro Matic er i full fart fremover, og går styrket inn i 2023 med kjøp av to selskaper, ny leder og fornyet styrekompetanse.
Geir Arne Erikstad, 37 år fra Vinterbro, blir daglig leder for ELKO AS og Vice President Home & Distribution i Schneider Electric.
Å kunne påvirke hvordan egne arbeidsoppgaver løses øker motivasjonen og reduserer risikoen for å bli syk av jobben.
Veidekke har skrevet kontrakt med Statnett SF om rehabilitering av deres administrasjonsbygg på Sunndalsøra i Sunndal kommune. Oppdraget er en totalentreprise og kontraktssummen er drøyt 125 millioner…
Sykepleierindeksen 2022 viser boligmarkedet er blitt enda mindre tilgjengelig for folk med vanlige inntekter. I Oslo er det så godt som uoppnåelig.
Optimera åpner 5000 kvadratmeter proffsenter på Helsfyr. Senteret innenfor Ring 3 får en nøkkelrolle i Optimeras videre satsing i Oslos proffmarked.
Norconsult sikter mot notering på Oslo Børs.
Veidekke: Bygger boliger for Bovieran i Skien