For å bli valgt må du være kjent, for å bli kjent må du bli sett!

Vi ønsker alle å ta en unik, attraktiv og relevant posisjon i vårt markedet. Vi vil ha et sterkt varemerke, et godt omdømme og bygge en solid merkevare. Det krever strategi, fokus, langsiktighet og økonomiske midler.

De fleste av oss har dog begrensede ressurser - i form av tid og kompetanse til langsiktig posisjoneringsarbeid. Det er her NorskByggebransje.no kan hjelpe deg og din bedrift. 

Med digital markedsføring har du fått uante muligheter for å skape oppmerksomhet, nå relevante og nye målgrupper i et større geografisk spredt området.

Salg og markedsføring har for lengst blitt en og samme disiplin i digitale og sosiale kanaler. I dag er alle på nett og i sosiale medier og de som ikke er det - bør være det.

Er din bedrift klar for å bli sett, kjent og valgt?
Norsk Byggebransje er en kommseriell kanal og en stor del av vår jobb er å synliggjøre norske byggeprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. For kampen om kunder, oppdrag og medarbeidere foregår ikke lengre lokalt, men globalt.

  • Våre erfarne journalister gjør deg best på innhold!
  • Våre erfarne digitale- og sosiale- eksperter sørger for at du når rett målgruppe, i relevante kanaler til optimale tidspunkt.

Liten lokalt eller stor globalt, Norsk Byggebransje ​​​​​har en løsninger som passer deg! 

Dette utmerker Norsk Byggebransje + mer om våre annonseflater og plassering

Ta kontakt med Ellen Øiesvold, ellen@norskbyggebransje.no

Se eksempler fra andre...