Advokathjelpen - Entreprenør plikter og rettigheter
Sjekklistene følger byggeprosessen fra kontraktsignering til gjennomføringen av sluttoppgjøret og er basert på standardkontrakter NS 8405/15 og NS 8407/17. Sjekklistene tar ikke høyde for regulering av avvikende forhold fra standardkontrakten. Foto: Norsk Byggebransje - Netta Nyman
Sist oppdatert: 21-04-2021 - Forfattere: Emilie Melbø Kristoffersen og Lars Berntsen Berngaard

Entreprenør - Sjekkliste for plikter og rettigheter 

Et byggeprosjekt består av flere faser som kan by på ulike juridiske problemstillinger. Norsk Byggebransjes samarbeidspartner, Advokatfirma Berngaard har laget en serie med sjekklister som veileder deg som entreprenør i de plikter og rettigheter du har etter standardkontraktene. 

Sjekklistene følger byggeprosessen fra kontraktsignering til gjennomføringen av sluttoppgjøret og er basert på standardkontrakter NS 8405/15 og NS 8407/17. Sjekklistene tar ikke høyde for regulering av avvikende forhold fra standardkontrakten.

Artikkelserien med sjekklistene er delt inn i tre faser: 

  1. Før prosjektgjennomføring 
  2. Under prosjektgjennomføring 
  3. Etter prosjektgjennomføring 

-Vi opplever særlig at det er en del punkter i fase 1 som entreprenøren ikke har gjennomgått før prosjektet starter, og at dette skaper en rekke uklarheter og utfordringer.

-For å forenkle arbeidet med å følge opp prosjektet har vi utarbeidet sjekklister til hjelp for entreprenører og underentreprenører.  

Følger du disse sjekklistene gjennom prosjektet er du på god vei

Fase 1: Før prosjektgjennomføring
1.
Kontraktsignering
2: Oppstartsmøte 

Fase 2: Under prosjektgjennomføring
1:
Fremdriftsplanlegging og fakturering
2: Endringer og byggherresvikt

Fase 3: Etter prosjektgjennomføring
1:
Overtagelse
2: 
Sluttoppgjør

Berngaard bistår på fast basis en rekke entreprenører i alle stadier av et byggeprosjekt, og har lang erfaring med å håndtere de juridiske utfordringene som kan oppstå underveis. 

Har du spørsmål eller ønsker du hjelp? Ta kontakt med Aleksander. 

Aleksander Nielsen - Senioradvokat 
Aleksander er tilknyttet firmaets eiendoms- og entrepriseavdeling, og bistår både offentlige og private aktører med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med ulike typer bygge- og anleggsprosjekter. 

+47 951 12 570 - aleksander@berngaard.no