Dette må du sjekke før du skriver under kontrakten
-Når kontrakten er signert er den bindende mellom partene. Det er derfor viktig å være klar over egne kontraktsforpliktelser i forkant av signeringen. Her kan du laste ned sjekkliste for kontraktsignering. Foto: Pixabay
Sist oppdatert: 22-04-2021 - Forfattere: Emilie Melbø Kristoffersen og Lars Berntsen Berngaard

Advokathjelpen - Sjekkliste før kontrakten signeres

Advokatfirmaet Berngaard har særlig kompetanse og spesialisering inn mot bygg- og anleggsbransjen. Her finner du deres 18 punkt sjekkliste til kontraktsignering
,
-Vi anbefaler alltid at det utformes en skriftlig kontrakt som regulerer partenes plikter og rettigheter. I tillegg kan det være nyttig å avtale bruk av en standardkontrakt som passer for prosjektet.

-Når kontrakten er signert er den bindende mellom partene. Det er derfor viktig å være klar over egne kontraktsforpliktelser i forkant av signeringen.

-I tillegg er det viktig å få en forståelse av hva forpliktelsene innebærer, hvilke risikoer som ligger i kontrakten og ikke minst hvordan disse risikoene skal håndteres.

Dersom en av standardkontraktene (NS) skal gjelde i avtaleforholdet er det viktig at du som entreprenør har god kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som følger av disse avtalene.

1: Aller først er det viktig å sjekke om den avtalte standardkontrakten passer til prosjektet. Dersom entreprenøren kun skal utføre et ferdig prosjektert arbeid, vil det kunne oppstå unødvendige tvistepunkter om partene avtaler å bruke standardkontrakter for totalentrepriser.

2: Et annet tilfelle som kan nevnes er avtalt risikoovergang, hvor entreprenøren skal påta seg risikoen for prosjekteringen som byggherre har fått utført. Det er her viktig å være klar over at entreprenøren har en frist for å gjennomgå byggherrens prosjektering, og varsle om feil.

Dersom feil oppdages, og det medfører økte kostnader for entreprenøren, kan entreprenøren kreve mer tid og penger, forutsatt at dette varsles riktig. Det er derfor viktig å gjennomgå prosjekteringsmaterialet innenfor de fastsatte fristene og varsle om man finner feil.

3: I tillegg er det viktig å merke seg om det avtales reguleringer som avviker fra standardkontraktene, og vurdere hvilken risiko dette utgjør i kontrakten.

Her kan du laste ned vår 18 punkts sjekkliste før du signerer!

Berngaard bistår på fast basis en rekke entreprenører i alle stadier av et byggeprosjekt, og har lang erfaring med å håndtere de juridiske utfordringene som kan oppstå underveis.

Har du spørsmål eller ønsker du hjelp? Ta kontakt Aleksander.

Aleksander Nielsen - Senioradvokat 
Aleksander er tilknyttet firmaets eiendoms- og entrepriseavdeling, og bistår både offentlige og private aktører med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med ulike typer bygge- og anleggsprosjekter. 

+47 951 12 570 - aleksander@berngaard.no