Har du utbetalt for mye lønn til en ansatt?
I påvente av avgjørelsen fra Høyrestett anbefaler vi at arbeidsgivere innretter seg etter lagmannsrettens dom og inngår avtale med medarbeider om trekk i neste lønn. Foto: Berngaard. 
Sist oppdatert: 08-05-2021 Forfattere: advokat Emilie Melbø Kristoffersen og advokatfullmektig Malin Hauglum Rørvik

Har du utbetalt for mye lønn til en ansatt?

I mange arbeidsavtaler er det lagt inn en standardbestemmelse som gir arbeidsgiver adgang til å justere feilutbetalinger ved neste lønning. En slik bestemmelse oppfyller normalt ikke kravene til lønnstrekk etter arbeidsmiljøloven, fastslår en ny avgjørelse fra Frostating lagmannsrett.

I arbeidsmiljøloven er det i utgangspunktet et forbud mot trekk i lønn. Dette gjelder likevel ikke dersom det er skriftlig avtalt på forhånd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En slik avtale må da gjelde den konkrete feilutbetalingen.

Avtalen må inngås før trekket gjennomføres. En generell adgang til trekk i lønn i arbeidsavtalen er ikke nødvendigvis tilstrekkelig.

Arbeidsrettsekspert i Berngaard, advokat Lasse Ødegaard, mener avgjørelsen er viktig å merke seg for arbeidsgivere.

-Vi ser en utbredt bruk av standardbestemmelser om trekk i lønn i arbeidskontrakter og etter min erfaring benytter arbeidsgivere seg av denne muligheten når de har behov for det.

-Det er viktig at arbeidsgivere nå merker seg at dette ikke nødvendigvis er nok for å kunne foreta trekk i lønn, selv om det har skjedd en feil.

-Skjer en feilutbetaling er min anbefaling derfor at arbeidsgiver inngår en egen avtale med arbeidstaker om lønnstrekk. Arbeidsgiver har anket saken til Høyesterett. Høyesterett har ikke tidligere tatt stilling til dette spørsmålet, og det er knyttet stor spenning til om saken blir behandlet i Høyesterett.

Dersom Høyesterett ikke avgjør spørsmålet, blir lagmannsrettens vurdering stående.

I påvente av avgjørelsen fra Høyrestett anbefaler vi at arbeidsgivere innretter seg etter lagmannsrettens dom og inngår avtale med medarbeider om trekk i neste lønn, sier advokat Ødegaard.

Har du spørsmål eller ønsker du hjelp? Ta kontakt med Aleksander.

Aleksander Nielsen - Senioradvokat 
Aleksander er tilknyttet firmaets eiendoms- og entrepriseavdeling, og bistår både offentlige og private aktører med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med ulike typer bygge- og anleggsprosjekter. 

+47 951 12 570 - aleksander@berngaard.no