Sluttoppgjør - Advokathjelpen
Innen to måneder fra overtakelsen skal entreprenøren sende sin sluttoppstilling og sluttfaktura til byggherren. Sluttoppstillingen skal gi en full oversikt over partenes mellomværende. Foto: Pixabay
Sist oppdatert: 04-05-2021 - Forfattere: Emilie Melbø Kristoffersen og Lars Berntsen . Berngaard

Sjekkliste for sluttoppgjør

Når prosjektet er gjennomført og kontraktsarbeidet overtatt skal partene gjennomføre et sluttoppgjør. Sluttoppgjøret har som formål å gi partene oversikt over økonomiske krav i kontrakten, og sette en sluttstrek for det økonomiske mellomværende mellom partene.

Det er anledning til å gjennomføre både overtakelse og sluttoppgjøret selv om det gjenstår mindre arbeider.

Typisk er at overtakelsen er på vinteren og at utomhusarbeidene er utsatt til vår/sommer.

Innen to måneder fra overtakelsen skal entreprenøren sende sin sluttoppstilling og sluttfaktura til byggherren. Sluttoppstillingen skal gi en full oversikt over partenes mellomværende.

Dette innebærer at sluttoppstillingen skal inneholde alle fakturerte krav, uavhengig av om de er betalt eller ikke og om de er forfalt eller ikke, alle krav som byggherren har avvist og som entreprenøren opprettholder, og alle krav som entreprenøren mener å ha som enda ikke er fakturert. Krav som ikke er medtatt kan ikke fremmes senere.

En oversittelse av fristen på to måneder gir ingen direkte og umiddelbare konsekvenser for entreprenøren. Etter standarden vil en slik fristoversittelse gi byggherren mulighet til å fastsette en endelig frist for oversendelse av sluttoppstillingen. Denne fristen skal ikke være kortere enn 14 dager.

En oversittelse av denne fristen vil derimot gi konsekvenser, i det entreprenøren taper krav som ikke allerede er betalt. Her gjelder kun noen få unntak fra hovedregelen; utbetaling av innestående, krav på indeksregulering og krav som er brakt for retten.

Byggherren skal betale sluttfakturaen innen to måneder etter at han mottok den. Dersom byggherren har innsigelser til entreprenørens sluttoppstilling eller har motkrav mot entreprenøren må han fremsette disse innen betalingsfristen.

Konsekvensen av å oversitte fristen er at byggherren taper sin rett til å senere fremsette innsigelser og krav.

Her er det også viktig å huske på at dersom innsigelser som tidligere er fremsatt ikke gjentas, vil de bli ansett for å være frafalt av byggherren.

Sjekkliste for sluttoppgjør henter du gratis her

Berngaard bistår på fast basis en rekke entreprenører i alle stadier av et byggeprosjekt, og har lang erfaring med å håndtere de juridiske utfordringene som kan oppstå underveis.

Har du spørsmål eller ønsker du hjelp? Ta kontakt med Aleksander.

Aleksander Nielsen - Senioradvokat 
Aleksander er tilknyttet firmaets eiendoms- og entrepriseavdeling, og bistår både offentlige og private aktører med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med ulike typer bygge- og anleggsprosjekter. 

+47 951 12 570 - aleksander@berngaard.no