Permitterte ansatte kan tas tilbake i arbeid i inntil ti uker
Endringen gjelder i utgangspunktet ut september 2021, men vi ser ikke bort fra at også denne ordningen vil forlenges. Foto: Pixbay
Sist oppdatert: 01-06-2021 - Forfattere: advokat Emilie Melbø Kristoffersen og advokatfullmektig Malin Hauglum Rørvik

Utvider tiden permitterte kan jobbe

Tidligere kunne permitterte ansatte kun tas tilbake i arbeid i inntil seks uker uten at permitteringsperioden blir avbrutt. LO og NHO har nå blitt enige om at denne perioden skal utvides til ti uker.

Avtalen er inngått av LO og NHO, men får også betydning for bedrifter og arbeidstakere som ikke er bundet av en tariffavtale, det vil si for alle norske virksomheter som ser seg nødt til å permittere sine ansatte.

Utvidelsen til ti uker vil gjøre det enklere for arbeidsgiver å kalle permitterte tilbake til arbeid, selv om situasjonen er usikker. Arbeidsgiver slipper å sende et nytt permitteringsvarsel og å ta kostnadene ved en eventuell ny arbeidsgiverperiode (ti dager med lønn). Arbeidstakeren slipper også å sende ny søknad om dagpenger.  

- Endringen gjør det lettere for virksomheter å starte opp igjen, da de ikke behøver å kalkulere med en ny arbeidsgiverperiode dersom det skulle vise seg å ikke være grunnlag for driften.

-For alle ansatte som er permittert er dette meget gode nyheter i en tung tid. Særlig for servicebransjen kan dette være helt avgjørende for deres overlevelse, - sier advokat Emilie Melbø Kristoffersen. 

Endringen gjelder i utgangspunktet ut september 2021, men vi ser ikke bort fra at også denne ordningen vil forlenges. 

Har du spørsmål eller ønsker du hjelp? Ta kontakt med Aleksander.

Aleksander Nielsen - Senioradvokat 
Aleksander er tilknyttet firmaets eiendoms- og entrepriseavdeling, og bistår både offentlige og private aktører med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med ulike typer bygge- og anleggsprosjekter. 

+47 951 12 570 - aleksander@berngaard.no