Planlegging og fakturering under pågående byggeprosjekt
Hvilke avklaringer som bør gjøres under oppstartsmøte vil variere fra kontrakt til kontrakt, og vil være avhengig av de spesielle bestemmelsene i kontrakten. Det er imidlertid visse forhold som partene alltid bør avklare. Last ned gratis sjekkliste her Foto: Pexels
Sist oppdatert: 25-04-2021 -  Forfattere: Emilie Melbø Kristoffersen og Lars Berntsen Berngaard

Planlegging og fakturering under pågående byggeprosjekt

Kontrakten er signert og nødvendige avklaringer er gjort på oppstartsmøte. Det på tide å komme i gang med prosjektet, men det under prosjektgjennomføringen er det fortsatt mye å holde styr på.

To forhold er sentrale under prosjektgjennomføring -  fremdriftsplanlegging og fakturering. 

For at entreprenøren skal kunne detaljplanlegge sin produksjon på en best mulig måte, er det avgjørende at det foreligger en fremdriftsplan i prosjektet. Mange entreprenører tror at det er byggherrens oppgave å utarbeide en fremdriftsplan.

Dette er en feiloppfatning. Etter standardkontraktene er entreprenøren forpliktet til å utarbeide en fremdriftsplan innen en nærmere angitt frist i kontrakten.  

Fremdriftsplanen skal gi en nærmere oversikt over hvilke arbeidsoperasjoner som skal gjennomføres i prosjektet, rekkefølgen av arbeidsoperasjonene og på hvilket tidspunkt de ulike arbeidene skal startes og avsluttes.

Fremdriftsplanen skal også vise forholdet til arbeid som utføres av sideentreprenører og andre av byggherrens kontraktsmedhjelpere.  

Etter hvert som prosjektet tar form er det behov for å fakturere for arbeidet. Det er fornuftig at partene avtaler en faktureringsplan allerede ved kontraktsinngåelsen, eller snarest mulig etter kontraktsinngåelsen. Blir ikke partene enige om faktureringsplan skal det faktureres slik det er regulert i NS 8407.

Hent gratis sjekklister her for:

  1. Fremdriftsplanlegging NS 8405/15
  2. Fremdriftsplanlegging NS 8407/17
  3. Fakturering NS 8407/17

Berngaard bistår på fast basis en rekke entreprenører i alle stadier av et byggeprosjekt, og har lang erfaring med å håndtere de juridiske utfordringene som kan oppstå underveis. .

Har du spørsmål eller ønsker du hjelp? Ta kontakt med Aleksander. 

Aleksander Nielsen - Senioradvokat 
Aleksander er tilknyttet firmaets eiendoms- og entrepriseavdeling, og bistår både offentlige og private aktører med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med ulike typer bygge- og anleggsprosjekter. 

+47 951 12 570 - aleksander@berngaard.no