Entreprenør - Sjekkliste for oppstartsmøte
Hvilke avklaringer som bør gjøres under oppstartsmøte vil variere fra kontrakt til kontrakt, og vil være avhengig av de spesielle bestemmelsene i kontrakten. Det er imidlertid visse forhold som partene alltid bør avklare. Last ned gratis sjekkliste her Foto: Pexels
Sist oppdatert: 22-04-2021 -  Forfattere: Emilie Melbø Kristoffersen og Lars Berntsen Berngaard

Fra kontrakt til oppstartsmøte - Dette må du tenke på

De fleste byggeprosjekter starter gjerne med et oppstartsmøte. Advokatfirma Berngaard har flere tips til forhold som bør avklares før partene møtes.

Blant annet hvorvidt det er stilt sikkerhet og tegnet forsikring. Videre bør entreprenøren ha utarbeidet en fremdriftsplan.

Hvilke avklaringer som bør gjøres under oppstartsmøte vil variere fra kontrakt til kontrakt, og vil være avhengig av de spesielle bestemmelsene i kontrakten. Det er imidlertid visse forhold som partene alltid bør avklare.

  • Hvordan skal endringer og avvik varsles, og hvordan partene skal følge opp varslene?
  • Hvor skal kommunikasjon mellom partene skje?
  • Er f.eks e-post å anse som skriftlig etter standarden?

Enkelte ganger er det viktige forutsetninger som har endret seg og som kan påvirke prisene i kontrakten. Dette kan være endringer i leveransen, eller om det er opsjoner som byggherre ønsker å bruke, om utførelsestiden er endret både lengden på tid og årstid.

For slike forhold kan man bruke referatet fra oppstartsmøte som et dokument som legges inn i avtalen mellom partene.

Partene bør også diskutere ulike roller og ansvar
Dette er forhold som kan endre seg fra man har sendt inn tilbud/signert kontrakt, og frem til oppstartstidspunktet. Videre bør viktige prosjektavhengige forhold diskuteres. En grundig gjennomgang på oppstartsmøte gir gode forutsetninger for et tett og smidig samarbeid gjennom prosjektet.

Vi anbefaler at det føres referat fra oppstartsmøte, der temaene som er tatt opp fremgår. Begge parter bør gjennomgå og godkjenne referatet i ettertid. Dette er viktig for å få nedtegnet partenes enighet, noe som kan være til god hjelp ved en eventuell senere tvist.

Dette er viktig å tenke på før og under oppstartsmøte: Last ned gratis sjekkliste 

Berngaard bistår på fast basis en rekke entreprenører i alle stadier av et byggeprosjekt, og har lang erfaring med å håndtere de juridiske utfordringene som kan oppstå underveis.

Har du spørsmål eller ønsker du hjelp? Ta kontakt med Aleksander. 

Aleksander Nielsen - Senioradvokat 
Aleksander er tilknyttet firmaets eiendoms- og entrepriseavdeling, og bistår både offentlige og private aktører med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med ulike typer bygge- og anleggsprosjekter. 

+47 951 12 570 - aleksander@berngaard.no