Unngå konkurs ved rekonstruksjonsforhandlinger
Ved å gjennomføre en rekonstruksjon av selskapet og dets gjeldsforpliktelser, vil virksomheten kunne komme seg gjennom alvorlige økonomiske problemer uten å gå konkurs. Foto: Pixabay
Av partner/advokat Preben Kløvfjell, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS. Sist oppdatert: 19-09-2020 

Unngå konkurs ved rekonstruksjonsforhandlinger

Stortinget vedtok 28. april 2020 midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid -19 (rekonstruksjonsloven).

Formålet med reglene er å redusere kostnadene og effektivisere prosessen for selskaper som er definert som små foretak ved forhandlinger for å unngå konkurs som følge av koronapandemien.

Ved å gjennomføre en rekonstruksjon av selskapet og dets gjeldsforpliktelser, vil virksomheten kunne komme seg gjennom alvorlige økonomiske problemer uten å gå konkurs.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland uttalte i en pressemelding følgende
«Regjeringens nye regler trer i kraft rekordfort. Utbruddet av covid-19 gjør behovet for effektive regler for bedrifter akutt. For å hjelpe bedrifter som i en normal situasjon ikke hadde gått konkurs, var det viktig at endringene om gjeldsforhandlinger skulle tre i kraft så raskt som mulig».

Jeg ser den nye loven som et viktig bidrag for å øke muligheten for at ellers levedyktige selskaper kan overkomme midlertidige økonomiske utfordringer uten å bli slått konkurs.

Slike forhandlinger kan påbegynnes før virksomheten er i en faktisk situasjon hvor den ikke evner å betale løpende gjeldsforpliktelser etter hvert som de forfaller, og kan derfor påbegynnes selv om virksomheten har likvide midler.

På denne måten vil virksomheten kunne få vern mot sine kreditorer for å ordne sine økonomiske anliggender.

En rekonstruksjon åpnes ved begjæring til tingretten. Retten oppnevner en rekonstruktør, som vil være en advokat, som skal sørge for at rekonstruksjonslovens regler følges ved forhandling om rekonstruksjonen.

Eksempler på virkemidler og mulige løsninger som rekonstruksjonsloven oppstiller for selskaper som søker å unngå konkurs, kan være:

  • At skyldner gis ved åpning av rekonstruksjonsforhandlinger økt beskyttelse mot konkursåpning og tvangsutlegg
  • Betalingsutsettelse
  • Frivillig reduksjon av gjelden eller såkalt frivillig akkord
  • Økte muligheter for å omgjøre gjeld til aksjekapital
  • Muliggjøre unntak fra det offentliges prioriterte krav på merverdiavgift og skatt
  • Nye stemmekravregler gjør det enklere å få vedtatt og gjennomført rekonstruksjonsforhandlinger
  • Det gis adgang til å stille pantesikkerhet for å finansiere rekonstruksjonen med prioritet foran andre sikkerhetsstillere eller panthavere
  • Økte muligheter for å avhende eller selge virksomheten
  • Juridisk bistand med rekonstruksjonsforhandlinger

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS kan bistå med utarbeidelse og innsending av begjæring om rekonstruksjon til tingretten. Ta gjerne kontakt med advokat og partner Preben Kløvfjell på pk@klovfjell.no eller tlf 900 85 188 for en uforpliktende vurdering og rådgivning.