Byggebransjen har i de senere årene vært preget av en rekke konflikter, og advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell har bistått en rekke små og mellomstore klienter innenfor bygg- og anleggsbransjen. Nå skal også Norsk Byggebransjes lesere få nyte godt av deres kunnskap og erfaring. Foto: Norsk Byggebransje

Jus i byggebransjen

Vi er utrolig glade for å ha fått på plass en avtale med advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell, som innebærer en styrking av vårt fokus på jus i byggebransjen. Advokat og partner Preben Kløvfjell vil berøre blant annet avtalerett, arbeidsrett, og rettigheter og plikter for byggherre og entreprenører.

Daglig leder Ellen Øiesvold understreker at avtalen med Tveter og Kløvfjell innebærer en styrking og utvidelse av det redaksjonelle innholdet for Norsk Byggebransje:

Bygg og anlegg 
Norsk Byggebransje vil speile det som skjer i bransjen og er allerede en viktig nyhetskilde for mange som ønsker å holde seg oppdatert om det som skjer. Nå har man gått enda litt lenger for ikke bare å gi leseverdighet, men også konkrete og faglige opplysninger for sine lesere.

Byggebransjen har i de senere årene vært preget av en rekke konflikter, og advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell har bistått en rekke små og mellomstore klienter innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Nå skal Norsk Byggebransjes lesere nyte godt av juristenes erfaringer
-Jeg gleder meg til dette samarbeidet og har et håp om å kunne bidra til en bedre forståelse for at det kan lønne seg for bedriftene å oppsøke advokaten FØR man går inn i kontrakter, og ikke når det allerede er oppstått tvist om kontraktens forståelse, sier Preben Kløvfjell i en kommentar.

Ellen Øiesvold følger opp
-Vi det at mange av våre lesere vil ha både glede og nytte av Kløvfjells solide kompetanse og erfaringsbakgrunn på felter som avtalerett og arbeidsrett, og ikke minst rettspraksis på disse feltene. Det er også stor usikkerhet knyttet til rettigheter og plikter for byggherrer og entreprenører. Derfor er vi svært fornøyde med å ha fått denne avtalen i havn og ser fram til hva dette vil bety av ekstra informasjon og svar på spørsmål mange av våre lesere har.

Når vil leserne se resultater av dette hos Norsk Byggebransje?
-Så raskt som mulig, svarer Øiesvold, og understreker at spesielt når det gjelder kontrakter og rettspraksis rundt dette, er det et vakuum ute blant bedriftene. Mange er usikre, og vi håper også å kunne bidra til å øke forståelsen for at det er penger å spare for den som søker kompetent hjelp på et tidlig nok tidspunkt i en samarbeidsprosess, understreker Øiesvold.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS
Advokat Preben Kløvfjell er partner i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS og har praktisert som advokat siden 2002. I tillegg til advokatvirksomheten innehar advokat Kløvfjell flere styreverv i næringslivet, blant annet i Norsk-Polsk Handelskammer og Norsk-Rumensk Handelskammer. Advokatfirmaet er også corporate member i Norwegian Chinese Chamber of Commerce og i Lithuanian-Norwegian Chamber of Commerce.

Advokatfirmaet har ekspertise innen de fleste sentrale rettsområder og bistår næringslivsklienter, privatpersoner og organisasjoner med rådgivning, forhandlinger og utstrakt prosedyre over hele landet og internasjonalt. De er fast leverandør av advokattjenester til norske og internasjonale aktører i bygg- og anleggsbransjen med ekspertise innen områder som bl.a bygg- og entrepriserett, arbeidsrett, kontraktsrett, skattesaker, fast eiendom m.m.