EL-PROFFEN finn din elektriker over hele Norge
En fordel med fast elektriker er også at denne personen har full oversikt over det elektriske anlegget ditt, både tidligere utført arbeid og fremtidige planer. Da er det enklere å tilpasse oppdraget til ditt behov. Foto: SG Armaturen
Sist oppdatert: 23-06-2022 - Annonsørinnhold

Vi forstår dine behov

Når du inngår en bedriftsavtale med EL-PROFFEN vil du få en elektriker som skjønner bedriftens behov og som kan hjelpe dere med behovsanalyser, lønnsomhetsvurderinger, samt målrettede tiltak, og installasjoner.

Hvorfor bør du inngå avtale med en EL-PROFFEN elektriker?
Noe av det viktigste du kan gjøre er å inngå en avtale med våre elektrikere. Da får du en fast samarbeidspartner som kjenner både bygget og selskapets behov.

Du har en langsiktig partner som fokuserer på å være løsningsorientert i sitt arbeid, og som også ønsker et langsiktig samarbeid med deg. Våre elektrikere prioriterer sikkerhet og kvalitet både for deg som kunde, og for sine egne ansatte.

En fordel med fast elektriker er også at denne personen har full oversikt over det elektriske anlegget ditt, både tidligere utført arbeid og fremtidige planer. Da er det enklere å tilpasse oppdraget til ditt behov.

Kompetanse og rådgiving
Vi har dyktige medlemsbedrifter over hele landet. Når du velger et av våre medlemmer som samarbeidspartner velger du automatisk et selskap med høy kompetanse.

Våre medlemsbedrifter levere komplette løsninger fra rådgivning til installasjon, vedlikehold og serviceavtaler.

Gode innkjøpsavtaler og reklamasjonsrett
EL-PROFFEN tilrettelegger med gode innkjøpsavtaler, og gode dataverktøy, som kommer våre kunder til gode.

Du får dessuten fem års reklamasjonsrett på leverte varer og tjenester.

Ditt ansvar som eier av bygg
Eier av bygget er ansvarlig for at de elektriske anlegget er i forskriftmessig stand og at reglene i internforskriften følges. Dette vil våre elektrikere hjelpe deg med å overholde.

Som leietaker
Også du som bruker av anlegget er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftmessig stand og at reglene i internforskriften følges. Hør med våre elektrikere for å få den hjelpen du har bruk for.

Bruk sertifiserte bedrifter til å utføre arbeid på anlegget
Det er ulovlig for virksomheter å utføre elektriske arbeide uten å være registrert i Elvirksomhetsregisteret.

Det er din plikt å sjekke at elektrikerfirmaet du bruker står oppført i registeret. Her kan du kan også se hvilke typer elektriske arbeider de kan utføre.

Alle sertifiserte bedrifter kontrolleres regelmessig av DSB.

EKOM sertifisering
Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett.

Med EKOM menes all form for elektronisk kommunikasjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at kapasitetskrevende tjenester skal fungere.

Den teknologiske utviklingen innebærer at det i flere typer nett vil være mulighet for elektronisk kommunikasjon. Eksempler på slike nett er regulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, KNX, xComfort, brann- og innbruddsentraler med mer.

Nødlys- og brannalarmanlegg
Direktoratet, for byggkvalitet, sertifiserer selskaper som skal utføre prosjektering og installasjon av brannalarm og nødlysanlegg.

Nødlysanlegg: selskapet skal være godkjent med tiltaksklasse som samsvarer med krav gitt i oppdraget.

Brannalarmanlegg: selskapet bør være godkjent med tiltaksklasse som samsvarer med krav gitt i oppdraget.

Dokumentasjon for el anlegget, samt kvitteringer på betaling for arbeider (relevant ved reklamasjon inntil 5 år), samt kontrolldokumenter for utførte arbeider er å anse som verdipapirer og må tas godt vare på.

Vi har gode rutiner for dokumentasjon i forbindelse med utført arbeid.

HMS
Helse, miljø og sikkerhet opptar oss hver dag, bevisst eller ubevisst. Strøm er usynlig, men et svært farlig produkt.

Du kan ikke se om et anlegg er strømførende, men du kan oppleve det på ulike måter. Feil på det elektriske anlegget kan medføre fare for helse, liv og eiendom.

Derfor er det viktig å anvende selskaper som er sertifisert til å utføre arbeider på ditt anlegg.

Når det elektriske anlegget er sikkert kan du tenke på de neste trinnene, helse og miljø. Inneklimaet er viktig for helsen. God komfort, rett temperatur og rett belysning er viktig for både helse, produktivitet og læring.

Det er utarbeidet en egen forskrift som heter Internkontrollforskriften.

Internkontrollforskriften
Dersom du ikke er trygg på at internkontrollen er i orden, vil våre elektrikere hjelpe deg å utarbeide interkontroll for det elektriske anlegget i din virksomhet.

Design
Dersom du har lagt mye arbeid på byggets uttrykk, bør du velge en elektriker som kan hjelpe deg å ta vare på det. Vi har stort utvalg av produkter og kan skaffe deg de produktene som er tilpasset bygget og fremhever de beste egenskapene ved det.

Energieffektivisering og smart styring
En smart installasjon hjelper deg med å bruke energi på en effektiv måte. Når dette gjøres riktig vil det også forbedre arbeidshverdagen for dine ansatte samtidig som du kan kutte kostnader.

Bør jeg kjøre en anbudsprosess?
Når du setter ut et prosjekt på anbud skal du vite hva du gjør. Beskrivelsen må være så god at det ikke er rom for tolkinger.

Du bør utarbeide anbudet med en samarbeidspartner som har god erfaring og kompetanse i å utarbeide anbudsdokumentene, samt til å evaluere innkomne anbud.

Erfaringer viser at det ofte er den rimeligste anbyder som vinner. Da må du være trygg på at elementer som er viktig for deg er ivaretatt i anbudet.

Det kan være leveringssikkerhet, faglig kompetanse, leveranseomfang, kvalitet på utstyr eller fastsatt fremdrift.

Kan det være bra med faktura basert på medgått tid og materiell?
Dersom du har en elektriker som kjenner deg, ditt bygg og dine behov, kan det være smart å be han eller henne se nærmere på prosjektet og utarbeide en løsning for deg.

Fordi de har kunnskapen om anlegget, og ditt behov, kan de ofte anbefale de beste løsningene til en riktig pris.

Ofte kommer du best ut av det hele ved å utarbeide en budsjettpris, og utføre oppdraget etter medgått tid og materiell.

Det er også viktig å være klar over at EL-PROFFEN sentralt fremforhandler gode innkjøpsavtaler for alle medlemsbedriften hos anerkjente og gode leverandører.

Når du bruker en av våre elektrikere har du også fem års reklamasjonsrett.