Som varmekilde er panelovner svært energieffektive. Moderne ovner har lavt strømforbruk og tillater svært nøyaktig regulering av temperatur. Foto: EL-PROFFEN
Sist oppdatert: 14-11-2023 Annonsørinnhold

Panelovner for kontor og næringsbygg

Med økende strømpriser og et ønske om at alle ansatte skal ha gode arbeidsforhold ser stadig flere næringsbygg etter effektive og gunstige varmekilder. Den tradisjonelle panelovnen løser alle behov. 

Andreas Lundh, daglig leder i Miljø Elektro, forteller at de har svært god erfaring med panelovner i næringsbygg og kontorlokaler. Panelovner er effektive og er en smart løsning for å varme opp kontorene på. 

Med nobø panelovn med nattsenking, trenger de heller ikke bekymre seg for at ansatte glemmer å dempe varmen når de går for dagen. 

Mange tenker at det i dag finnes mer moderne og bedre varmekilder, men dagens moderne panelovner egner seg veldig godt i næringsbygg. 

Panelovner dekker individuelle behov

Som Lundh sier er panelovner svært gunstige ettersom det finnes mange ulike personer på en arbeidsplass og mens enkelte har panelovnen på godt over 24 grader, foretrekker andre en vegghengt panelovn med langt lavere temperatur. 

En ansatt kan selv raskt og enkelt justere temperaturen på en panelovner beregnet for kontor- og næringsbygg.

De som ønsker det varmt kan skru opp og temperaturen og de som ønsker det kjøligere kan skru ned. Panelovner kan med andre ord også øke hver enkelt ansatt trivsel og dermed også produktivitet. 

Foto: EL-PROFFEN

Effektiv oppvarmingskilde og bedre inneklima

Som varmekilde er panelovner svært energieffektive. Moderne ovner har lavt strømforbruk og tillater svært nøyaktig regulering av temperatur. Mange ser på panelovner som gammeldags, men sannheten er at rundt 98 prosent av elektrisiteten en panel ovn bruker, blir omdannet til varme. 

En av grunnene til at enkelte er skeptiske til panelovner, er at eldre panelovner ofte har veldig unøyaktige termostater, noe som gjør det vanskelig å stole på ovnen som varmekilde. 

Dette er dog et ikke problem med nyere ovner ettersom nye termostater er langt mer nøyaktige og holder satt temperaturen bedre. Dette medfører også at inneklimaet i et næringsbygg, eller kontor med panelovner oppleves bedre. 

Fordeler med panelovner i kontor og næringsbygg

  • Lav investeringskostnad og installasjonskostnad

  • Fleksibel plassering og lett å flytte

  • Enkel å styre og nøyaktig regulering av temperatur

  • Lavt strømforbruk

Bestill ferdig montert Nobø panelovn her...

I videoen under forklarer Andreas Lundh, daglig leder i Miljø Elektro, hvorfor de valgte panelovner som varmekilde hos Jæren Sparebank.

Fleksibel og enkelt

Panelovner trenger ikke av store inngrep, som å ta opp gulvet, eller utbedring av sentralvarmeanlegg.

Panelovner kan lett monteres på en ledig veggflate og er i tillegg et ypperlig alternativ om man ønsker en godt varmekilde uten at det går for hardt ut over bankkontoen. 

Enkel montering og ingen store inngrep gjør også sitt til at panelovner med stikkontakt er en god løsning ved rehabiliteringsprosjekter. 

Panelovn tips fra EL-PROFFEN

Ved bruk av panelovner på kontor eller i andre næringsbygg er det å anbefale at man bestemmer standardtemperatur på panelovner i fellesområdene. Informere alle ansatte om at dere har en standardtemperatur på for eksempelvis 21 grader.

Det vil lede til at om noen bruker et møterom og setter opp temperaturen på en panelovn til 25 grader, så skal temperaturen settes tilbake til standardtemperaturen når de forlater rommet.

Lignende regler kan også innføres for vegghengte panelovner på enkelte kontor og kan hjelpe ansatte med å stille inn sine egne panelovner slik at de får en behagelig arbeidstemperatur, samtidig som man sparer bedriften penger. 

Ved å etablere interne regler for bruk av panelovner på kontoret vil man unngå unødvendig bruk av energi og sørge for et bedre innemiljø for både ansatte og besøkende. 

Foto: EL-PROFFEN

Panelovner med nattsenking

Uansett om det er passende å lage regler for bruk av panelovner eller ikke, bør man alltid sørge for at de panelovner man har i bedriften alle har en moderne termostat og nattsenking. 

Nattsenking på panelovnene fungerer ved at de automatisk senker temperaturen på kvelden og natten når ansatte ikke er på jobb, mens de samtidig sørger for å øke temperaturen igjen før den ansatte kommer på jobb neste morgen. 

I helgene vil du naturligvis at temperaturen skal være like lav som på kveld og natt, om bedriften ikke har ansatte på jobb.

EL-PROFFEN har en rekke ulike løsninger for dag- og nattsenking som vil sørge for at hver enkelt panelovn er stilt inn optimalt med tanke på både komfort for den ansatte, inneklima og redusert energibruk for bedriften. 

Hvorfor bør du vurdere panelovner som varmekilde? 

Nyere bygg med god isolasjon har lavt behov for tilført varme. Alternativer til panelovner er dyre å installere og man tjener sjelden inn kostnaden.

Setter man moderne panelovner opp mot fks. radiator for vannbåren varme, er det heller ikke tvil om at designpanelovner også er langt penere. 

Viktig å ta hensyn til er også det faktum at det forventes omtrent 25 % reduserte kostnader til oppvarming ved optimalt bruk av panelovn med nattsenking enten ved å bruke timer på ovnene eller et sentralt styringssystem.

EL-PROFFENS elektrikere kan hjelpe deg med å velge riktig panelovn for ditt kontor. Finn din nærmeste installatør her.