Solenergi bidrar til lavere kostnader siden det reduserer andelen energi som kjøpes fra nettet.
For private husholdninger har Enova støtteordninger for montering av solcelleanlegg, men noe tilsvarende finnes ikke for borettslag eller sameier. Det er dog flere kommuner som stiller med støtte til boretslag og sameier. Foto: EL-PROFFEN 
Sist oppdatert: 17-10-2022 - Annonsørinnhold 

Solceller for borettslag og sameier

Med stadig økende strømpriser er det mange boligeiere for alvor begynner å se på mulighetene solenergi byr på, men det er ikke bare private boliger som kan nyte godt at solenergi. 

Borettslag eller sameie kan også bruke solenergi til å dekke grunnlaster som går til blant annet lys, ventilasjon, varme og lading av elbiler. 

EL PROFFEN og deres elektrikere har solcellerådene dere trenger og stiller selvsagr også med bistand til monteringen.

Hvordan velger riktig solceller til borettslaget eller sameie?
Når man skal velge solceller til et borettslag eller sameie er det flere hensyn man må ta.

Det første dere må tenke på er hvor stort anlegget skal være. En slik vurdering bør ta utgangspunkt i byggets effektbehov, og dimensjoneringen av anlegget bør gjøres i henhold til dette.

Poenget er at mest mulig av den produserte energien bør brukes av selve bygget, da dette er mer lønnsomt enn å selge overskuddsenergi tilbake til nettet.

Taket påvirker mulighetene
Samtidig spiller forhold ved bygget inn. Dere må selvsagt ta hensyn til retning og vinkel på takflatene, type tak, størrelsen på taket og solforholdene på tomta.

Mange borettslag og sameier har bygg med store og tilnærmet flate tak. Dermed er det plass til anlegg som produserer bra med energi, samtidig som det er gode muligheter til å plassere og vinkle panelene i best mulig retning for å få mest mulig innstråling fra sola.

Mange slike bygg er dessuten såpass høye at de slipper unna mange av hindringene som gir skygge på lavere bygg.

Hvor mye strøm sparer man på å installere solceller?
Hvor mye strøm det er mulig å spare ved å installere et solcelleanlegg, er først og fremst avhengig av størrelsen på anlegget og hvor mye strøm som produseres.

Eksempel på hvor mye strøm man kan spare på solceller
Et solcelleanlegg på som dekker et areal på omtrent 650 kvadratmeter med en installert effekt på 100 kW, vil kunne produsere 130 kWh per kvadratmeter årlig.

Det tilsvarer en årlig totalproduksjon i underkant av 85 000 kWh, som altså er potensialet for strømsparing ved å montere et solcelleanlegg.

Faktorer som påvirker energiproduksjonen
Husk at værforhold gjennom året, plassering/vinkling av panelene og solforholdene er viktige faktorer som vil påvirke hvor stor energiproduksjonen i praksis blir.

I tillegg må energien som blir produsert, faktisk bli brukt for at dere skal spare strøm og penger. Derfor er det viktig å gjøre en grundig analyse av byggets effektbehov og å dimensjonere anlegget i henhold til dette.

Ta gjerne kontakt med våre elektrikere for å få hjelp til å utarbeide mer presise estimater og informasjon om hvordan solceller kan hjelpe deres borettslag eller sameie.

Utenpåliggende solcellepaneler som monteres på stativer, egner seg best dersom bygget deres har flatt tak. Stativene har som regel en helling på omtrent 10 prosent. Foto: Pixabay

Er det mulig å få økonomisk støtte for solceller?
For private husholdninger har Enova støtteordninger for montering av solcelleanlegg, men noe tilsvarende finnes ikke for borettslag eller sameier. Det er derimot noen muligheter for støtte.

Støtte fra kommunen
Oslo kommune har blant annet et solcelletilskudd til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg. Tilsvarende ordninger kan også finnes i andre kommuner.

Støtte fra andre eksterne aktører
Det kan dessuten være muligheter for støtte hos andre aktører, slik som Innovasjon Norge. Enkelte av disse er beregnet på spesifikke bransjer, som for eksempel for landbruk. Vi anbefaler å sjekke lokalt for å se hvilke muligheter som finnes.

Hvilken type solceller passer for dere?
Det finnes i utgangspunktet to hovedkategorier av solcelleløsninger å velge mellom:

  • Utenpåliggende (Bulding Applied PhotoVoltaics, BAPV)
  • Bygningsintegrerte (Building Integrated PhotoVoltaics, BIPV)

Solceller for bygninger med flatt tak
Utenpåliggende solcellepaneler som monteres på stativer, egner seg best dersom bygget deres har flatt tak. Stativene har som regel en helling på omtrent 10 prosent.

Grunnen til akkurat denne vinkelen er at brattere vinkel vil føre til at det kastes skygger på raden bak, noe som reduserer effektiviteten betraktelig.

Ofte vinkles også panelene, i de ulike radene, i litt ulike himmelretninger for å få en jevnest mulig strømproduksjon gjennom dagen.

Solceller for saltak og andre skråtak
På tradisjonelle saltak eller andre typer skråtak er det også mest vanlig å bruke utenpåliggende solcellepaneler.

Grunnen for at det er mest vanlig er fordi disse panelene er hakket bedre enn de integrerte når det gjelder effekt, samtidig som det er forholdsvis enkelt å montere dem utenpå eksisterende taktekking. Disse panelene er svært synlige og kan ha negative konsekvenser rent estetisk.

Solceller for man som skal bytte tak
Har dere planer om å bytte tak kan det være lurt å vurdere integrerte systemer. Her finnes det flere alternativer å velge mellom.

Felles for dem er at de gir et stilrent sluttresultat der solcellene synes i mye mindre grad enn utenpåliggende systemer.

På deler av taket der det ikke er ønskelig eller fornuftig å montere solceller kan det monteres tekking som har lik utforming som solcellene. Dermed blir helheten på taket ivaretatt.