Administrerende banksjef Geir Magne Tjåland i Jæren Sparebank, er svært fornøyd med resultatet etter rehabiliteringen av bygget. Foto: EL-PROFFEN
Sist oppdatert: 14-03-2022 - Annonsørinnhold

Effektiv oppvarming halverte energiforbruket

Jæren Sparebank har gjennomført en omfattende rehabilitering av sine lokaler på Bryne i Time kommune.

Etter 7 måneder med ombygging og en investering på ca 40 millioner kroner er de godt fornøyd med resultatet.

Nærmest halvert energiforbruk
-Vi har økt antall arbeidsplasser med nesten 30 prosent, fra 38 til 54. Samtidig har vi nærmest halvert energiforbruket i bygget med 48 prosent.

-Så hvis en ser på energiforbruket per ansatt så har det gått betydelig ned i forhold til antall ansatte, forteller Geir Magne Tjåland, administrerende banksjef i Jæren Sparebank.

Effektiv oppvarming
Når man skal installere varme i et næringslokale er det mange faktorer som spiller inn med tanke på hva man faktisk har lov til å installere. EL-PROFFEN-elektrikerne vet hva som gjelder.

– Ved ombyggingen av Jæren Sparebank ble det valgt panelovner som tilfredsstiller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17), sier Andreas Lundh som er daglig leder i Miljø Elektro.

– Den hovedsakelige fordelen med elektrisk oppvarming er at investeringskostnaden er mye lavere en alternative oppvarmingskilder, forteller Lundh og legger til:

– En annen bra ting med panelovner er at man har en effektiv varmekilde som er rask og enkel å regulere. På den måten varmer det kun når man trenger det og man får et behagelig innemiljø.

KE Automasjon leverte SD-anlegg til Jæren Sparebank, mens Miljø Elektro hadde den totale leveransen av elektrodepakken
KE Automasjon leverte SD-anlegg til Jæren Sparebank, mens Miljø Elektro hadde den totale leveransen av elektrodepakken. Avbildet er Thomas Liland-Vik og Andreas Lundh. Foto: EL-Proffen

Samspill i system
Når man rehabiliterer eller setter inn varme i et eldre bygg, må varmen spille på lag med andre systemer i bygget for å oppnå et optimalt energieffektivt bygg.

Enkelt sagt så monterte KE Automasjon en digital hjerne som snakker med alle systemene og gjør at de spiller på lag med hverandre. 

– Det kan f.eks være kjøling og ventilasjon. Når de spiller på lag risikerer man ikke at oppvarming og nedkjøling står på samtidig, sier Thomas Liland-Vik, daglig leder i KE Automasjon.

Miljø Elektro stod for totalleveransen av elektropakken hos Jæren Sparebank, mens KE Automasjon leverte SD-anlegget. Samarbeidet mellom de to EL-PROFFEN-medlemmene resulterte i et optimalt elektrisk anlegg som fører til et svært energieffektivt bygg. 

Når du ønsker et mer energieffektivt bygg tar du kontakt med din nærmeste EL-PROFFEN-elektriker og involverer KE Automasjon som samarbeider med alle EL-PROFFER over hele landet.