Prosjektleder for Norges Hyggeligste Håndverker, Benjamin Husstad-Nedberg. Foto: Norges Hyggeligste
Sist oppdatert: 24-06-2024 Pressemelding 

Dette skal til for å bli Norges Hyggeligste Håndverker

Etter to måneder har det allerede kommet inn over 1900 nominasjoner og over 67 000 stemmer i bransjekåringen Norges Hyggeligste Håndverker.

På åttende året er kåringen fortsatt svært populær og skaper høyt engasjement. Derfor er det viktig å huske på at vinneren til syvende og sist avgjøres av juryen.

Det er flere faktorer som avgjør hvem som blir finalister og vinnere. 

Det er lett å la seg overvelde av at kandidatene på topp ti allerede har fått tusenvis av stemmer.

Samtidig bør man ikke tenke at toget har gått, og at det er lite poeng i å nominere noen nye:

Stemmer er bare én av tingene som avgjør hvem som blir Norges Hyggeligste Håndverker. 

Juryen i Norges Hyggeligste Håndverker 2024 vurderer alle nominerte håndverkere, uansett når de er nominert eller hvor mange stemmer de har fått. Når juryen skal plukke ut 24 finalister, og senere åtte bransjevinnere og en hovedvinner, er det helhetsinntrykket som vil avgjøre. 

På utkikk etter den hyggeligste – ikke den mest populære

- Vi er ikke på utkikk etter den mest populære håndverkeren. Norges Hyggeligste Håndverker handler om å løfte frem håndverkere som gjør det lille ekstra for kunder og kollegaer, og som alltid har et smil om munnen.

- Det handler om håndverkeren som inspirerer sine omgivelser og er en god rollemodell for den oppvoksende slekt.

- Derfor er det en jury som bestemmer hvem som går til finalen og hvem som vinner, men man må jo bli lagt merke til av juryen for å komme i betraktning, sier Benjamin Husstad-Nedberg, prosjektleder i Norges Hyggeligste Håndverker. 

Han forteller at tidspunktet du blir nominert ikke har betydning for om du kan vinne eller ikke. 

– Tidligere år har vi sett at kandidater som har blitt nominert i både juni, juli og august har gått hele veien til finalen, forteller Husstad-Nedberg.

Kriterier juryen vurderer

Disse tingene ser juryen på når de plukker ut finalister, kategorivinnere og hovedvinner:

Holdning til kunder: Har kandidaten et utpreget fokus på kunden? Skapes det tillit og trygghet? Er kandidaten flink til å følge opp avtaler, holde frister og rette opp eventuelle feil?

Rollemodell: Er håndverkeren et forbilde for andre? Har kandidaten lærlinger? Jobber vedkommende for å inspirere ungdom?

Nominasjoner: Bredde i nominasjonene viser kandidatens evne til å engasjere eget nettverk. Er kvaliteten på nominasjonene bra og gir gode beskrivelser av kandidaten? Nominasjoner fra kunder og kollegaer vurderes ekstra nøye.

Stemmer: Stemmene sin viktigste oppgave er å løfte frem gode håndverkere og gjøre juryen oppmerksom på kandidatene. Stemmer har mindre betydning når juryen vurderer de ulike kandidatene mot hverandre.

Juryen gjør en helhetsvurdering når de plukker ut finalister og vinnere, og stemmer er mindre viktig enn totalen av de andre kriteriene.

Faglig dyktighet: En hyggelig håndverker er selvfølgelig faglig dyktig og profesjonell. Alle kandidater som vurderes som finalister, kvalitetssikres grundig av prosjektmedarbeidere.

Alle åpne registre gjennomgås, i tillegg vurderes kundeomtaler, innspill fra partnere, og kandidatenes aktivitet i sosiale medier.

Svennebrev/fagbrev vektlegges i alle åtte kategorier:

I kategoriene TØMRER, RØRLEGGER og ELEKTRIKER må finalisten jobbe i en bedrift som kan dokumentere faglig kompetanse (minimum svennebrev eller fagbrev).

I kategorien ELEKTRIKER må finalistens arbeidsgiver i tillegg være registrert i elvirksomhetsregisteret hos DSB.

Redelighet: Sannferdig og korrekt markedsføring av egen bedrift for å unngå villeding av potensielle kunder.

God kollega? Er kandidaten godt likt blant sine kollegaer? Hva sier konkurrentene om vedkommende?

Engasjement i eget nærmiljø: Yter kandidaten noe ekstra, ut over egen jobb?

Finalistfilmer: Alle 24 finalistene får besøk av vårt videoteam, som lager et portrettintervju med kandidaten. Filmen vurderes av juryen, som på denne måten blir godt kjent med kandidaten.

Dette sier juryen:

Flere medlemmer av juryen er nye av året. OBOS og NHO Byggenæringen er omtalt tidligere, mens  Kjersti Høklingen fra Schibsted Marketplaces (SM) er juryens nyeste tilskudd.

SM eier Mittanbud som i sin tur er prosjektleder for kåringen. Kristin Skogen Lund er på “utgående kontrakt” og overlater derfor ledervervet til Håvard Bungum, administrerende direktør i Mittanbud.

Vi har snakket med flere jurymedlemmer og spurt hvordan de plukker ut finalister og vinnere i kåringen:

Nina Solli, administrerende direktør i NHO Byggenæringen:

- Finalister og vinnere i bransjekåringen skal være gode representanter som næringen kan stille seg bak. De representerer jo sitt fag ovenfor hele Norge, og må derfor være faglig solide og gode rollemodeller.

Marianne Gjertsen Ebbesen, Konserndirektør boligutvikling trehus i OBOS:

- OBOS har levert over 100 000 hjem til Norges befolkning, og vi bygger landet i praksis. Vi er opptatt av at finalekandidatene skal demonstrere engasjement for å bygge og restaurere gode hjem for sine kunder.

- Glød for å bygge forutsetter sterkt fokus på kunden – den man bygger for!

Kjersti Høklingen, EVP Real Estate i Schibsted Marketplaces:

- En god leveranse innen håndverk fordrer to ting; et fagmessig godt utført arbeid er en forutsetning, men også profesjonalitet i kundegrensesnittet er viktig.

- Være tydelig i kommunikasjon og avstemme forventninger underveis er en viktig del av totalleveransen til en håndverker.

Håvard Bungum, juryleder og administrerende direktør i Mittanbud:

- Denne kåringen handler mye om å heve håndverksbransjens omdømme slik at vi får flere unge til å velge yrkesfag.

- For å få til dette må kandidaten naturligvis ha en grunnmur faglig sett, men også kunne være en rollemodell for andre.

- Skal vi klare å inspirere ungdommen må vi formidle de gode historiene og vise frem alle de flotte fagfolkene som med yrkesstolthet står på, smiler til kundene og får jobben skikkelig gjort.

Les hva de andre jurymedlemmene tidligere har uttalt når de velger finalister og vinnere her.