Maskinføreren sine innsendte data er viktig for å holde kontroll på prosjektet. Her registrerer føreren timer og maskintimer i SmartDok. Dette synkroniseres så med Unit4 ERP. Foto: SmartDok
Sist oppdatert: 12-12-2023 Annonsørinnhold

SmartDok og Tellit Solutions har inngått samarbeid. 

Tellit Solutions har spesialisert seg på bransjeløsninger for entreprenørbransjen og samarbeidet vil sikre prosjektledere i bygg- og anleggsbransjen en sømløs integrasjon mellom SmartDok og Tellit Solutions Unit4 ERP.

Integrasjonen vil gjøre det mulig for prosjektledere å få en oppdatert oversikt over både material- og timekostnader pr. prosjekt i Prosjektinfo, en add-on til Unit4 ERP.

- Samarbeidet med SmartDok gjør at vi kan gi prosjektledere et prosjektregnskap som til enhver tid er oppdatert med både material- og timekostnader pr. prosjekt i Prosjektinfo, sier Dan André Nylænder i Tellit Solutions.

- SmartDok har gode REST API’er som sikrer en sømløs integrasjon, som resulterer i en løpende synkronisering av data mellom Unit4 ERP, Prosjektinfo og SmartDok, legger han til.

Knut Leo Abrahamsen, partneransvarlig i SmartDok, sier at samarbeidet er et viktig steg for begge selskapene.

- Tellit Solutions er en ny og spennende samarbeidspartner for SmartDok. Som oss har de et sterkt fokus på bygg- og anleggsbransjen.

- Det betyr at vi sammen kan skape gode integrasjonsløsninger for kundene. De fokuserer på ERP systemene Unit4 og samarbeider også med Xledger, sier Abrahamsen.

Samarbeidet er i gang, og de første kundene er allerede i gang med å bruke integrasjonen.

Her finner du mer detaljer om integrasjonen.