Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres. Foto: SmartDok
Sist oppdatert: 07-05-2023 

Tusenvis av ansatte må ha opplæring

Hvert år får 5 000 arbeider i Europa yrkesrelaterte luftveissykdommer etter å ha blitt eksponert for kjemikalie diisocyanater eller produkter som inneholder kjemikalie.

Diisocyanater er en del av Isocyanater familien, en fellesbetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som brukes i en rekke polyuretanprodukter.

Blant de vanligste polyuretanproduktene man finner på norske byggeplasser finner vi både maling, lakk, lim, fugemasse, bygnings- og isolasjonsskum og skumgummi.

Fra og med 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige produkter kunne dokumentere at de har fullført opplæring i sikker bruk.

Eksempler på yirkesgrupper med risiko for eksponering:

  • Billakkering
  • Overflatebehandling med plastholdig maling eller lakk
  • Sveising, lodding og skjæring av overflatebehandlet metall
  • Herding av polyester, polyeterer og epoxyharpikser
SmartDok. Alt i en app

BHT Bergen tilbyr kursing i henhold til lovverket

BHT Bergen AS arranger kurs som dekker krav til opplæring for alle som bruker (di)isocyanater. Opplæringskravet gjelder alle som bruker (di)isocyanater og (di)isocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid.

Kravet gjelder både for arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Meld deg på kurset her

Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

Diisocyanater brukes i dag i en rekke tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Eksempler på vanlige produkter er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. Også innen industrisektoren brukes det ulike produkter som inneholder diisocyanater.

Hvem gjelder kravet for?

Opplæringskravet som trer i kravt fra og med 24. august 2023, gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, samt de som overvåker denne type arbeid.

Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

For mer informasjon om lovendringen kan du lese arbeidstilsynets anbefalinger her.