Bildedokumentasjon er gull verdt
Det sendes inn tusenvis av bilder hver eneste uke i SmartDok, bilder som dokumenterer utført arbeid, planlagt arbeid, avvik eller andre formål. Foto: SmartDok
Sist oppdatert: 28-03-2023 Annonsørinnhold 

Bildedokumentasjon er gull verdt

Unngå reklamasjoner med bildedokumentasjonen i SmartDok.

Det å dokumentere utført arbeid er naturlig, men mange tenker kanskje ikke over alle fordelene ved å gjøre dette gjennom bildefunksjonen i SmartDok-appen.

Dokumentasjon av prosjektene via bilder er ikke en ny funksjon i SmartDok, heller ikke  kunnskapen om hvor viktig dette er i forhold til eventuell reklamasjon. Det å få vise frem kvaliteten på utført arbeid, både eksternt og internt, er imidlertid gull. Dette får vi gode tilbakemeldinger på fra kundene våre! 

Vis frem det du har gjort

Bildene legges inn på korrekt prosjekt og sorteres herunder, til eksempel på veigrøft, pelnummer eller tomt. For mer nøyaktig informasjon kan du også tegne på-, skrive på- og legge til en kommentar til bildene før de sendes inn. Du kan også hekte på GPS-data og veginformasjon.

Det sendes inn tusenvis av bilder hver eneste uke i SmartDok, bilder som dokumenterer utført arbeid, planlagt arbeid, avvik eller andre formål.

Siden bildene er koblet til prosjektet kan de lett identifiseres, og dette kan være svært nyttig for å finne bilder fra et bestemt område eller for å finne bilder som viser et bestemt element på bygge- og anleggsplassen.

Viktig verktøy og HMS-fokus

Bildedokumentasjon er et nyttig verktøy for å dokumentere arbeid utført i bygge- og anleggsbransjen fordi det gir visuell bevissthet om hva som er gjort.

Bilder gir en umiddelbar forståelse av hva som har skjedd på et bestemt tidspunkt, og kan gjøre det enkelt å sammenligne med andre tidspunkter for å vise endringer eller fremdrift.

Bilder av ferdige prosjekter brukes for å vise kundene hva som er gjort, og bilder av pågående jobber kan brukes for å informere om hva som skal gjøres i fremtiden.

Dette kan også være nyttig for å dokumentere kvaliteten på arbeidet som utføres. For eksempel kan bilder av sveisearbeid eller annet kritisk arbeid brukes for å vise at arbeidet er utført i henhold til spesifikasjonene.

Enklere etterarbeid

Bildedokumentasjon blir bare mer og mer viktig for selskaper som blant annet bruker det som underbilag til fakturering. Dette gjør etterarbeidet langt enklere!