Sammen for en bærekraftig utvikling av Viken
Programstyret består av representanter fra hele fylket, fra Halden til Hemsedal. Medlemmene representer forskning, næringsliv, foreningsliv, miljøorganisasjoner, politikk, stat, fylkeskommune og kommune. Programstyret hadde sitt digitale oppstartsmøte 19. mars. Foto: Skjermdump
Sist oppdatert: 23-03-2021

Sammen for en bærekraftig utvikling av Viken

Gjennom Vikens regionale planstrategi «Veien til et bærekraftig Viken» er det vedtatt ny politikk og en felles retning for samfunnsutviklingen i fylket. FNs bærekraftsmål og planetens tålegrense setter de overordnede rammene for utviklingen.

12 representanter fra hele fylket utgjør programstyret som fredag 19. mars hadde sitt første møte i arbeidet med et bærekraftig og godt Viken-samfunn for framtiden.

Fylkesrådet håper å få hele Viken-samfunnet med på det regionale planarbeidet i årene som kommer, altså legge planer for hvilke planer som skal styre utviklingen i Viken, står det å lese på viken.no

Et av tiltakene som skal sikre nettopp dette er er opprettelsen av et bredt sammensatt programstyre.

Port Innlandet - Volmax Hamar

Se helheten
– Vi skal styre samfunnsutviklingen etter FNs bærekraftsmål. Viken skal være et godt fylke å leve i, og samtidig skal vi gjennom en enorm grønn omstilling i næringslivet. Da må vi bli flinkere til å jobbe på tvers av sektorer. Sammen skal vi se helheten, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim.

På møteagendaen 19. mars sto en gjennomgang av arbeidet med den vedtatte planstrategien, organiseringen av arbeidet i programstyret, samt en gjennomgang av Viken fylkeskommunes arbeid med FNs bærekraftsmål som setter de overordnede rammene for samfunnsutviklingen i Viken.

Jobbe sammen
– Dette var et godt møte, og veldig fin start på det kanskje viktigste arbeidet vi skal gjøre for framtidens Viken-samfunn. Jeg er glad for at vi har fått med oss så flinke folk i programstyret.

Her har vi samlet en bred og dyp kompetanse, kunnskap og erfaring. En kompetanse og kunnskap som er nødvendig for å fange opp, belyse og behandle et bredt spekter av utfordringer og løsninger. Sammen skal vi skape et bærekraftig Viken-samfunn, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Programstyret består av representanter fra hele fylket, fra Halden til Hemsedal. Medlemmene representer forskning, næringsliv, foreningsliv, miljøorganisasjoner, politikk, stat, fylkeskommune og kommune. 

Dette er medlemmene:
Tonje Brenna, fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune. Leder programstyret.
Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for plan, klima og miljø, Viken fylkeskommune
Sjur Baardsen, rektor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - NMBU
Ragnhild Bergheim, ordfører, Lørenskog kommune
Valgerd Svarstad Haugland, statsforvalter, Statsforvalteren i Oslo og Viken
Ulf Lervik, regionsekretær, LO Oslo og Viken
René Rafshol, ordfører, Råde kommune
Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender
Nasim Rizvi, nestleder, Buskerud innvandrerråd
Pål Rørby, ordfører, Hemsedal kommune
Nina Solli, regiondirektør, NHO
Cecilie Øien, direktør, Museene i Akershus - MiA