– I mange år har jeg sett på SmartDok som en attraktiv arbeidsplass og et godt produkt. Da det dukket opp en annonse i 2020, var veien kort til å sende inn en søknad, sier Evy Olsen. Foto: SmartDok
Sist oppdatert: 11-12-2023 - Annonsørinnhold 

Sykepleieren med hjerte for HMS 

Evy Olsen er HMS rådgiver i SmartDok. «Søringen» som nå har bodd lenger i nord enn i sør, er utdannet sykepleier og har arbeidserfaring fra psykiatri og rehabilitering.

Hun har i tillegg IT utdanning og flere kurs i ulike ISO standarder og i oppbygging og revisjon av systemer.

- Jeg jobbet tidligere som kvalitetsleder på Opptreningssenteret i Finnmark der jeg var med på å starte en bedriftshelsetjeneste og veiledet da ansatte som jobbet ut mot bygg- og anleggsbransjen.

– I mange år har jeg sett på SmartDok som en attraktiv arbeidsplass og et godt produkt. Da det dukket opp en annonse i 2020, var veien kort til å sende inn en søknad.

-Jeg begynte som HMS rådgiver for nesten to år siden, og har ikke angret et sekund!

– Jeg stortrives i SmartDok sammen med mine kunnskapsrike, kreative og artige kollegaer.

-Vi har trivelige kunder som gir gode innspill til videreutvikling av SmartDok ved å spille inn ønsker og behov for blant annet maler og funksjoner.

Fikk du med deg: Fordel at jeg ikke ble «født» digital

-Dette samarbeidet øker HMS-kompetansen både hos oss og ute i bedriftene, sier Olsen til Norsk Byggebransje.

Hun påpeker at HMS er viktig av mange årsaker: Vi har ingen å miste, og godt arbeid med HMS kan forebygge de tragiske ulykkene i alle bransjer.

Bygg- og anleggsbransjen har mange oppgaver som kan gå veldig galt dersom HMS-  kompetanse ikke er til stede både i planlegging, risikovurderinger, sikring og i rutiner for trygg utførelse.

-Å forebygge yrkesskader og sykdom som oppstår av uheldige belastninger eller eksponeringer for støy, vibrasjoner, kjemikalier og annet er også svært viktig.

-I tillegg er det viktig å ha et sterkt miljøfokus i bygg- og anleggsbransjen.

-SmartDok som system ivaretar alle forhold som må være på plass for å ha en trygg og sikker arbeidsplass. Arbeidsgiver og de ansatte kan samarbeide om HMS-arbeidet ved bruk av modulen HMS/KS PRO.

Evy Olsen stortrives i SmartDok sammen med mine kunnskapsrike, kreative og artige kollegaer. Foto: SmartDok

-Det å kunne ha et komplett HMS-system med seg på mobilen sin gir en stor verdi for de som er ute på en bygg- og anleggsplass og jobber.

-Her finner de sine rutiner og sjekklister, de kan utføre Sikker Jobb Analyse og melde inn nesten-ulykker, uønskede hendelser, forbedringsforslag og også positive observasjoner. Det siste er også nyttig med tanke på trygghet, påpeker Olsen.

– Dersom en ansatt har utført noe på en god måte, som andre kan dra lærdom av, er det flott å kunne løfte det frem. Vi får ofte mer av det vi snakker om, og gode tips og triks til god HMS er viktig å løfte frem.

-For arbeidsgiver sin del er det viktig at SmartDok som system er enkelt i bruk, slik at man er trygg på at terskelen for å få tak i informasjon og melde inn skader og nesten-ulykker er lav.

– Vernerunder kan utføres digitalt og lagres på prosjektet. Håndboken er enkel å redigere i og pushvarsel kan sendes til de ansatte slik at de holdes oppdatert om viktige endringer som har betydning for deres arbeidsutførelse. Og dette er kun noen eksempler fra en av modulene i systemet, forklarer Olsen.

Hun forteller at deres HMS-håndbok inneholder informasjonen du som arbeidsgiver trenger for å klargjøre SmartDok, slik at arbeidstakerne kan arbeide trygt og sikkert ved hjelp av den digitale HMS-modulen.

Å jobbe seg gjennom håndboken, og sette den opp etter anbefalingene som er beskrevet i systemet, fører til at man følger HMS-lovverket og får på plass rutiner som er tilpasset egen drift og risikoforhold.

– I tillegg har vi en god og tilgjengelig supporttjeneste som hjelper med det tekniske.

-Faghjelp kan bestilles via vår salgsavdeling dersom man står fast HMS-faglig eller ved oppbygging av systemer som følger krav for å bli Miljøfyrtårn- eller ISO sertifisert.

-Hvert fjerde kvartal kommer vi også med oppdateringer av håndboken og hjelper arbeidsgiver holde den ajour med tanke på HMS innholdet i modulen. Foto: SmartDok

-Hvert fjerde kvartal kommer vi også med oppdateringer av håndboken og hjelper arbeidsgiver holde den ajour med tanke på lovendringer.

Mange kunder kjenner SmartDok som system fra tidligere når de tar i bruk HMS- modulen. De har brukt det til timeføring, og arbeidstakerne er godt kjent med appen. Å få alt tilgjengelig via én innlogging ser de da på som veldig positivt, i følge Olsen.

Mange brukere gir tilbakemeldinger om at de er glad i SmartDok på grunn av brukervennligheten, samt at det er lett å komme i gang med bruken av systemet både for administratorer og dem som er ute i «felt».

– SmartDok gjør HMS-arbeidet heldigitalt og dermed svært tilgjengelig for alle, uansett hvilken funksjon en ansatt har i bedriften.

-Systemet kan være med i mobilen i lommen, Ipaden i brakken eller på PC på kontoret. Utfylte skjema, sjekklister og rapporter blir tilgjengelige i det de er fylt ut, og man må ikke huske på å levere det inn eller sende det på annen måte.

-Dokumentasjonen kan dermed holdes oppdatert til enhver tid, forteller Olsen, og legger engasjert til:

– Et godt digitalt HMS-system trekkes nå frem som et viktig tiltak for bærekraft. Ved å ta i bruk et effektivt digitalt verktøy for HMS i hverdagen forebygges skader og ulykker.

-Man får trygge og sikre arbeidsplasser, lavere fotavtrykk i miljøet og effektiv drift gir bærekraft, avslutter Olsen