Kontorleder Mari Jøndahl og KS/HMS-leder Elisabeth Hårberg Jensrud er opptatt av at selskapet har en sterk markedsposisjon og er dypt forankret på kvalitet og HMS. Foto: SmartDok
Sist oppdatert: 16-01-2024 Annonsørinnhold 

Når kvalitet teller

Hos Brevik AS står kvalitet og HMS som hjørnestein i alt de gjør. Det gir kundene deres trygghet, samtidig som de sikrer gode resultater på anleggsplassen.

Brevik AS feirer snart 50 år og ingen kan benekte at det vitner om både ekspertise i prosjektstyring og en evne til å styre komplekse oppgaver på en effektiv måte. 

- Mange prosjekter på gang krever stram styring. Vi har 60–70 prosjekter rullende samtidig. Med SmartDok får vi nødvendig oversikt og kontroll, noe som er gull verdt for alle.

- Dette gjelder både ute på anleggene og inne på kontoret, poengterer kontorleder Mari Jøndahl i Brevik AS.

Når selskapet kjører flere prosjekter parallelt, er Brevik AS’ fokus på kvalitet og HMS ikke bare sentralt, men en viktig faktor for suksess. 

Stoler fult ut på SmartDoks HMS-bibel

Elisabeth Hårberg Jensrud stoler 100% på SmartDoks HMS/KS-modul. Bibelen som hun liker å kalle den sikrer et trygt og kvalitets sikkert arbeidsmiljø.

- For min del er det bibelen min. Vi bruker det hver eneste dag, både på kontoret og ute i de ulike prosjektene.

Elisabeth fremhever også bruken av sjekklister og bilder som et verktøy teamet har blitt stadig flinkere til å anvende.

- Fordi systemet er brukervennlig og enkelt å lære, sparer vi tid og penger når maskinføreren selv fyller ut sjekklisten.

- Å ha et godt system for RUH og kvalitetsavvik forebygger problemer i framtida. Når alle bruker det samme kjente systemet, blir det også enklere for alle å forstå og følge med, legger hun til.

Dokument senteret til SmartDok er et viktig redskap i deres daglige drift og sørger for at alle ansatte har nødvendig dokumentasjon tilgjengelig når de trenger det. 

- På prosjektnivå har vi én mappe pr. prosjekt. Alt av prosjektdokumentasjon blir lagt dit, forklarer Elisabeth, som legger til at dette sikrer enkel og rask tilgang til informasjon uansett hvilken rolle de har i bedriften.

Brevik AS var tidlig ute med å ta i bruk MEFs HMS/KS-system i SmartDok, SmartMEF.

Systemet inneholder alt av funksjonalitet som HMS/KS-systemet i SmartDok, i tillegg til MEF sine til oppdaterte skjema maler og sjekklister.

Et lett valg 

Kundenes lojalitet til Brevik AS er ikke tilfeldig. Selskapets har konstante fokus på kvalitet og er alltid løsningsorientert, uansett arbeidsoppgaver. 

- Vi er fremoverlent og engasjerte i arbeidet vi utfører. Vi evner å tenke kreativt og løsningsorientert i alle situasjoner med et sterkt fokus på kvalitet, og dette har ført til at vi har kunnet knytte langvarige og sterke relasjoner med flere store og små entreprenører og oppdragsgivere i bransjen, sier Jøndahl.

Dette forholdet til kundene er basert på tillit og forutsigbarhet. Brevik AS’ kunder vet at de alltid kan forvente høy kvalitet, og at selskapet leverer som avtalt.

- Stor del av Suksessen vår ligger i mange tilbakevendende kundeforhold.

- Vi jobber tett med kundene våre for å finne de mest praktiske og kostnadseffektive løsningene, og er alltid klare for å tilpasse oss prosjektenes ulike krav og utfordringer, avslutter Mari.

SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

Effektiviserer administrative oppgaver

Siden 2019 har Brevik AS brukt PowerOffice for regnskap og lønn. Det forenkler arbeidet i bedriften ved at det lett integreres med SmartDok. 

Mari Jøndahl, kontorleder i Brevik AS, deler selskapets positive erfaring med overgangen:

- Fra det øyeblikket vi implementerte PowerOffice, har vi benyttet oss av integrasjonen med SmartDok for timer og lønn samt maskintimer og maskinkostnader.

- Dette har vist seg å være en kritisk endring som har forenklet vår daglige drift betydelig.

Jøndahl poengterer videre at dette valget har vært strategisk for selskapet, med hensyn til å forenkle og forbedre prosessene knyttet til prosjektkostnader. 

For Brevik AS handler suksess om kollektive løsninger

- Suksess på et prosjekt for oss er når alle aktørene i fellesskap finner de beste og mest kostnadseffektive løsningene, sier hun til slutt.