– Jeg har fortsatt en drøm om å overlate kontoret til andre, slik at jeg kan jobbe med ute. Å grave, det er jo det jeg kan, sier Viggo Eriksen. Foto SmartDok
Sist oppdate: 12-09-2023 Annonsørinnhold

Å grave er det jeg kan!

Etter endt førstegangstjeneste i 1983, fikk Viggo Eriksen jobb hos onkelen sin som drev Sigurd Olsen maskinstasjon. Jobben ga blod på tann og med god hjelp av onkel, startet Viggo bare tre år senere sitt eget enkeltmannsforetak, og investerte i en helt ny Åkerman hjulgraver.

Viggo samarbeidet tett med onkel Sigurd på prosjekter i flere år og fra en sped start med en maskin vokste det lille firmaet sakte, men sikkert. Skikkelig fart på saken ble det da han overtok utstyr og mannskap fra Sørøysund Maskinstasjon som la ned driften i 1998. 

– Det er artig å se på bilder fra den tida, der man jobbet i dongeribukse og t-skjorte. Det ble en liten overgang da ordentlig arbeidsuniform kom på plass, sier Viggo.

I dag har firmaet omfavnet den digitale tidsalderen, men Viggo ser fortsatt nostalgisk tilbake på gamle dager med hardt fysisk arbeid og har fortsatt et ønske om å vende tilbake til feltet.

– Jeg har fortsatt en drøm om å overlate kontoret til andre, slik at jeg kan jobbe med ute. Å grave, det er jo det jeg kan!

I dag har bedriften 35 maskiner og med prosjekter som en 15-årig Melkøya-kontrakt og arbeidet med sykehustomta i Hammerfests, står Viggo Eriksen AS som en pålitelig kraft i anleggsbransjen i Nord. 

Pigging før i tiden med Viggo Eriksen i bar overkropp. Fra en tid da HMS/KS ikke nødvendigvis stod like sterkt som i dag. Foto: Privat

Medvirkende til byens vekst

Å si at Viggo Eriksen AS har vært med på å «bygge byen» er ingen overdrivelse. Gjennom årene har bedriften spilt en sentral rolle i moderniseringen av Hammerfests infrastruktur og utvikling av nye anlegg.

– Det beste med denne bransjen er å forme byen. Når jeg tenker på Polarbasen, Vår Energi Arena, Rådhusplassen, Rundkjøringa, Baksalen skole, Fjordtun skole, Museet, Kulturhuset, Fuglenes terrasse, og det nye sykehuset, føler jeg stolthet, sier Viggos datter, Karianne Eriksen, som nå fungerer som vikarierende HMS- og personalleder i selskapet.

– Det eneste du ikke legger merke til, er alle vann- og avløpsprosjektene vi har håndtert, legger Viggo til med et lurt smil.

Når selskapet nå er ferdig med sitt 15 år lange oppdrag på Melkøya er Viggo forberedt på at de må omstille seg, men er fast bestemt på at selskapet skal klare også det.

– Vi har en del spennende prosjekter på gang og vi har en svært god, og erfaren arbeidsstokk. Vi har også opparbeidet oss et godt renommé blant entreprenører i bransjen, noe som gjør at vi kan bli valgt som en foretrukket leverandør til de tjenestene vi tilbyr.

– Kan du si noe mer om hvorfor dere har et godt renommé?– Ærlighet og redelighet, det er første bud. At vi har en god kvalitet på jobbene, som er mye takket være de stabile og dyktige arbeiderne vi har, og at vi leverer det kunden forventer til avtalt pris, sier Viggo

.– Et vellykket prosjekt for oss er når kunden er fornøyd, og at det har vært lønnsomt for oss. Det er selvfølgelig også viktig at vi jobber på en sikker måte, HMS/KS ligger alltid i bunnen, legger han til.

Driftsleder Bengt Hansen spaserende på den beskyttende bølgevollen selskapet har levert utenfor nye Hammerfest sykehus. Foto: SmartDok

Fokus på kvalitet og fornøyde kunder

I 2023 ble Viggo Eriksen AS sertifisert innen ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljøstyring. Disse sertifiseringene markerer ikke bare et løfte om fortsatt forpliktelse til fremragende kvalitet og bærekraftige praksiser, men vil også styrke selskapets merkevareposisjon i markedet.

Kunder kan nå, som alltid være enda tryggere på at enhver leveranse fra Viggo Eriksen AS oppfyller de høyeste standardene for kvalitet og miljøhensyn.

– I prosessen brukte vi SmartMEF, MEF sitt HMS/KS-system som leveres av SmartDok, forteller Karianne Eriksen.

Les mer om sertifiseringsprosessen til Viggo Eriksen her!

Et sykehus foran skjema

Viggo Eriksen AS er stolt leverandør av grunnarbeidet til det flotte Nye Hammerfest sykehus. Anlegget, som strekker seg over 33.162,6 kvadratmeter – en betydelig økning fra det nåværende sykehuset på 23.000 kvadratmeter.

Når det er ferdigstilt vil det huse både kommunale funksjoner og universitetsrom, som totalt tar opp 7.000 m² av arealet.

Vi tok en prat med driftsleder Bengt Hansen fra Viggo Eriksen AS for å få et innblikk av omfanget rundt arbeidet med Hammerfest sykehus.

– For tre år siden var området hjem til lagertomter for Hammerfest Energi og brakker for Statoil, blant annet.

I løpet av prosjektets varighet har teamet hans både fjernet eksisterende infrastruktur, gravd ut for hundrevis av fundamenter og avrettet massive grunnarealer.

Videre kunne Hansen fortelle at de også har etablert et nytt vann- og avløpssystem, fylt og avrettet store arealer med masser, og til og med konstruert en beskyttende bølgevoll rundt sykehuset med spesialutstyr.

Selv om prøvedriften for Hammerfest sykehus ikke er planlagt før oktober neste år, er det tydelige tegn på betydelig fremgang i byggeprosjektet. Mye av overflaten forventes å være fullført innen utgangen av året, hvilket betyr at arbeidet ligger godt foran skjemaet.

Når vi spurte driftsleder Hansen om hva som har ført til denne akselererte fremgangen, pekte han på gunstige værforhold og et eksepsjonelt nivå av effektivitet blant alle leverandørene.

– Det har rett og slett vært et godt samarbeid mellom alle involverte aktører, bemerket Hansen.

Om sykehuset vil bli tatt i bruk før februar 2025 er fortsatt usikkert, men den nåværende fremgangen lover godt.

Her er Viggo på sitt aller første oppdrag tilbake på 80-tallet, lenge før den digitale revolusjonen av dokumentasjonsarbeidet. Foto: Privat

Tidlig ute med digitale hjelpemiddel 

Viggo Eriksen var tidlig ute med den digitale transformasjonen og allerede høsten 2010 gikk selskapet til anskaffelse av det digitale dokumentasjonssystemet fra SmartDok.

– Effektiviseringen på arbeidsrapporter og timeføring startet i desember 2010 da vi begynte å ta i bruk SmartDok, og vi på kontoret opplevde en helt annen hverdag, forteller Viggo.

God dokumentasjon og gode interne rutiner har vært helt avgjørende for at selskapet skal kunne levere kvalitet til rett pris og til rett tid, på store oppdrag som det nye sykehuset.

Viggo minnes dagene før SmartDok.

– Tidligere hadde vi arbeidsrapportene, og da var det vanskelig å oppdage avvik.

- Den gangen fikk vi en blokk og en rapport for hver mann på hvert prosjekt. Når vi da skulle lage fakturagrunnlag, så måtte en sortere lapper i mange dager, noe som i dag gjøres digitalt på to timer.

SmartDok har forenklet prosessen ved lønnskjøring betraktelig og har sentralisert mange av deres arbeidsprosesser.

Når det kommer til lønnskjøring i kombinasjon med Tripletex, henter de rådataene fra SmartDok, attesterer timer, og deretter eksporterer de direkte til lønnssystemet. Alt fra timer til tillegg blir automatisert og kvalitetssjekket.

SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

Hva er det beste med SmartDok?

Vi spurte Viggo, Karianne og Bengt hva det beste med å bruke SmartDok som dokumentasjonssystem er, og her er deres fire favoritter:

  • Enkelt å bruke, noe som resulterer i at systemet blir brukt!
  • Dokumentasjonen er samlet og lett tilgjengelig både for de på kontoret og de på anleggsplassen.
  • Sparer tid ved lønnskjøring.
  • RUH/HMS-funksjonen. Det er så enkelt. Vi får inn RUH med en gang det skjer noe, og den ansvarlige får umiddelbart tilbakemelding om nødvendige korrigerende tiltak.

Vil fortsetter å bygge Hammerfest og omeng

Viggo Eriksen AS har utviklet seg fra et lite enkeltmannsforetak til en solid aktør i anleggsbransjen i Nord. Gjennom store og små prosjekter, alle med sine egne utfordringer har de vist en imponerende evne til å tilpasse seg og utvikle seg i en bransje som stadig forandrer seg.

Med en sterk forpliktelse til kvalitet, teknologisk innovasjon og kundefokus, ser Viggo Eriksen AS ut til å være en viktig aktør i utformingen av Hammerfests fremtid.