SmartDoks kvalitetssystem er tett integrert med HMS-systemet, som gjør det enkelt å kombinere HMS- og kvalitetsarbeid i ett og samme verktøy. Løsningen sørger for en mer effektiv og brukervennlig arbeidsprosess, og sikrer at alle kvalitetskrav og -standarder overholdes i alle ledd, på alle prosjekt. Foto: SmartDok
Sist oppdatert: 06-05-2023 Annonsørinnhold 

Fullverdig kvalitetssystem skreddersydd for bransjen

Med innføringen av et eget dokumenthotell for kunder, har SmartDok utvidet sin HMS/KS-modul til å inkludere et fullverdig kvalitetssystem skreddersydd for bygge- og anleggsnæringen. 

Kvalitetssystemet i SmartDok er utformet slik at kunder enkelt kan holde kontroll på kvalitetsstyring, dokumentasjon og oppfølging av alle sine prosjekter.

Dokumentsenter i SmartDok

Dokumentsenteret er kjernen i SmartDoks kvalitetssystem og gir brukerne mulighet til å både lagre, organisere og dele viktige dokumenter på en sikker og oversiktlig måte. 

Dokumentsenteret støtter en rekke ulike filformater og er også utstyrt med en egen søkefunksjoner som gjør det enkelt å finne relevante filer raskt. Brukerrettigheter og tilgangskontroll sørger for at sensitive data forblir beskyttet og bare er tilgjengelig for de som har behov for det.

I Dokumentsenteret kan brukere lage egne håndbøker, for eksempel kvalitetsplaner, SHA-planer.

Integrasjon med SmartDok HMS-systemet

SmartDoks kvalitetssystem er tett integrert med HMS-systemet, som gjør det enkelt å kombinere HMS- og kvalitetsarbeid i ett og samme verktøy. Løsningen sørger for en mer effektiv og brukervennlig arbeidsprosess, og sikrer at alle kvalitetskrav og -standarder overholdes i alle ledd, på alle prosjekt. 

SmartDok. Alt i en app

Enkel oppfølging av alle prosjekter

Kvalitetssystemet i SmartDok gjør at alle brukere enkel og oversiktlig kan følge opp alle av prosjekter ved hjelp av sjekklister, skjema, kvalitetsavvik og forbedringsforslag. 

Systemet varsler også bruker om eventuelle avvik. Dette gjør det enklere for ledelsen å identifisere og håndtere avvik slik at man raskt og enkelt kan iverksette tiltak når det er nødvendig.

Rapportering og analyse

Kvalitetssystem er også utstyrt med verktøy for å raskt kunne generere rapporter og analyser knyttet til kvalitetsarbeidet på et hvert prosjekt. Systemet sikrer bedriften verdifull innsikt i hvordan de presterer på ulike områder og hjelper dem med å identifisere muligheter for forbedring i alle ledd. 

Kvalitetssystemet i SmartDok er en brukervennlig og effektiv løsning for bygg- og anleggsbransjen, som hjelper bedrifter med å overholde kvalitetskrav og -standarder.

Med Dokumentsenter, integrasjon med HMS-systemet og verktøy for oppfølging og rapportering, tilbyr SmartDok en løsning for kvalitetsstyring og dokumentasjon.

Ved å ta i bruk funksjonaliteten i HMS/KS og dokumentsenteret i SmartDok får bedriften muligheten til å bygge et fullverdig kvalitetssystem.

SmartMEF

Er du medlem av MEF (Maskinentreprenørenes forbund) har du tilgang til SmartMEF, MEF sitt HMS/KS-system i SmartDok.

SmartMEF er utviklet for MEF sine medlemsbedrifter og er et ledd i en felles satsing på kvalitetssikring og HMS. Forskjellen mellom SmartMEF og SmartDok sin standard HMS/KS-løsning er at en har tilgang til MEF sine skjemamaler og dokumentmaler i SmartMEF.