IT-administrator Joakim Hansen (til venstre) mener bruken av SmartMEF har effektivisert hverdagen for alle i bedriften, mens Henning Lysgaard setter pris på å få dokumentasjonen på ett sted, og integrasjonsmuligheter mot andre eksterne systemer. Foto: SmartDok
Sist oppdatert: 25-01-2023 - Annonsørinnhold 

Brukervennlighet er nøkkelen

Bertelsen & Garpestad i Egersund driver med entreprenørtjenester innen samferdsel som inkluderer veg og tunnel over hele Norge. I tillegg til kraftverk/vindparker og grunnarbeider for opparbeidelse av boligfelt og næringsareal.

Enkelhet er viktig for B&G, det er en del av selskapets kultur. Det var derfor viktig for selskapet å finne et digitalt dokumentasjonssystem som gjenspeiler det samme. 

Valget falt på SmartDok

– SmartDok passer inn i bedriftens kultur hvor alle ansatte skjønner hvor viktig enkelhet er. Vi er løsningsorienterte hele gjengen og drar lasset sammen, sier Henning Lysgaard, HSE/QA Manager i B&G.

– Vi opplever SmartDok som et effektivt system som er brukervennlig for oss alle. Fra hver enkelt bruker til administrasjonen som analyserer og drar ut rapporter i systemet, legger han til.

Joakim Hansen er IT-administrator i selskapet og ønsker å trekke frem følgende punkter som er viktig med valg av dokumentasjonssystem.

– Enkelhet, tilgjengeligheten for hele organisasjonen, og for underentreprenørene. Samt at det må være proaktivt, og i kontinuerlig utvikling.

-SmartDok krysser SmartDok av alle boksene, sier Hansen.

Et selskap som flytter fjell

Bertelsen & Garpestad er selskapet som fikk gjenreist trollpikken. Den helt unike steinformasjonen utenfor Egersund som har stått der siden istiden. I 2017 ble den blitt vandalisert, og selskapet tok iniativet til å få reist trollpikken igjen. Dette til enorm interesse fra hele verden.

– Nå kan vi ta helg og si at den er på plass! Det er en fin følelse. Vi har lyktes i et vanskelig oppdrag som mange sa at ikke var mulig å gjennomføre, sa Sverre Garpestad til NRK.

I tillegg står selskapet bak byggingen av Hårnålsveien mellom Lysebotn og Øygard, en av Norges mest spektakulære veier. En kan trygt si at Bertelsen & Garpestad bygger Norge.

SmartMEF har effektivisert måten vi arbeid

Med store prosjekter fra sør til nord har B&G strenge krav til seg selv innenfor dokumentasjon, og spesielt innen HMS/KS. IT-administrator Joakim Hansen mener bruken av SmartMEF har effektivisert hverdagen for alle i bedriften.

Som medlem av MEF har B&G vært bruker av deres HMS/KS-system, KSMEF i lang tid. Slik har de ivaretatt myndighetenes krav til dokumentasjon og etterlevelse.

Trygghet både for bedriften og ansatte ute på prosjektene er avgjørende for B&G, derfor er et moderne HMS/KS-system helt essensielt.

Det passet perfekt da MEF sitt HMS/KS-system skulle flyttes over i en ny og mer moderne plattform hos SmartDok høsten 2022.

– Vi liker samarbeidet MEF har inngått med SmartDok. Tidligere har vi brukt KSMEF som HMS/KS-system, men det ble med tiden umoderne. For oss falt valget på SmartDok og deres HMS/KS-system, SmartMEF, forteller IT-administrator Joakim Hansen.

Kontinuerlig forbedring er viktig

Når vår visjon er å flytte fjell, så betyr det også at grenser flyttes, både mht. prosjektstørrelse og geografi. Målet til selskapet er å bygge en sikker og bærekraftig bedrift, som tar hensyn til de krav som samfunnet stiller både mht. økonomi/kvalitet og ikke minst klima og bærekraft.

Derfor er kontinuerlig forbedring ekstremt viktig for Bertelsen & Garpestad. Også her bruker selskapet et digitalt system for å gjøre arbeidet enklere.

– Vi bruker SmartDok til kontinuerlig forbedring. All dokumentasjon ligger nå inne i SmartMEF, og der ligger vår ISO-dokumentasjon. Så hele tiden kan vi gå ut og inn og få det beste ut av SmartMEF, sier Henning Lysgaard.

– Fordelene med SmartMEF og SmartDok er jo at det er enkelt tilgjengelig for hele organisasjonen. Det er proaktivt, og det er enkelt å bruke i motsetning til andre systemer. Så vi har god erfaring med dette gjennom det systematiske arbeidet vårt på kontinuerlig forbedring, legger han til.

SmartDok bestill en demonstrasjon

Samlet i ett system

Henning Lysgaard setter pris på å få dokumentasjonen på ett sted, og integrasjonsmuligheter mot andre eksterne systemer.

–Det som er de største utfordringene i bransjen er at vi må ha et godt system som dokumenterer etterrettelighet. Vi må kunne bevise at vi har gjort en jobb i henhold til krav og tegninger.

–Samtidig må vi ha et effektivt styringssystem slik at vi kan levere solide prosjekter, samt fokus på ressurser og økonomi, legger Joakim Hansen til.

Et slikt prosjekt kan være engasjementet som heter Go Green, som ledelsen i selskapet har startet. I løpet av få måneder har selskapet fått på plass et opplegg som ivaretar selskapets bærekraftige målsetninger på en kvalitativ og optimal måte.

Med systemene på plass kan Bertelsen & Garpestad gå i gang med sine prosjekter rundt om i landet med god samvittighet.

Om det så er en trollpikk som skal reises eller en vei som skal bygges i ulendt terreng, så skal alle som arbeider på prosjektet vite at de jobber på en trygg arbeidsplass, som tar HMS til det neste nivået.