SJA kan være et nyttig verktøy for å supplere risikovurdering, men kan ikke erstatte den helt. Virksomheten må alltid foreta en generell risikovurdering for å kartlegge farer og risikoer i hele virksomheten. Foto: SmartDok
Sist oppdatert: 15-05-2024 Annonsørinnhold 

Kan Sikker Jobb Analyse (SJA) erstatte risikovurdering?

Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) Forskjellene mellom SJA og risikovurdering.

SJA er et verktøy som brukes for å analysere farer og risikoer knyttet til en spesifikk arbeidsoppgave, mens risikovurdering er en bredere evaluering av risikoen i en virksomhet.

SJA kan til tider fungere som et supplement til risikovurdering, men det kan ikke erstatte den.

Risikovurdering

 • Utført av bedriften
 • Identifiserer farer og risikoer på tvers av virksomheten
 • Vurderer sannsynlighet og konsekvens av uønskede hendelser
 • Foreslår nødvendige tiltak for å redusere risikoen og for å håndtere konsekvensene av hendelser
   

SJA - Sikker Jobb Analyse

 • SJ er en strukturert gjennomgang av risikoelementer før en spesifikk arbeidsoppgave eller operasjon, for å implementere tiltak for å eliminere eller kontrollere disse risikoelementene før og under utførelsen av oppgaven eller operasjonen.
 • Risikoelementer omfatter alle forhold som kan påvirke risikoen for tap eller skade på personell, miljø eller økonomiske verdier. Krav til bruk av SJA SJA kreves når det er eller kan være risikoelementer tilstede, og disse ikke er tilstrekkelig adressert gjennom eksisterende prosedyrer, instruksjoner eller sikkerhetsplaner.
   

Krav til bruk av SJA inkluderer:

 • Om arbeidet er beskrevet i eksisterende prosedyrer eller om det krever avvik fra disse
 • Om lignende arbeid har vært involvert i uønskede hendelser tidligere
 • Om arbeidet er komplekst, risikofylt eller involverer flere fagområder/enheter
 • Om nytt utstyr eller nye metoder skal tas i bruk uten eksisterende retningslinjer
 • Om de involverte har relevant erfaring med arbeidet
 • Målet med SJA er å identifisere farer og sikre kontroll over dem. Hvis kontroll ikke kan bekreftes, eller konsekvensene er potensielt alvorlige, kreves en grundigere risikovurdering inntil tiltakene er tilstrekkelige og kontroll over farene er etablert.​​​​​

Konklusjon

SJA kan være et nyttig verktøy for å supplere risikovurdering, men kan ikke erstatte den helt. Virksomheten må alltid foreta en generell risikovurdering for å kartlegge farer og risikoer i hele virksomheten.

For mer informasjon: