Å være i frontlinjen av det grønne skiftet og bidra til en bærekraftig omstilling er av stor betydning for Olimb Anlegg. Foto: SmartDok.
Sist oppdatert: 04-10-2023 Annonsørinnhold

Forener fortid og fremtid

Gjennom å kombinere banebrytende teknologi med moderne digital dokumentasjon, forener Olimb Anlegg det beste fra fortid og fremtid. 

Olimb Anlegg har alltid vært opptatt av å være i forkant av den teknologiske utviklingen i anleggsbransjen. Prosjektleder Kristian August Olimb forteller gjerne om selskapets historie, innovasjoner og hvordan moderne verktøy som SmartDok hjelper dem med å optimere drift og prosjekter.

Kristian Olimb med maskinen han kjøpte i USA for 520.000 kroner. Den første av sitt slag i Skandinavia. Her prøvekjører selskapet maskinen under riksveien i Råde. Foto: SmartDok

Innovasjon har alltid stått i fokus

Året var 1957 da Kristian Olimb grunnla sin anleggsvirksomhet i Råde. Med fokus på nye metoder og teknikker, pionerte han flere løsninger for rør etablering

Kristian var i 1970 den faller første til å ta i bruk en maskin spesialisert for boring i løsmasser, etter å ha latt seg inspirere av hvordan de gjorde ting i USA. 

Bare noen få år senere introduserte han også grovhullsboring for tunnelboring i fjell og posisjonerte med det Olimb Anlegg som ledende innen grovhullsboring.

Grovhullsboring ble siden videreutviklet til å kunne stå inne i tunneler å bore opp i dagen. Med tanke på drift i vinterhalvåret var løsningen banebrytende. 

Olimb Anlegg har siden den tid konsekvent utvidet sin ekspertise og maskinpark, spesielt innenfor NoDig, som muliggjør røretablering uten behov for graving.

– Vi var først ute i Norge med å utføre nettopp denne type arbeid. Konseptet er det samme som i 1970, men nå er det litt mer nøyaktighet, forteller Kristian August.

Utfordrende NoDig-prosjekter 

Selskapet har vært involvert i en rekke utfordrende NoDig prosjekt gjennom årene, men det prestisjefylte VA-prosjektet Midgardsormen i Oslo står som en av deres mest markante bragder.

Milepæl innen teknologi og miljø

2022 markerte en milepæl for selskapet, da de investerte i Norges første elektrisk drevne pilotrørsborerigg. Investeringen var ikke bare en teknologisk oppgradering, men også et skritt mot en mer miljøvennlig tilnærming i anleggsbransjen.

- Med denne investeringen har vi beveget oss fremover mot en fremtid av utslippsfrie anlegg. Å være i frontlinjen av det grønne skiftet og bidra til en bærekraftig omstilling er av stor betydning for oss, uttrykker Kristian med stolthet.

Pilotrørsboring er en spesialisert NoDig-teknikk, ideell for oppdrag i løsmasser der nøyaktighet er av ytterste prioritet.

– Denne metoden kan levere en imponerende presisjon på pluss/minus 20 millimeter over en strekning på 100 meter, forteller han.

– Vi har mange års erfaring og sitter med en stor maskinpark. Vi har bygd oss opp slik at vi kan ta hele spekteret, uansett grunnforhold. Vi har alltid utstyr for å gjennomføre boringen. Det tror jeg er en stor styrke, legger han til.

Et resultat av godt dokumentasjonsarbeid ute i felt er at prosjekleder Kristian August Olimb via SmartDok har god oversikt over prosjektene. Foto: SmartDok

Frempå også når det kommer til digitalisering

Digitaliseringen av anleggsbransjen har selvsagt ikke gått et fremoverlent selskap som Olimb Anlegg hus forbi. Med implementeringen av SmartDok, har selskapet effektivisert sin daglige drift og fått muligheten til raskt å samle, analysere og lagre viktig prosjektinformasjon i sanntid.

- Det sparer oss tid, øker nøyaktigheten og sørger for at all nødvendig informasjon er lett tilgjengelig for alle involverte parter, forteller Kristian.

- Tidligere ble rapporter samlet og sendt inn en gang i uken, noe som førte til forsinkelser og utfordringer med datainnsamling. 

- Med SmartDok kan vi motta daglige rapporter med presise data og bilder, noe som gir oss muligheten til umiddelbart å gjøre nødvendige justeringer, sier Kristian.

En av de mest betydningsfulle fordelene med SmartDok er dens HMS/KS-modul.

- Denne modulen gir teamet muligheten til å sende inn RUH og avvik raskt og effektivt, samtidig som de har tilgang til HMS-håndboka, dokumentbiblioteket og stoffkartoteket rett fra deres telefoner. Dette sentraliserer informasjonen og gir enkel tilgang for hele teamet.

Olimb Anlegg har i 2023 tatt i bruk SmartMEF modulen i SmartDok, som er MEFs HMS/KS-system. Denne modulen er lik den vanlige HMS/KS-modulen i SmartDok, men inneholder i tillegg alle MEFs maler og skjema.

Sparer både tid og penger 

Implementering av SmartDok har vist seg å være økonomisk fordelaktig for Olimb Anlegg.

- Det digitale verktøyet har kuttet ned på tidkrevende oppgaver, som punching av timelister, og har gitt oss muligheten til å motta løpende informasjon fra prosjektene, noe som sparer tid og penger, forteller Kristian August.

Digitaliseringen av dokumenter har også fjernet behovet for papirbasert arkivering, noe som tidligere kunne være uoversiktlig og tidkrevende.

Kristian trekker så frem de tingene han liker best med SmartDok.

  1. Tilpassede rapporter: Det er den informasjonen vi får inn fra de ansatte, gjennom de rapportene vi har bygd opp selv i SmartMEF eller HMS/KS.
  2. Fotodokumentasjon: Å dokumentere med bilder i SmartDok er fint. Våre ansatte legger ved bilder i dagsrapporten på hva som er utført, varemottak og andre ting som er viktig å dokumentere.
  3. Sentralisert informasjon: Vi har all informasjon samlet på ett sted.
  4. Tilgang til ressurser: HMS-håndboka, dokumentbiblioteket og stoffkartoteket er lett tilgjengelig via telefonen.
  5. Varslinger: Sette varslinger på både maskiner og sertifikater, og legge inn når det er EU-kontroll


Definisjonen av et suksessprosjekt

For Olimb Anlegg handler suksess ikke bare om å fullføre et oppdrag, men om hvordan det gjøres. Som Kristian forklarer:

- Suksess er når vi har levert på det som er bestilt og forventet, samt at vi har levert i forhold til avtalt tid.

- Det handler også om å være løsningsorientert underveis, og å få prosjektet i havn på best måte for bestiller og hovedentreprenør/ byggherre.

Olimb Anlegg har alltid vært innovative i sitt arbeid og med investeringen i Norges første elektrisk drevne pilotrørsborerigg har de tatt et stort skritt mot en grønnere fremtid.

Denne nye teknologien understreker selskapets forpliktelse til presisjon og kvalitet, samtidig som den markerer en bevegelse mot bærekraft i anleggsbransjen. Gjennom denne investeringen viser Olimb Anlegg sitt engasjement for både teknologisk innovasjon og miljøvennlig praksis.