Skolen sparer opptil 100 000 i året med innovativ energilagring
– Fylkeskommunen ønsket å teste energilagring i kombinasjon med solcellene, og fikk 1 255 800 kroner i Enova-støtte for å realisere prosjektet. Målet med batteriene er å redusere dyre effekttopper, lagre solenergi ved behov og redusere belastningen på det eksterne energiforsyningsnettet, sier Hans Fløystad, rådgiver for utbygging av eiendom i Agder fylkeskommune, i en melding. Foto: Eaton Norge

Sparer opptil 100 000 i året med solceller og Nissan Leaf-batterier

Sommeren 2020 sto nye Tvedestrand videregående skole og idrettsanlegg ferdig, som en av de mest miljøvennlige skolebyggene i landet.

Energiforsyningen består av 4400 kvadratmeter med solceller som kan produsere 680 000 kWh. i året, samt energibrønner som gjør skolens varmepumper svært energieffektive.

I tillegg har skolen investert i et energilagrinssystem fra Eaton som delvis er bygget opp av gamle Nissan Leaf-batterier. Batterisystemet lagrer solstrømmen og styrer energien på en økonomisk og samfunnsnyttig måte. Prosjektet har fått 1,2 millioner kroner i Enova-støtte.

– Fylkeskommunen ønsket å teste energilagring i kombinasjon med solcellene, og fikk 1 255 800 kroner i Enova-støtte for å realisere prosjektet. Målet med batteriene er å redusere dyre effekttopper, lagre solenergi ved behov og redusere belastningen på det eksterne energiforsyningsnettet, sier Hans Fløystad, rådgiver for utbygging av eiendom i Agder fylkeskommune, i en melding. 

Skolen er designet for å tilfredsstille Futurebuilts definisjon av plusshus, hvor fornybare energikilder skal tilføre bygget mer energi enn det driften av skolen krever. Det er i tråd med fylkeskommunens mål om å utvikle regionen på en bærekraftig måte.

– Skolebygg er særdeles viktig for dette satsningsområde. Det å vise frem ny teknologi som batterier, solceller og energibrønner på skolene gir et stort nedslagsfelt med elevene. Det er tross alt disse som er fremtidens beslutningstakere, legger Fløystad til.

Agder fylkeskommune er oppdragsgiver i samarbeid med Tvedestrand videregående skole, der fylkeskommunen har ansvar for skolen og kommunen har ansvar for idrettsanlegget. Veidekke AS med LINK arkitektur har hatt totalentreprisen av byggeprosjektet.

Skolen sparer opptil 100 000 i året med innovativ energilagring
Batterier fra Eaton samspiller med solceller på Tvedestrand videregående skole. Foto: Agder fylkeskommune

Batteripakka sparer skolen for opptil 100 000 kroner i året
Batterisystemet på skolen består av en kombinasjon av nye og gamle battericeller, og har sammenlagt en kapasitet på 434 kilowattimer. Energistyringsselskapet Eaton samarbeider med Nissan om gjenbruk av elbil-batterier.

Når Nissans elbil-batterier har tapt om lag 20 prosent av sin kapasitet, egner ikke batteriene seg lenger til kjøring. Battericellene blir da testet av Nissan, og sendt til Eaton som gjenbruker cellene i sine batteripakker.

Erichson&Horgen har bistått med dimensjonering av batteripakka, og anslår at skolen kan få en årlig besparelse på mellom 70 000 og 100 000 kroner kun som en følge av redusert effektledd. Effekttopper oppstår når mye strøm brukes på en gang, og fører til dyrere strøm som følge av høyere belastning på strømnettet.

– Batteripakka gir økonomiske gevinster ved at skolen får brukt mer av egenprodusert solenergi og dyre effekttopper kuttes. I perioder uten produksjon av solenergi vil batteribanken utnytte døgnvariasjoner i strømprisene og fjerne toppene i strømforbruket.

Jon Helsingeng leder energistyringsselskapet Eaton Norge, og skryter varmt av hvordan Tvedestrand videregående skole har prioritert miljøvennlige valg og smart energistyring.

–  Kombinasjonen av energilagring og fornybare energikilder på Tvedestrand videregående skole er svært fremtidsrettet. Batteriteknologi er fortsatt relativt nytt, og det er viktig at større aktører er villige til å investere i, lære og ta i bruk teknologien, sier han, og legger til:

– Samfunnet elektrifiseres i rasende fart, og det øker behovet for batterier som kan kutte dyre effekttopper, lagre solenergi og være en energireserve i tilfelle strømbrudd.

-Vi er helt avhengige av gode lagrings- og styringssystemer for å kunne erstatte fossilenergi med fornybar energi. Dette prosjektet viser at Agder fylkeskommune er svært frempå i denne utviklingen.

Solcellespesialisten - Powerhouse Telemark
Seko Elektro AS|Klimahuset - Botanisk Hage

Energistyring blir stadig viktigere
Bravida og Nedig har vært ansvarlige for alle elektroinstallasjonene i prosjektet. Siste fase var å installere batteripakken fra Eaton, som ble installert og testet oktober 2020.

– Nå overvåker batteriene nettet i forhold til innstilte verdier, og går nettet over disse verdiene kobles solenergi inn for å ta effekttoppen. Det er veldig spennende teknologi, sier Torstein Nygård, prosjektleder og eier av Nedig, som holder til i Arendal.

– Batteriteknologi implementeres i større grad over hele landet, og markedet for slike løsninger er økende. Derfor har dette også vært et spennende og viktig prosjekt for oss å være med på. For vår del blir energilagring, solenergi, billading og energistyring i bygg viktige satsningsområder fremover.

Elektrobransjen er i endring, og det kommer stadig ny teknologi. Der ligger økonomien nå og å tilegne oss kunnskap om dette gir oss et konkurransefortrinn.

Nygård får støtte fra Kristian Kjellevand, som er prosjektleder for Bravida i Kristiansand.

– Løsningen Tvedestrand videregående har valgt viser hvordan smart energistyring kan løses i praksis. Solceller, energibrønner og energilagring blir viktigere i årene fremover, og representerer fremtidens løsning for energieffektive bygg.

-For oss er det derfor viktig å få erfaring med teknologien, og hele tiden ligge frempå med det nyeste innen elektroløsninger.