-Vi har innført begrepet «Læreplassgarantister» for bedriftene, men det er selvsagt alltid opp til bedriftene selv å bestemme hvem de skal ha i jobb. Derfor tegnes avtalen med oss på virksomhetsnivå. Læreplassgarantistene er på ingen måte juridisk forpliktet til å ta inn noen og de bestemmer alltid selv hvem de vil ansette. Det har vi fått god respons på bl.a. fra NHO, som anbefaler denne ordningen til sine medlemsbedrifter. Fra Venstre: Ellen Øiesvold, Norsk Byggebransje og Frode Vikhals Fagermo, NFK. Foto: Martin Palsen - Norsk Byggebransje
Sist oppdatert: 27-11-2020

Først i Norge med læreplassgaranti 

Nordland fylkeskommune er først ut av landets fylkeskommuner med å innføre læreplassgaranti for elever i videregående utdanning. 

«Læreplassgaranti innebærer at elever med ungdomsrett, som har fullført og bestått Vg2, er garantert en læreplass i en godkjent lærebedrift».

Frode Vikhals Fagermo, du er prosjektleder for læreplassgaranti, gratulerer med et flott initiativ! Har det vært en lang prosess å få fram prosjektet?

-Takk, vi er stolte av å ha kommet så langt. Jeg kan si at dette er et politisk initiert prosjekt, som ble vedtatt i februar 2019 og sjøsatt allerede samme høst.

-Planen er at det på sikt skal gjelde alle fag, men fokus i starten er: Elektrofag, Bygg- og anleggsfag, Helse- og oppvekstfag, samt kjøretøyfagene for det kullet som tas inn høsten 2020.

Frode Vikhals Fagermo jobbet tidligere ved lærlingtjenesten i Bodø kommune og det er ingen tvil om hans engasjement for ungdommer og utdanning.

-Min oppgave er avtaler og implementering. Vi er meget godt fornøyde så langt og vi har fått på plass avtale med ca. 350 «Læreplassgarantister» som garanterer mer enn 1000 årlige lærlingeplasser. Nå må vi koble inn skolene og få dem involvert i arbeidet med å skaffe flere.

-Yrkesfag har historisk sett stått sterkt og står fortsatt veldig sterkt i Nordland. Vi har den høyeste andelen søkere til yrkesfag i landet og samarbeidet mellom skoler, oss på sentralt hold, og lærebedriftene, skal alltid være i utvikling.

Nordasfalt stiller seg bak ordningen blant annet fordi vi ser at det blir mer og mer vanskelig å få tak i god arbeidskraft. Ved å rekruttere lærlinger med ungt pågangsmot kan vi være godt rustet for fremtiden.  

Vi tror initiativet til NFK kan være svært viktig for rekrutteringen til yrkesfag. Hvis elevene vet at de har en trygg lærlingeplass å gå til etter endt skolegang, kan det gjøre valget om å gå yrkesfag enklere. Kevin Slettmyr, assisterende direktør i Nordasfalt, avd Narvik 

Norsk Byggebransje på LinkedIn
Følg Norsk byggebransje på Facebook

Har det vært utfordrende å få bedriftene til å stille seg bak/signere avtale med NFK?
-Både ja og nei, Nordland har allerede mer enn 1200 godkjente lærebedrifter og vi opplever at mange synes dette er et bra initiativ. Selvsagt er det lettere å hoppe på for de som er vant til å ha lærlinger, mens prosessen kan være litt lengre for de som gjør dette for første gang. 

-Vi har innført begrepet «Læreplassgarantister» for bedriftene, men det er selvsagt alltid opp til bedriftene selv å bestemme hvem de skal ha i jobb. 
 
-Derfor tegnes avtalen med oss på virksomhetsnivå. Læreplassgarantistene er på ingen måte juridisk forpliktet til å ta inn noen og de bestemmer alltid selv hvem de vil ansette. Det har vi fått god respons på bl.a. fra NHO, som anbefaler denne ordningen til sine medlemsbedrifter. 
 
Hva gjør dere for å støtte de bedriftene som vil, kan og våger å gi ungdommene muligheten?
-De får smykke seg med den gjeve tittelen «læreplassgarantist» og kan markedsføre seg som nettopp det, i samarbeid med NFK. Vi har også sagt at vi skal dimensjonere skolene våre etter respektive regioners behov, noe som betyr at om en region stiller med nok læreplasser så skal vi, så langt det er mulig, tilby skoleplasser deretter. 

Hva er den største utfordringen?
-Geografi. Det er ikke til å komme unna at vi har geografiske utfordringer i nord som de unngår sørpå og vi ser selvsagt at det kan være fristende å involvere bedrifter på mindre steder, for å beholde lokale skoletilbud, men det kan være utfordrende på mindre steder. 

-Det er viktig å fremme samarbeidet mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner, slik at vi utdanner ungdom i de yrkene vi til enhver tid trenger folk. Kirstin Leiros, Adm.dir i Narvik Boligstiftelse. 

-Her handler det om tillit mellom partene. Med reelle tall kan denne ordningen bidra til at vi utdanner rett antall i respektive yrker og unngår at vi utdanner ungdommer til arbeidsløshet. 
 
I dag har vi f.eks. langt flere «Læreplassgarantister» innen betongfag enn det er elever som velger betongfag, mens det i andre fag er overvekt av elever og ikke nok lærlingeplasser.
 
-Derfor er vi vel så opptatt av at våre «læreplassgarantister» får reell påvirkningskraft. Akkurat nå holder vi på med innspillsrunden for bedrifter og bransjefolk om hvordan vi skal ha en ny 4-årig skolestruktur, og her får de en avgjørende stemme i dimensjoneringen.

-En annen utfordring er at fagsystemene som de er i dag, ikke er bra nok. Her er det en del ting som gjør at elevene kan miste garantien og fagsystemene kan ikke håndtere dette per i dag.

-Planen er at elever, formidlingskoordinator, eller foreldre for den saks skyld, skal kunne gå inn på nettsiden og alltid se hvilke firma som er med, hvor mange plasser de har garantert og hvor mange som finnes tilgjengelig. 

-Det kan f.eks. finnes 3 plasser i januar, som reduseres til 2 når bedriften har tegnet kontrakt med den første lærlingen. Her gjenstår en del jobb, men vi håper å ha det på plass over nyttår. 

Når kommer de første lærlingene ut gjennom dette prosjektet?
-Nå opplever vi en viss usikkerhet i markedet på grunn av koronaviruset. Det har også skapt en viss treghet som gjør at vi ikke får realisert alt så raskt som ønsket.

-En som startet på Vg2 i år skulle inkluderes i ordningen, men p.g.a. korona og fagsystemer er det utfordrende.

-Selve prosjektet som jeg leder, ruller til over sommeren 2021, men arbeidet kommer til å fortsette og Fylkestinget har lovet at elevene i Nordland skal få læreplasser også etter 2021.

-Vi får muligheten til å påvirke og kan skape større synlighet i samspill med andre, samtidig som vi får mulighet til å tilpasse utdanningstilbudet til etterspørsel av arbeidskraft. Et supert initiativ av Nordland Fylkeskommune. Lærlingekoordinator Gry Berit Alveness, Meløy kommune

Følg Norsk byggebransje på Instagram|Norske Byggeprosjekter
Tips oss om Norske Byggeprosjekter

Har responsen fra bransjene vært som dere håpet? 
-Ja, absolutt! Responsen i bygg- og anleggsbransjen er meget bra. Det morsomste er at stadig flere små bedrifter engasjerer seg. Så finnes det selvsagt regionale forskjeller, basert på skoler, engasjerte lærere, bedrifter, osv. Alstahaug har i dag flest garantister i forhold til innbyggertall. 

Hvordan jobber dere videre?
-I første runde har vi valgt å henvende oss til de som allerede er lærebedrifter da det er mindre ressurskrevende, men vi vil selvsagt ha med flere. Dette handler jo om at også bedriftene må ta ansvar om de vil få tak i fagfolk fremover. 

-Våre «læreplassgarantister» tar samfunnsansvar, de har skjønt fordelene med å utdanne og forme kommende generasjoner med fagfolk og de bidrar til å gjøre det attraktivt for ungdommer å gjøre sine yrkesvalg.  

Ønsker at ungdommen skal bli værende
NFK trekker spesielt fram Alstahaug kommune, som har utmerket seg med et stort engasjement. Hva er grunnen til at dere stiller opp som læreplassgarantist, Rådmann Børge Toft?

-Det er jo hyggelig å høre, men jeg håper ingen tror at dette er et velgjørenhetsprosjekt. Det er fantastisk viktig og for oss er det et naturlig steg i et langsiktig engasjement der vi har vist over tid at vi ikke bare snakker, men også gjennomfører. 

-Vi har mange flotte og flinke ungdommer som er viktige for fremtiden, både for kommunen og det lokale næringslivet. 

-Hvis vi ønsker at ungdommen skal bli værende og/eller flytte hjem, må vi ta ansvar. Kommunen gjør det attraktivt og viser at vi skaper en vinn-vinn-situasjon hele veien. For oss handler det om en god investering der vi får store gevinster på lang sikt. 

-Vi har utelukkende positive erfaringer med å legge opp utdanningsløp og bidra til at ungdommer er sikret jobb både under utdanning, og etterpå. 

-Det norske samfunnet har ikke bare behov for akademikere. Yrkesfag er minst like viktig og da må vi ta vår del av ansvaret og legge opp attraktive utdanningsløp som ender med en god jobb.  
 
Alle Læreplassgarantister er invitert til å komme med innspill til en ny 4-årig skolestruktur. Hva mener dere i Alstahaug man bør fokusere på? 

-Vi må tenke lengre enn nesa rekker, for det er til dels for lett å legge ned klasser og utdanningstilbud basert på her og nå, uten å se 2-5 år fram i tid. Vi må opprettholde og kanskje til og med skape flere yrkesrettet løp der utdanningen fokuserer på faglig kunnskap. Det tror vi initiativet til NFK kan bidra til. 

Også i Narvik er engasjementet stort og Kirstin Leiros, administrerende direktør i Narvik Boligstiftelse, forteller Norsk Byggebransje at lærlingordningen er svært viktig for dem og andre lokale bedrifter. 

-Vi ønsker å stille opp for å sikre at vi har dyktige håndverkere i vår virksomhet fremover. Vi ønsker lokal kompetanse, i tillegg til dyktige håndverkere som kan bidra innenfor de feltene vi har behov for nå og fremover. Vi ønsker derfor å bidra gjennom å inngå avtale om læreplassgaranti.
 
-Ordningen er svært viktig og vi har tro på at om bedriftene er sitt ansvar bevisst, vil vi sikre framtidig dyktig arbeidskraft som ønsker å jobbe her hos oss i Narvik.
 
-Vi setter stor pris på mulighet til å medvirke og få mulighet til å påvirke fremtidig skolestruktur. Det er viktig å fremme samarbeidet mellom bedrifter og utdanningsinstitusjonene, slik at vi utdanner ungdom i de yrkene vi til enhver tid trenger folk.

-Det er viktig at det finnes lokale tilbud for ungdommer som ønsker å velge yrkesfag. Skal vi klare å holde på kompetansen der vi er, så må vi også ha et utdanningstilbud. Kevin Slettmyr, assisterende direktør i NordAsfalt, avd Narvik 

Ønsker å beholde mennesker og kompetanse lokalt
Lærlingkoordinator Gry Berit Alveness, i Meløy kommune forteller Norsk Byggebransje at kommunen selvsagt stiller opp, og applauderer NFK for initiativet. 

-Vi har alltid engasjert oss for yrkesfag og lærlinger, og vi vil bidra til at våre ungdommer skal kunne ta yrkesfaglig utdannelse uten å måtte flytte. 

-Det er en viktig del av vårt samfunnsansvar, samtidig som vi som kommune sikrer oss selv og vil hjelpe det lokale næringsliv med fremtidig arbeidskraft. 

-Det er et supert initiativ av Nordland Fylkeskommune, som gjør en flott jobb for regionen. Nordland har lenge hatt mangel på læreplasser, til tross for at mange unge i regionen velger yrkesfag. Med denne ordningen ser vi flere positive muligheter.

-Vi får muligheten til å påvirke og kan skape større synlighet i samspill med andre, samtidig som vi får mulighet til å tilpasse utdanningstilbudet til etterspørsel av arbeidskraft. 

-I et langsiktig perspektiv ønsker vi jo å beholde mennesker og kompetanse lokalt.

Norsk Byggebransje ønsker Nordland Fylkeskommune og Frode Vikhals Fagermo lykke til videre, og oppfordrer flere nordlandsbedrifter til å engasjere seg. Samtidig håper vi flere fylkeskommuner ser mot nord slik at ungdom over hele landet får lærlingplassgaranti. 
 
Vil du vite mer, eller registrere din bedrift som læreplassgarantister, finner du alt du trenger på
www.læreplassgaranti.no