Jan Arild Kingswick - HRP feirer 15 år som ledende samfunnsbygger i Norge
HRP kan se tilbake på 15 år med en formidabel vekst, som en ledende samfunnsbygger i Norge. Administrerende direktør Jan Arild Kingswick, er klar i sin tale - Digitalisering er på full fart inn på alle plan. BIM tar over og jeg vil gå så langt som å si at det er de mest tilpasningsdyktige som vil overleve. Foto: HRP
Sist oppdatert: 28-11-2020

Det nytter ikke å kjempe mot digitaliseringen, da taper man

HRP har 15-årsjubileum i år og kan se tilbake på en formidabel vekst, som en ledende samfunnsbygger.

Gratulerer med jubileet Jan Arild Kingswick, hva ligger til grunn for suksessen? 

-Seriøsitet, ambisjoner og mennesker! HRP er så vidt jeg vet den eneste bedriften i bransjen, som rangerer mennesker på topp i vår strategi, også over økonomi. Vi ønsker at folka våre skal ha det godt, kjenne seg sett og verdsatt.

Great Place to Work 
HRP har vokst fra bare tre ansatte i 1986 til å ha over 400 ansatte i dag. Hvordan har dere lykkes med å rekruttere så mange dyktige folk? 

-Vi jobber aktivt med Great Place to Work som metodikk. Vi vil vite hva som er viktig for våre medarbeidere, slik at vi kan synliggjøre det som er bra og sammen forbedre det våre ansatte retter søkelyset på.

-Dette er en kontinuerlig jobb og like viktig for nyansatte som veteraner, da hverdagen er i konstant forandring. Vi ansetter 60-70 nye mennesker hvert år, har 18 kontorer rundt om i Norge og vil at alle skal vite at de er viktige, at de blir hørt og at de kan påvirke sin egen hverdag. 

-Entusiasme skal deles, vi skal dyrke gode ideer og ha eierskap i en flat organisasjon uten hierarki. 

HRP har vokst fra bare tre ansatte i 1986 til å ha over 400 ansatte i dag. I 2017 ble selskapet kåret til Gasellebedrift for 8. år på rad. Fra venstre: Styreformann Helge Rustand og Administrerende direktør Helge Rustand. Foto: HRP

Bedriften heter HR Prosjekt AS, men dere vil omtales som HRP. Hva skyldes det?

-Det er uproblematisk, men nødvendig. For det første vil vi bort fra det som skaper forvirring. Vi får stadig henvendelser fra bedrifter som vil leie inn personell eller rekruttere, tross at vi ikke jobber med human relations.

-For det andre er det lettere markedsmessig, internt har vi brukt HRP i noen år og det har nå også begynt å feste seg ute i markedet. 

Samtalen bringer oss inn på mange områder. Rådgivning, behovet for samarbeid i byggebransjen, digitalisering og bærekraft. Engasjementet er til å ta og føle på. 

-Digitalisering er for oss todelt. Om vi tenker internt i organisasjonen så har vi brukt digitale verktøy som f.eks. teams lenge, men den siste tiden har økt fokus på strukturering og dokumentdeling bidratt til mer organisert bruk. Kraftfullt hos oss er også yammer, som alle ansatte bruker aktivt. 

-Digitaliseringen har også påvirket måten vi rekrutterer på. I dag foregår det meste via sosiale medier.

-Tenker vi eksternt, påvirker digitaliseringen alt fra planlegging til gjennomføring av prosesser. Samtidig som det gir oss nye og spennende måter å kunne samarbeide på. Vi jobber blant annet med det vi kaller nasjonale vertikaler, der vi med base i Oslo hjelper kunder over hele Norge. 

- I bransjen er digitalisering på full fart inn på alle plan. Byggebransjen generelt må innse at gamle todimensjonale måte å jobbe på kommer til å forsvinne. BIM tar over og jeg vil gå så langt som å si at det er de mest tilpasningsdyktige som vil overleve. 

-Det nytter ikke å kjempe mot digitaliseringen, da taper man. Derfor har vi kjerneverdier i HRP, som blant annet sier: Alltid i bevegelse, vi tørr! 

-Bærekraft er også et meget viktig område og vi har lagt ned mye ressurser for å fylle begrepet med verdi internt, så vel som på alle prosjekter. Vi har blant annet utviklet rollen Bærekraftsleder.

-En bærekraftsleder i HRP leder den tverrfaglige prosessen med å implementere bærekraft i alle ledd, og arbeider aktivt for å finne de mest bærekraftige løsningene på et hvert prosjekt, samtidig som de ivaretar kundens interesser og styrker kundens miljøprofil, og konkurranseevne i markedet. 

-Vi vil, skal og må være helhetlige! Det etterlever vi f.eks. gjennom egne fagavdelinger og seriøse rådgivere med god faglig kompetanse innen alle felt. 

Byggebransjen har en lei tendens til å ha et høyt konfliktnivå og vi konstaterer at advokater ofte kommer tidlig inn i byggeprosjekt. Det kan virke som at det er “akseptert” som en del av prosessen. Må det være slik?

-Vi må vekk fra konflikter, konkurranse og at alle vil mele sin egen kake. Entreprenørene tar stor risiko og bærer en tung bør, ofte med små marginer. Det skal ikke stor uenighet til før konflikten er et faktum.

Ifølge Kingswick er løsningen “enkel”: Det får vi vekk når vi vil gjøre hverandre gode, det handler om mennesker i alle prosesser. 

-HRP har alltid vært opptatt av godt samarbeid og var blant de første i bransjen som innførte samspillskontrakter. Samarbeid må etableres allerede i anbudsfasen og være tema fra utvikling sammen med entreprenøren, før man siden viderefører et bredt samarbeid gjennom byggefasen. 

-For å lykkes må alle aktører forstå at vi ikke er motpoler, vi jobber mot et felles mål og deler på både utfordringer og gevinsten. 

HRP - Prosjektledelse fra A til Å

Byggebransjen blir ofte sett som en litt gammeldags, sidrompa bransje. Hvordan tror dere hos HRP at bransjen vil endre seg i årene som kommer?

-Det er godt håp for næringen og Norge trenger oss, men det blir en helt annen næring framover, og innovasjonen går utrolig fort. 

-Vi må omfavne digitaliseringen, se de mulighetene som skapes, samtidig som vi tar vare på mennesker som skal bruke teknologien. Kontraktsformer er i forandring, samspill kommer mer og mer, og jeg håper BVP (best-value-practice) får større fokus. 

Før vi avslutter må vi innom et tema som engasjerer stort hos Norsk Byggebransje, nemlig rehabilitering. 

Vi vet at det er lønnsomt å rehabilitere gamle bygg og stadig flere uttrykker frustrasjon over at vi ikke forvalter, men forbruker bygningsmassen i Norge. Hvor er det etter din mening skoen trykker og hva må gjøres for å endre denne praksisen? 

-Rehabilitering og vedlikehold er bærekraft i praksis. Kommunal og offentlig sektor er et av våre satsningsområder og med ca. 140 rammeavtaler gjennom de siste 10-12 årene, kan jeg bare bekrefte at vedlikehold dessverre altfor ofte er en salderingspost i kommunal sektor. 

-Dette er en politisk utfordring, vi må få endret spillereglene når det kommer til økonomi. 

-HRP fikk i oppdrag å bedømme vedlikeholdsetterslepet i en større kommune under perioden 2014-2017. Resultatet var nedslående og til syvende og sist fikk kommunen under 10% av midlene som var nødvendig.

-Dette ser vi altfor ofte. Det er ønskelig med rehabilitering, men det har ofte gått så langt at riving er det eneste alternativet. Det er dårlig samfunnsøkonomi. 

-Private aktører skjønner at det er god økonomi å ta vare på byggene. Noen må lære politikerne det samme, slik at de skjønner regnestykket. 

-Staten må også se på bedre OPS-løsninger (offentlig privat samarbeid) og entreprisene må inkludere et vedlikeholdsprogram, osv. Dette kan gjøres elegant, og fordelt på drift og byggets levetid er det superlønnsomt. 

Vi kunne uten tvil ha fortsatt praten med en engasjert Kingswick, men må avrunde for denne gang. 

HRP og resten av byggebransjen har holdt hjulene i gang i en utfordrende tid. Hva vil du si om folka dine?

-Enkelt, de har vært helt fantastiske! Vi har folk som forstår, er positive og alltid ser muligheter. Det er nettopp takket være folka våre at vi har kommet dit vi er og vi gleder oss til veien videre.