Kontraktsignering: Fra venstre bak: Steffen Løkling distriktssjef Peab K. Nordang, Frode Frøyen, prosjektleder Peab K. Nordang, Eldar Øye assisterende kommunedirektør Ørsta kommune, Wenche Solheim kommunedirektør Ørsta kommune, kommunalsjef Kari Flø Ørsta kommune og Frank Flusund prosjektleder Ørsta kommune Foran fra venstre: Kjetil Nordang, adm. dir. Peab K. Nordang, Stein Aam ordfører Ørsta kommune. Foto: Ørsta kommune - Ill: Sporstøl Arkitekter. 
Sist oppdatert: 05-12-2022 - Pressemelding 

Peab bygger ny sentrumsskole i Ørsta

Peab K. Nordang har inngått avtale med Ørsta kommune om å bygge ny sentrumsskole i Ørsta.

Skolen skal stå klar sommeren 2024. Den bygges for 5., 6. og 7. klassetrinn og får plass til 312 elever og 43 ansatte. Kontraktsverdien er 117 millioner kroner eks. mva.

Det nye skolebygget skal oppføres i tilknytning til eksisterende Velle skule i Ørsta sentrum, i et område med flere skoler, barnehage, idrettsanlegg og kulturhus.

– Vi er godt fornøyd med samspillfasen og forprosjektet, som er grunnlaget for at vi nå inngår byggekontrakt, sier prosjekt-/byggeleder Frank Flusund i Ørsta kommune.

– Peab K. Nordang har hatt flere totalentrepriser for Ørsta kommune tidligere, senest Sæbø skule og barnehage som åpnet i oktober i år.

-Vi har hele tiden hatt et godt samarbeid, og vi får gode tilbakemeldinger av brukerne på Sæbø, sier Flusund.

GK Norge - Norges grønneste logistikkbygg

Plassmangel i dag

På grunn av plassmangel har Velle skule i dag en provisorisk løsning for 5. – 7. klassetrinn, som har deler av undervisningen i leide lokaler i sentrum.

Også elevene på 5. – 7. trinn på Vikemarka skule skal overføres til den nye sentrumsskolen når den tas i bruk. Vikemarka skule, ca. 1,5 km fra sentrum, kan ikke utvides på grunn av skredfare.

Det nye skolebygget får eget område og egen inngang for hvert av de tre klassetrinnene, og det blir plass til 104 elever på hvert trinn.

Utemiljø for utforsking

Bygningen blir plassert nordøst på skolens område, der det nå er parkering. Plasseringen gir en lun og skjermet skolegård.

Den sikrer også at naturtomten i sørvest blir bevart og kan brukes til lek og utforsking. Samtidig blir naturlige biotoper og økologisk mangfold bevart.

Det er lagt mye omtanke i utformingen av skolegården og uteområdene. Det blir takforbindelse mellom eksisterende og nytt bygg.

Regnvann fra taket skal samles opp og ledes i et bekkeløp over skolegården til et område med skolehage og regnbed før vannet renner ut i Ørstaelva.

Ambisiøst rehabiliteringsprosjekt

Lokal samfunnsbygging

Peab K. Nordang har videreutviklet og optimalisert prosjektet gjennom en god samspillsfase med byggherre, prosjekterings- og brukergruppe.

– Det blir ekstra kjekt å komme i gang med byggefasen etter at vi sammen har utviklet det flotte prosjektet, sier Steffen Torseth Løkling, distriktssjef i Peab K. Nordang.

-Han er tilfreds med å kunne utnytte og bygge videre på kompetansen som er opparbeidet fra flere skoleprosjekter den siste tiden.

– Vi er glad for å opprettholde høy aktivitet i området, og flere av våre dyktige kollegaer er bosatt i Ørsta. Da er det ekstra kjekt å få bygge skole der, sier Løkling.

Også administrerende direktør Kjetil Nordang i Peab K. Nordang synes det er moro å være lokal samfunnsbygger.

– Ørsta kommune er en profesjonell byggherre, og det er særdeles kjekt å jobbe sammen med dem. Den nye sentrumsskolen blir et stort løft for skoleelevene, de ansatte og lokalsamfunnet, sier Nordang.

Passivhus med miljøtiltak

Skolen skal i stor grad bygges av Peabs egne fagarbeidere i betong- og tømrerfaget, og flere lærlinger skal tas inn.

Skolen bygges med passivhusstandard, den blir knyttet til fjernvarmeanlegg og får vannbåren oppvarming.

En rekke miljøtiltak skal inngå i byggeprosjektet. Blant annet skal det brukes materialer som kan gjenvinnes eller nedbrytes.