Peab kåret til årets lærebedrift i Trøndelag
– Vi mener vårt samfunnsansvar blant annet handler om å bidra til at ungdommer får en mulighet at komme seg inn i arbeidsmarkedet. Avdelingssjef Olle Eurenius i Peab Anlegg. Foto: Nicolas Tourrenc.
Sist oppdatert: 05-05-2021

Peab kåret til årets lærebedrift 

Trøndelag fylkeskommune ved yrkesopplæringsnemnda, har kåret Peab Anlegg til årets lærebedrift 2020.

Prisen ble delt ut fredag 28. april. Blant dem som tok imot prisen på vegne av Peab Anlegg var personalkoordinator Cathrin Darell Rian og HR-ansvarlig Susann Andreassen. Begge er superstolte over utmerkelsen.

– Vi har over tid satset på egne ansatte fagarbeidere og lærlinger. Derfor betyr det svært mye for oss å få denne tittelen. For oss handler det om at lærlinger er morgendagens fagarbeidere, og svært viktige for oss som bedrift, sier Rian, som blant annet har ansvar for arbeidet med lærlinger i Peab Anlegg, i en melding. 

– Den innsatsen Cathrin har lagt ned i arbeidet med lærlingene merkes i hele organisasjonen. Hun har hatt spesielt fokus på samarbeid og tett oppfølging i alle ledd, fra lærling, til fadder og prosjektorganisasjonen.

Hele Peab-familien er med på å støtte opp om og utvikle lærlingene våre, og slik vokser og utvikler også vi oss, sier Andreassen.

Avdelingssjef Olle Eurenius understreker at Peab alltid har hatt egne fagarbeidere, og sier det både er en del av forretningsstrategien og bedriftens samfunnsansvar.

– Vi mener vårt samfunnsansvar blant annet handler om å bidra til at ungdommer får en mulighet at komme seg inn i arbeidsmarkedet. Dette jobber vi systematisk med, blant annet gjennom vår satsing på lærlinger og ved å tilby sommerjobb til ungdom under utdanning, sier Eurenius.

Peab kåret til årets lærebedrift i Trøndelag
Peab Anlegg er Årets lærebedrift 2020 i Trøndelag. Personalkoordinator Cathrin Darell Rian, fagarbeider og fadder Egil Fredriksen og lærling Espen Svendsen tok stolt imot utmerkelsen fredag 30. april. Foto: Peab

Juryens begrunnelse for tildelingen av prisen til Peab Anlegg:
Årets lærebedrift tar jevnlig inn lærlinger, lærekandidater eller praksisbrevkandidater og bidrar til at ungdom får fullført sin videregående opplæring på en god måte.

Bedriften har i dag 4 lærlinger, 3 i vei- og anleggsfaget (2 jenter) og 1 i betongfaget. Peab Anlegg har sett viktigheten av å satse på faglært- og lokal arbeidskraft, da disse har tilhørighet til lokalmiljøet og vil bli en stabil, god og nødvendig arbeidskraft for bedriften i fremtiden.

Juryen trekker også frem følgende momenter:

  • Alle lærlingene har en fast fadder de forholder seg til hele lærlingtiden. Fadderen er støttespiller og rollemodell hele veien
  • Gjennomfører presentasjon av bedriften, nødvendig og pålagt opplæring (HMS, interne forhold etc.) for nye lærlinger ved oppstart av læretid
  • Følger opp at lærlinger dokumenterer læretiden, gjennomfører egenvurderinger ved halvårssamtaler og at de fører logg
  • Innhenter vurderinger fra bedrift til halvårssamtaler og deltar på halvårssamtaler med opplæringskontoret
  • Faste rutiner for besøk og oppfølging av lærlinger og instruktører ut på prosjektene
  • Delprøver underveis i læretiden
  • Deltar veldig aktivt på skolebesøk i den videregående skole
Norges hyggeligste håndverker 2021