Henter prosjektledere fra HRP og Cowi
Julie Rønning Indrelid og Ann-Elin Thunhaug går inn i nye stillinger som prosjektledere i Drammen Helsepark i januar 2023. Foto: Jørn Grønlund
Sist oppdatert: 15-11-2022

Drammen Helsepark styrker laget

Drammen Helsepark melder at de styrker laget med Ann-Elin Thunhaug fra HRP og Julie Rønning Indrelid fra COWI.

I januar 2023 går de inn i nyopprettede stillinger som prosjektledere.

Drammen Helsepark er et stort eiendomsutviklingsprosjekt og utvikler en ny bydel sammen med det nye sykehuset i Drammen.

De planlagte byggene i helseparken blir nær 100.000 kvadratmeter inkludert parkeringskjeller når alt er ferdig utbygd. Arbeidene er godt i gang. Grunnarbeidene på tomta startet sist årsskiftet.

I sommer signerte Drammen Helsepark utleiekontrakt med Norlandia som åpner nytt hotell med 220 rom i 2025. Hotellet skal også inneholde et stort kurs- og konferansesenter og restaurant.

– For oss er det viktig å rekruttere de beste hodene. De som brenner for eiendomsutvikling og som vil være med oss på å utvikle en ny arena for samhandling for helsesektoren.

Ambisiøst rehabiliteringsprosjekt

-Det har vi lykkes med gjennom rekruttering av Ann-Elin og Julie. Her får vi to prosjektledere vi vet trives med stort ansvar og nye utfordringer.

-De får ansvar for å utvikle planlagte bygg frem til overlevering til leietakere, sier administrerende direktør Gøril Bergh.

Fra HRP
Ann-Elin Thunhaug kommer fra det landsdekkende konsulentselskapet HRP. Hun har lang og bred erfaring fra eiendomsbransjen. I januar bytter hun ut kontorplassen på Spor-X i Drammen.

Der jobber hun blant annet som prosjektleder for Drammen Tinghus med Statsbygg som oppdragsgiver. Tinghuset er under bygging på den gamle Park-tomta ved Ypsilon.

Nå går hun til nye oppgaver som senior prosjektleder i Drammen Helsepark.

– Drammen Helsepark er mye mer enn næringsbygg. Prosjektet er stort og samfunnsnyttig.

-Her handler det om byutvikling, næringsutvikling og betydning for samfunnet langt ut over andre utbyggingsprosjekter jeg kjenner til, sier Thunhaug. Hun bor og jobber i Drammen.

Brafas - Rud Svømmehall

Fra COWI
Julie Rønning Indrelid kommer fra rådgiverbransjen. De siste syv årene som prosjekt- og seksjonsleder for COWI i Oslo. Der har hun blant annet jobbet med det nye regjeringskvartalet.

Hun er utdannet innen finans og master i eiendomsutvikling fra NTNU. Hun er fra Hokksund og bor i Lier.

– I helseparken kan jeg kombinere erfaring, utdanning og interesser på en unik måte.

-I tillegg er det et ambisiøst og krevende prosjekt. Det handler også i stor grad om stedsutvikling. Jeg gleder meg til å forme starten på den nye fjordbyen. Jeg kan ikke tenke meg en mer spennende jobb på Østlandet, sier Indrelid.

Tidlig fase
Gøril Bergh tok over som administrerende direktør i Drammen Helsepark i mars 2021. Nå bygger hun opp organisasjonen som skal gjennomføre prosjektet.

Nylig startet Cecilie Eidslott som markedsdirektør. Jon Christian Simenstad har fulgt prosjektet hele veien siden etableringen av selskapet i 2017.

– Vi har store ambisjoner. Utbyggingen av helseparken planlegges i ulike byggetrinn. Første byggetrinn planlegges ferdigstilt I 2025. Det kan bli på over 40.000 kvadratmeter, sier Bergh.

Visjonen er at Brakerøya blir et kraftsenter innen utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling for å utvikle og levere dagens og morgendagens helsetjenester.

– Vi skal bidra til å bygge opp om helsesektoren i regionen, sier Bergh.