-Vi har lagt ned en betydelig mengde arbeid og investeringer i prosess og teknikk i anlegget, som gjenvinner og sparer store mengder energi. Det gjør at vi er veldig nær Breeam Very Good sertifisering og vi kjenner oss ganske trygge på at vi vil kommer i mål. Foto: NCC/Jonas Berglund
Sist oppdatert: 13-04-2021

Rud svømmehall - Bærum 

Rud svømmehall er et av landets mest klima- og energivennlige anlegg, og blir trolig Norges første BREEAM-sertifiserte badeanlegg. Prosjektansvarlig Ole Grønningsæter i Bærum kommune er godt fornøyd med resultatet. 

-Ambisjonsnivået til Bærum kommune er det ingenting å si på. Det er spesielt å skulle bygge en svømmehall med mål om Breeam sertifisering, med tanke på mengden energi anlegget produserer, forteller han til Norsk Byggebransje.

-Det er like fullt mulig. Et svømmeanlegg er en «prosess fabrikk» med mye vann som skal varmes og renses, og luft som skal byttes ut. Det stilles blant annet store krav til inneklima og arbeidet er krevende da vi ikke har lignende prosjekter å sammenligne oss med i sertifiseringsprosessen. 

-Vi har lagt ned en betydelig mengde arbeid og investeringer i prosess og teknikk i anlegget, som gjenvinner og sparer store mengder energi. Det gjør at vi er veldig nær Breeam Very Good sertifisering og vi kjenner oss ganske trygge på at vi vil kommer i mål.

-Prosjektet ble utlyst som en konkurranse med løsningsforslag og forhandling. Et av kravene var at svømmehallen skulle integreres med eksisterende bygg i Bærum idrettspark, slik at besøkende fritt kan bevege seg mellom to byggene uten å oppleve at det er to ulike bygg.

-Et annet premiss var at inngangspartiet skulle bli ny hovedinngang til parken og at Bærum kommune skulle oppnå synergieffekter av eksisterende bygg og drift. 

-Vi har hatt et godt samarbeid hele veien. NCC har gjort en virkelig bra jobb med å få alt klart i tid. Som byggherre er vi fornøyd med både økonomistyring, fremdrift og ikke minst kvaliteten de leverer. Byggeprosjektet er i tillegg gjennomført uten noen arbeidsulykker. 

-Det har gitt noen utfordringer i forhold til pandemien, med smittevern og karantene, ettersom noen av leverandørene har vært utenlands arbeidskraft.

Bravida - Rud Svømmehall

-De eneste utfordringene underveis har for oss, som andre vært utenlandsk arbeidskraft. Når spesial-basseng som dette skal sveises sammen med undervannskamera og hev, og senkbare løsninger skulle installeres, krever det spesialistkompetanse som vi ikke har i Norge. 

-Det finnes dog ikke problemer, men bare løsninger og vi har hele tiden styrt mot måldato 5. mars. 

-Vi er nok godt skodd i denne bransjen og vi er vant til å snu oss om, og finne løsninger raskt. Det spesielle med ethvert byggeprosjekt, er at vi starter med ingenting, bygger opp en stor organisasjon til et toppunkt før vi faser ned og ut.

-En prosjektleder bygger en ny organisasjon for hvert eneste prosjekt, så vi er vant til å jobbe med utviklingsprosesser, finne løsninger og styre mot målet hele veien 

-Byggherre og entreprenør har ulike oppgaver, men felles mål og ansvar. Vi har underveis tatt grep med smittevern og HMS arbeidet har fungert meget godt med grunnlag i gode rutiner, og verktøy til å håndtere endringer løpende. 

-Nå er anlegget over i planlagt 1 års prøvedrift, hvor vi skal finjustere før vi også overtar de tekniske anleggene. Med pandemien får vi ikke testet prosess- og renseanlegg eller ventilasjon fullt ut, men vi starter med svømmere fra Bærums svømmeklubb.

-Går alt etter planen, blir det full åpning for publikum 20. august, og til høsten med tilbud om svømmeopplæring for skolebarn. 

-På den nordøstlige delen av parken så pågår bygging av et nytt utendørs friidrettsanlegg, cricket- og baseballbane samt rulleskiløype. Uten å ta munnen for full må jeg si at Bærum idrettspark blir et av de mest komplette anleggene i Norge. 

-Bærum kommune tar ansvar for at såvel eliteidretten som våre innbyggere, slik at også barn og unge har et meget godt tilbud. 

Nuno arkitektur - Jessheimbadet

Inngående kunnskap om svømmehaller 

-NCC kan svømmehaller, vi har faktisk en egen organisasjon internt for badeanlegg i Sverige og i Norge. Vi besitter mye kompetanse og erfaring, og har bygd opp en egen norsk badehus avdeling på samme konsept som vi har i Sverige.

-Det har vært til stor støtte for meg som prosjektleder, forteller Prosjektleder Ståle Ottestad til Norsk Byggebransje. 

-Bærum kommune utlyste en designkonkurranse som vi prekvalifiserte oss til og sammen med NUNO arkitekter leverte vil tilbud i juni 2018. Før vi signerte kontrakten  i desember samme år. Vi har samarbeidet med NUNO tidligere, sist med Røykenbadet og mye av det samme konseptet er gjenbrukt på Rud Svømmehall.  

-Tverrfaglig samarbeid er en god, utviklende og lærerik måte å jobbe på. I NCC kaller vi det prosjektstudio og vi har hatt stor suksess med denne arbeidsformen. 

-Samarbeidet med byggherre, Bærum kommune har vært godt hele veien. De har masse dyktige folk med bred kompetanse, som har vært engasjert hele veien. Det er samtidig krevende å jobbe med en så stor kommune på et prosjekt av denne størrelsen da det er mange parter som skal lyttes til.  

-Rent byggteknisk har det vært litt hodebry ettersom Rud svømmehall skulle integreres med eksisterende bygg i idrettsparken. Vi måtte f.eks treffe gulvnivå i eksisterende bygg og tilpasse høyder i forhold til luftinntak på de eksisterende byggene. 

Foto: NCC/Jonas Berglund

-Vi har bygd delvis på taket til det tekniske rommet på utsiden av Bærum idrettspark, noe som gav oss utfordringer med bærende konstruksjoner, eksisterende strøm- og vannforsyning, men utfordringer er til for å løses og vi er godt fornøyd med resultatet.

-Bærum kommune har ambisjoner og dette blir Norges første BREEAM-sertifiserte svømmeanlegg.
Det har medført en del jobb siden det ikke er mange sammenlignbare prosjekter, vi har fått Breeam very good godkjent for design stage, og skal fullføre og sende inn søknad for å sertifisere prosjektet når utomhus arbeider er ferdige sommer 2021.

-Til tross for covid19, har det gått overraskende bra. Vi har hatt mange dedikerte entreprenører med erfaring med svømmehaller på plass, som vi kjenner vi godt fra tidligere prosjekter. Alle har de tatt ansvar og vi har gjennomført prosjektet uten smitteutbrudd, og leverer til avtalt tid. 

-Selvsagt har også vi hatt utfordringer med reiserestriksjoner. Europeiske spesialister med ekspertise som vi hadde behov for og småbarnsforeldre som måtte bli hjemme i perioder med stengte barnehager, og skoler skapte utfordringer.

-Samtidig som vi har hatt litt flaks med hovedproduksjon i perioder med mindre restriksjoner. Alt i alt har det gått overraskende bra og det skal alle ha del av æren for. 

Hvordan ser fremtiden ut for NCC?
-Kommunale og offentlige bygg gjennomføres etter plan, mens en del private aktører har dratt litt i håndbremsen. Det kan, slik vi ser det, handle om den usikkerheten som råder fram til man har kontroll på pandemien, i tillegg til at råvareprisene har steget.

-Indeksen har vært lav under pandemien, men nå som flere fabrikker har, eller har hatt stengt, er det en prisøkning på både stål og trelast. +/-10% for disse materialene utgjør store summer på et bygg.

-NCC driver dog trygt og stabilt, og har kapasitet til å hjelpe flere så det er bare å ta kontakt, avslutter Ottestad.

Brafas - Rud Svømmehall

NUNO arkitekter - Eksperter på basseng

-Bærum kommune utlyste konkurransen for en totalentreprise med utforming. Vi leverte forslag sammen med NCC og vant, forteller Soley Karlsdottir, Siv.ark MNAL i NUNO arkitekter til Norsk Byggebransje.
 
-Det har vært en positiv erfaring å være med å utvikle prosjektet i samarbeid med en tverrfaglig basert gruppe, hele veien fra utlysning til ferdigstillelse. 

-Bærum kommune la til grunn at de ønsket synergieffekter av eksisterende bygg/drift i Bærum idrettspark, i tillegg til bygningsmessige kvaliteter tilsvarende passivhus.

-Da er det morsomt å kunne konstatere at Rud svømmehall er blitt et av Norges mest klima- og energivennlige badeanlegg og landets første med BREEAM-sertifisering.

-Vi i NUNO har samarbeidet med NCC på Røykenbadet tidligere, derfor var det naturlig å gå sammen også om Rud Svømmehall. Vi kjenner hverandre godt fra før av og vet at personkjemi stemmer. Det gjør det lettere å ta de rette avgjørelsene fra start.   

Asplan Viak - Rud Svømmehall

Idé, design og gjennomføring - hva er spesielt med Rud Svømmehall?
-Vi tok tak i ordet idrettspark som er en del av anleggets navn, Bærum idrettspark. Ønsket at den nye svømmehallen og den nye hovedinngangen skulle oppleves som et anlegg i parken.  

-Vi ønsket at besøkende skulle møte et anlegg som var inviterende med menneskelige dimensjoner. I motsetning til eksisterende idrettsanlegget med enormt volum og store mørke flater. 
 
-Vi ønsker at man skal få en helhetsopplevelse av parken, derfor valgte vi å legge bygget litt inn på tomten, slik at de grønne park arealene omkranser helheten. 
 
-Jeg føler at vi har lykkes godt med vår målsetning. Når man kommer inn den nye hovedinngangen får man et inntrykk av hele anlegget. Gammelt og nytt er forent på en naturlig måte hvor både det funksjonelle, og estetiske har fått et løft. 
 
-Det var også viktig for oss å tilføre “menneskelige dimensjoner”, i kontrast til tidligere store, mørke bygg ville vi åpne opp, skape helhet og senke høyden der en møter bygget.

-Vi visste at fasaden måtte bidra til å løfte anlegget og valgte derfor fasadeplater i ulike formater med forskjellige farger, og glans for å bryte ned det store volumet og gi assosiasjoner til himmel og vann. 
 
--Vi har to akser som binder sammen gammelt og nytt og gir besøkende god oversikt over det store anlegget. Innvendig akse som er forlengelse av vrimleareal i eksisterende bygg til ny hovedinngang og igjennom ny svømmehall.

Byggimpuls - Rud Svømmehall
BWT Water - Rud Svømmehall

-Gjennomsyn og gjennomgang fra forplass via hovedinngang  og til idrettspark gjør at anlegget blir tilgjengelig fra to sider av parken. Innvendig hadde vi fokus på lage et visuelt behagelig bygg hvor det er lett å orientere seg, som er det viktigste elementet når det gjelder universell utforming.

-Jeg synes vi har lykkes med intensjonen og er fornøyd med resultatet.
 
Norges første BREEAM-sertifiserte badeanlegg
-Det har vært veldig spennende å være med på, selv om de fleste punktene i en BREEAM sertifisering ligger på andre fag enn oss som arkitekter, har vi hatt en egen BREEAM prosjektleder med hele veien. 
 
-Det er lærerikt og interessant å jobbe systematisk i team med ytre miljø, arbeidsmiljø, nærhet til offentlig kommunikasjon, materialvalg og avfallshåndtering, for å oppnå et miljøvennlig bygg. 
 
-Bevisst bruk av dagslys er viktig for en hver arkitekt og et hvert bygg, men andre krav til bygget kan gjøre det vanskelig å oppnå full score i Bream. Det har feks vært fokus på dagslys, naturlig skjerming, effektive arealer/ kommunikasjonsveier for personal.
 
-Samarbeidet med NCC har vært veldig godt og alle involverte fortjener skryt. Det har vært lærerikt. 

-Bygget ble overlevert for prøvedrift 5. mars og planen er at det skal åpne for publikum i august, men i disse tider vet man aldri, avslutter Karlsdottir

Foto: NCC/Jonas Berglund

Stolte aktører: 

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Vi gjør det ved hjelp av tusenvis av medarbeidere som installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Ting som bare skal fungere.Vi takker for oppdraget og gratulerer byggherre med et flott prosjekt. 

Asplan Viak takker for et godt samarbeid med Bærum Rørleggerbedrift og Bryn Byggklima. Våre tegninger og modeller utgjorde et presist grunnlag for byggingen av et stort og sammensatt anlegg, som de leverte meget godt.

FDVcompagniet er engasjert av NCC for å ivareta rollen som FDV-koordinator. Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør og byggherre.

Kingspan. Etter forespørsel fra Brødrene Dahl og NCC om en klortank på 15 m3, kunne Kingspan tilby en løsning med tank for nedgraving. Tanken ble produsert med dobbeltvegg og ble levert med lekkasje detektor. I samarbeid med entreprenør leverte vi ekstra overfyllings sikring rundt mannhull og flenser. Tank ble etter nedgraving trykktestet. Kingspan service har inngått en avtale med Bærum kommune for ettersyn av tank.

Brafas tilbyr alle typer tjenester fra totalentrepriser til mindre byggeprosjekter. Alt av murarbeid, flisarbeider, etterisolering , skift av vinduer/dører og totalrehabilitering av borettslag. Vi tar håndverkeroppdrag over hele der sentrale Østlandet, med hovedvekt på Oslo, Bærum, Akershus.

BWT. Nesten overalt hvor det handler om vann, treffer man på framtidsrettede løsninger fra BWT: i private husholdninger, i industri og næring, i legemiddel- og bioteknologiindustri, i hoteller og sykehus eller i kommuner og byer.

Byggimpuls AS er et norskeid selskap som ble etablert i 2005 ved kjøp av det tradisjonsrike svenske firmaet Johannesson Trummor AB. Selskapet hadde da gjennom nesten 100 år vært en viktig produsent og leverandør av gipsstukkatur og gipsprodukter til den svenske byggenæringen

Andre aktører: 
WSP, Asker oppmåling, Carl C Fon AS, Hercules Fundamentering AS, Norsk Spennbetong AS, Elementpartner AS, Oslo Brannsikring AS, H-fasader GlassTeam AS, Hörmann Norge AS, J. Johnsen & Sønner AS, Umbra Produkter AS, Dormakaba Norge AS, Icopaltak AS, Arth. Norderhaug, Daloc Norge AS, Kvanne Industrier AS, Weland AS, Jet Bramo AS, Malermester Buer Drammen AS, OTG, BetongConsult, Byggimpuls AS, Oslo Bygginredning AS, Optimera AS, Klubben, Corinor, Idema, Menerga A/S, Modulex, BVS Brannvernsystemer AS, Brandbu Bygg & Armering AS, Unicon AS, Stenseth & Rs Entreprenør AS, Finsk Badstuemester, HSB, Austria gmbh, Schindler AS, Vestfold plastindustri AS (VPI), Bryn Byggklima AS, Bærum Rørleggerbedrift AS, Nortech Byggautomasjon AS, SOLA - Studio Oslo Landskapsarkitekter AS, Dr. techn. Olav Olsen AS, Itech AS, Multiconsult Norge AS, Norconsult AS