Previous
Next
-Nuno som arkitekt har gjennomført mange gode tekniske svømmeanlegg tidligere, så samarbeidet med dem var utrolig bra. Nuno valgte som vanlig mange spennende, nytenkende løsninger og formater som gjør at anlegget har fått år et moderne, og litt annerledes sluttresultat på flissiden. Kim Skogstad, Agrob Buchtal Norge AS. Foto:  Jessheimbadet / Agrob Buchtal Norge. 
Sist oppdatert: 04-03-2021

Jessheimbadet 

-Vi ville lage et signalbygg og det har vi fått til. Med gode detaljer fra gulv til tak tidlig i planleggingsfasen, i nært, tverrfaglig samarbeid med de som skal sikre utførelsen ble det lett å gjennomføre - uten store overraskelser. 

Engasjementet til Siv.ark MNAL og partner Herman Fuglu, i NUNO arkitekter er til å ta og føle på. NUNO arkitektur er en av Norges fremste arkitektkontor på svømmehaller og Fuglu, er tydelig stolt Jessheim svømmehall, som i mars åpner sine dører for publikum. 

-Vi har jobbet med bad hver dag de siste 25 årene. Du blir god av å være i manesjen til enhver tid og vi har tilegnet oss kompetanse som ingen kan lese seg til. 

-Svømmeanlegg tilknyttet våtroms prosjektering er vår spesialitet, med prosjektering og gjennomføring. Merittlisten inkluderer blant annet Nes svømmehall, Ankerskogen på Hamar, Rud i Bærum, Røykenbadet, Risenga svømmehall, Drammensbadet og Fosen som bygges nå. 

Agrob Buchtal Norge

Jessheimbadet er et samarbeid mellom NUNO arkitektur og Vindveggen arkitekter. NUNO har vært faglig ansvarlig og hatt både prosjektansvarlig og prosjektleder. 

-Samarbeid, engasjement og personlig oppfølgning gjennomsyrer alt vi gjør. Vi jobber i team, med stor fokus på kompetanse i hvert prosjekt der vi har en fagansvarlige som driver teamet. 

-Når det kommer til Ullensaker har jeg vært oppdragsansvarlig, med min kollega Erlend Kvarekvål, som saksbehandler. 

- Vi samarbeidet med Vindveggen arkitekter, som vi også delte oppdraget på Årnes med. Et meget godt samarbeid, der nettopp kompletterende kompetanse er stikkord.

Hvorfor en sirkulær svømmehall?
-Det handler om beliggenhet, areal og økonomi i første omgang, deretter kreativitet og kompetanse, sier Fuglu.

-Vi har jobbet sammen med kommunen i lang tid for å finne rett tomt. Både areal, logistikk økonomi og sunn fornuft ble lagt til grunn, med fokus på å kunne gi et komplett tilbud for publikum. 

Nuno arkitektur - Jessheimbadet

-Det var flere alternative tomter og valget falt på denne som ligger tett innpå idrettsanlegget. Det er en marginal tomt, med ishall på en side, gang og sykkelvei på andre siden. 

-Og utfordrende grunnforhold med masse tekniske rør, kabler og installasjoner skyter Erlend Kvarekvål, Sivilarkitekt MArch inn. 

-Det stemmer, fortsetter Fuglu. Mye infrastruktur, bebyggelse og reguleringsplan som gjorde at armslaget for å utforme anlegget ble marginalt. 

Kompakt anlegg med stor fleksibilitet
-Vanligvis går man i korridorer og kommer ut i rektangulære svømmehaller. Her forsto vi raskt at om vi valgte å tenke tradisjonelt fikk vi inget handlingsrom. Vi ville gi byggherre og brukere noe nytt og det har vi fått til. 

-Inngangspartiet er inviterende og uansett hvor du befinner deg i svømmehallen, beveger du deg ut mot fasaden. Inne valgte vi å lukke opp alle felles soner for å skape en trygghet og oversikt for alle besøkende og brukere. 

-De store svømme arealene med 6 vannflater pluss boblebad, er i prinsippet vendt mot nord, der idrettsplassen blir midtpunkt, nesten som et torg, omgitt av skolebygninger, idretthall og svømmehallen. 

-Før et prosjekt kan bli realitet må man vise at det er økonomisk gjennomførbart. Areal koster, men i et anlegg som dette ligger nærmere halvparten av investeringen i tekniske anlegg. 

-Brukerbehovet skal tilpasses besøkende i alle aldre, fra barn i bleier, til ungdommer, voksne, eldre og funksjonshindrede. Det er en stor og krevende utfordring. 

Protan Entreprenør AS|Taktekker

Vil tilfredsstille byggherres krav
-Det er mange hensyn å ta, for oss er det viktig også å se på drifts- og vedlikehold når vi bygger nytt. For byggekostnaden er tross alt en engangsinvestering. 

-Helt spesielt i dette prosjektet, er at hele huset står oppe på bakken, ingenting er gravd ned i jorda. Anlegget har en diameter på 67 meter og svømmebassengene befinner seg en etasje over gateplan, 4-5 meter opp i lufta. Det var avgjørende for å kunne bygge innenfor kostnadsrammen, samtidig som det ga muligheter til å skape et bygg som er lyst, åpent, lett og luftig. 

Godt samarbeid i byggeprosessen
-Vi ville lage et signalbygg og det har vi fått til. Med gode detaljer fra gulv til tak tidlig i planleggingsfasen, i nært, tverrfaglig samarbeid med de som skal sikre utførelsen, ble det lett å gjennomføre - uten store overraskelser, sier Fuglu. 

-Her er det lett å være positiv, sier Erlend Kvarekvål. -Samarbeidet mellom alle involverte har vært veldig fint og det har vært hyggelige, og dedikerte folk involvert hele veien. Vi har jobbet mot samme mål, så det har vært lett å bli enige om løsninger som gjør at vi har kunnet overlevere et kvalitetsbygg, som vi kan være stolte av. 

-Jeg må gi spesielt entreprenøren skryt, Veidekke/Seby har vært lydhør overfor oss, meget imøtekommende og flinke til å komme med konkrete, konstruktive innspill underveis. Det har gjort jobben vår lett, behagelig og veldig hyggelig, avslutter han. 

Seko Elektro AS| Jessheimbadet

Kjell Arne Gaard, prosjektleder hos totalentreprenør Seby, er også tydelig på at godt samarbeidet har vært avgjørende for resultatet. 

-Vi leverte anbud i konkurranse med andre, i første runde lå alle tilbydere for høyt. Dermed ble det gjennomført flere forhandlingsmøter med fokus på å finne løsninger som gjorde at prosjektet lot seg realisere rimeligere, forteller Kjell Arne Gaard, prosjektleder i Seby til Norsk Byggebransje.

-Alternative og kreative løsninger ble tatt fram i samarbeid med arkitektene. Før vi gjennom en god dialog med byggherre kom til et underlag som gjorde at vi kunne levere et lavere anbud som sikret oss jobben. 

-Det er nok nettopp den gode dialogen med byggherre og kommunens folk som har resultert i gode løsninger, og gitt et flott sluttprodukt.

Covid -19, digitalisering og gjennomføring
-Det har vært utfordrende med en veldig trang byggeplass, som gjorde at vi måtte ta i bruk alternative rigg- og lagerplasser. I perioder måtte vi også stenge noen tilførselsveier og områdene rundt flerbrukshallen som ligger tett inntil badet, men det lot seg gjennomføre i godt samarbeid med kommunen og brukerne av hallen.

-Koronaen skapte også utfordringer, men vi tok tidlig grep når vi ante at det kunne blir innført restriksjoner. Vi tok en runde med samtlige aktører, fikk leveranser fremskyndet eller reservert for å unngå utfordringer med material og leveranser.

Enwa Badeanlegg
SYSTEMHIMLINGER I OSLO OG AKERSHUS

-Det hjelper jo lite å ha folk på plass om du ikke har materialer og det hjelper ikke å ha materialer om du ikke har folk. Så ved å ta tidlige grep eliminerte vi flere mulige problemstillinger.

-Underveis har vi fulgt Veidekkes rutiner for smittevern med testing, karantener på innreise osv. I en krevende tid er vi stolte av å ha gjennomført prosjektet uten et eneste utbrudd. 

-Vi var heldigvis allerede i gang med å bruke digitale plattformer som Teams og Skype før pandemien slo til. Så selv om digitalisering krever omstilling, var hele organisasjonen var oppe å gå nesten på dagen

-Seby er en del av Veidekke og vi gjennomfører papir- og tegningsefrie byggeplasser. For å begrense papirforbruket bruker vi informasjonsskjermer, PC, telefoner og oppretter egne BIM kiosker med store skjermer der alle får rett informasjon hver gang. 

-Det gjør vi for å redusere papirforbruket, selvsagt av hensyn til miljøet, men også for å sikre bedre dokumentasjon. Vi reduserer etterslepet og forbedrer både søk- og sporbarhet i ethvert prosjekt. Her er vi frampå, føler vi i alle fall selv, smiler han. 

-På Jessheimbadet var alle involverte positive til å bruke digitale verktøy og det har helt klart vært viktig for gjennomføringen. For prosjektet er ferdigstilt til avtalt tid, tross utfordrende tider.

-Alle har vært “med på toget”, tatt ansvar og passet på hverandre, både med hensyn til restriksjoner og HMS. Alt skal gjøres riktig og trygt. Terskelen for å varsle, stille spørsmål og bidra med gode løsninger har vært lav, og slik bør det være. 

-Alle underentreprenører, spesielt de tekniske underentreprenørene har gjort en god gjennomføring. Det er klart vi har hatt diskusjoner, men alt er gjennomført profesjonelt og seriøst med løsningsorientert fokus. 

-Jeg må si at vi har hatt en eksepsjonelt god dialog og godt samspill med byggherre, kommunens representanter og byggeleder. Vi er stolt av resultatet og klar for nye oppdrag, og utfordringer. Det er mange jobber å regne på, men det er bare å ta kontakt, avslutter Gaard. 

Optimera - Norges største på trelast og verktøy
NORTECH BYGGAUTOMASJON AS Totalleverandør av byggautomasjon og SD-anlegg

Stor respekt lokale smittevernregler
-Ullensaker Svømmehall KF, som eier bygget overtok bygningen fra entreprenøren 3. desember 2020. Jessheimbadet, som jeg representerer, er leietaker og overtok anlegget allerede dagen etter. Vi er veldig glade for å ha kommet inn i det nye anlegget

-På grunn av pandemien har vi holdt stengt for allmennheten i 1 måned. De ukene gjennomførte vi mye testing med skoler, barnehager og svømmeklubber. 

-Vi har stor respekt for de lokale smittevern reglene, samtidig konstaterer vi at her renses 50.000 kubikkmeter luft i timen døgnet rundt, og renseanlegget i kjelleren renser 560.000 liter vann pr time. 

Med stor kapasitet i garderobene, kan vi holde god avstand med et begrenset antall besøkende. Det skal være trygt for alle å besøke Jessheimbadet sier daglig leder, Teis Lund Gregersen til Norsk Byggebransje

-Selv om vi har utsatt åpningsfesten, har vi lagt bak oss en helt fantastisk vinterferieuke, med Ullensaker svømmeklubb på treningsleir i det nye badet. I mars er planen å ha åpent for skoleklasser i nærområdet, som får nyte av det flotte badet vårt, i mindre puljer. 

-Alle vi som jobber her ser fram til å få skape gode opplevelser for store og små som snart vil kunne nyte Ullensaker kommunes nye storstue for fullt.

Stolte aktører: 

Agrob Buchtal har produsert alle flisene og festematriell er produsert av Sopro Bauchemie GMBH. Begge Tyske kvalitetsprodusenter som er ledende for dette segmentet.

Nuno som arkitekt har gjennomført mange gode tekniske svømmeanlegg tidligere, så samarbeidet med dem gikk utrolig bra. Nuno valgte som vanlig mange spennende, nytenkende løsninger og formater som gjør at anlegget har fått år et moderne, og litt annerledes sluttresultat på flissiden. 

Det er benyttet gulvflis i formatene 25x50 og 50x100 cm som har vært uvanlig for store offentlige badeanlegg. De store formatene er videreført på veggene hvor det også er benyttet fliser i formatet 25x50 i 12 forskjellige farger i et mønster. Til sammen er det levert fliser med 18 forskjellige farger. Håndverkeren (Mjøsen Murmesterforretning) er en utrolig god samarbeidspartner som leverer et sluttresultat i absolutt toppklasse. Kim Skogstad, Agrob Buchtal Norge AS.

Protan Entreprenør har i dag avdelinger med dyktige og erfarne fagfolk over hele Norden som utfører både tekketjenester innen tak, våtrom, terrasse, radonsikring og anleggsmembran. På Jessheimbadet har Protan levert komplett vakuumtak og taksikring. Vi takker Seby for et godt samarbeid. Vidar Grindal, Regionleder Oslo

SEKO Elektro ble etablert i 1992 og holder til i egne lokaler på Skedsmokorset. Bedriften har i dag ca. 40 erfarne ansatte som setter kvalitet og el-sikkerhet i fremste rekke.

Enwa Badeanlegg AS - er totalleverandør til alle typer av offentlige bad, svømmebasseng og SPA-anlegg. Vi designer og bygger komplette svømmebasseng med utstyr for svømmehall, badeland og SPA-anlegg, til privat og offentlig bruk. 

Enwa Badeanlegg utfører alt fra prosjektering og montasje av komplette renseanlegg, garderobeløsninger og adgangssystemer til levering av kjemi, service og produkter. Enwa Badeanlegg AS har 30 års erfaring og kompetanse fra over 500 ferdigstilte prosjekter.

Nortech byggautomasjon AS, er totalleverandør av byggautomasjon og sd-anlegg. Bedriften leverer all form for automatikk til nybygg, fra styring av varme-/kjølesentraler, ventilasjonsanlegg, romkontroll og belysning/nødlys, til SD-anlegg. De integrerer også alle 3. parts systemer for overvåkning på SD anlegget.

Rovik Montasje AS er et monteringsfirma som tar alle oppdrag innen salg og montasje av systemhimlinger. Bedriften har lang erfaring innen faget og utfører alle oppdrag med fokus fokus på kvalitet. 

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 200 utsalgssteder, 2000 ansatte og over 12 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Logistikk, Optimera Byggsystemer, Hansmark og Montér. 

Andre aktører og leverandører:
Insitu, Rambøll Norge, Svendby Bygg Consult, Norconsult, Spenncon, Stabil, Moe, AFRY,  Solør Bioenerg, Sweco Norge, Firefly, Norconsult, Walan Maskin, Åkrene Mek. Verksted, Spenncon, Bravida Rør Lillestrøm, Bravida Ventilasjon, Seby, Tylö Helo, Stenseth & RS, Franke Onsrud Blikkslageri, Optimera, IBL, Byggimpuls,  Epoxy Betong Service, Mjøsen Murmesterforretning, SAXI, Øyan & Schie Fuging, R3, Rovik Montasje, Ragnar Andersson, Norrøna, Kinnarps, Idema, Cramo, Ingeborg Beslag & Låssystemer, Edvardsson Entreprenør, Seierstad Pelemaskiner, Vental, Profilteam, Radonmannen, Bråthen Mekaniske, Aquatiq Hygiene Systems, Otis, Reklameconsult, Christiania Stillas, Koltek, Lian, Oslo Brannsikring