Sørvik barnehage ligger blant idylliske turstier og skiløyper. Nå kan den smykke seg med titlene Norges andre, og verdens nordligste, svanemerkede barnehage. Barnehagen har i dag 54 plasser og en total kapasitet på 72 plasser. 23. februar 2024 var det offisiell åpning av tre av de fire avdelingene. Foto: Peab Bjørn Bygg/Ørjan Marakatt Bertelsen.
Sist oppdateert: 13-04-2024 Pressemelding 

Første i nord med svanemerket

Med strenge miljøkrav under oppføring har Sørvik barnehage blitt Nord-Norges første barnehage med Svanemerket. GK har levert ventilasjon og byggautomasjon som gir godt inneklima for både små og store.

Barnehager, skoler og andre undervisningsbygg er verst i klassen når det gjelder inneklima, viser GKs inneklimaundersøkelse fra 2023.

Denne statistikken vil Harstad kommune til livs. Nå har Nord-Norge fått sin aller første svanemerkede barnehage, i nettopp Harstad. 

- Investeringer i svanemerkede bygg som Sørvik barnehage inngår i Harstad kommune sitt klimabudsjett for 2024, sier Bengt Hyllestad, prosjektleder i Bygg- og eiendomstjenesten i Harstad kommune.

Med respekt for fortiden og ambisjoner for fremtiden har Steni utviklet en helt ny fargekolleksjon, i samarbeid med Skandinavias ledende ekspert innen farger og arkitektur.

Full kontroll på inneklimaet 

I prosjektet i Sørvik barnehage ble GK hyret som leverandør av inneklimaløsninger og byggautomasjon.

Even Johansen, prosjektleder i GK, har jobbet med byggautomasjonen i barnehagen. 

- Det har vært en entreprise som har involvert et tverrfaglig GK-team innen ventilasjon og byggautomasjon.

- Vi har levert løsninger som skaper godt inneklima og innemiljø – som ventilasjonsanlegg og automatikk for styring av ventilasjon, varmeanlegg, lysstyring og solavskjerming.

-I tillegg har vi levert et godt sentralt driftssystem, GK Cloud, som gir enkel styring og god kontroll over anleggene til personene som skal drifte bygget, sier Even Johansen.

Mål om Svanemerket fra dag én

Totalentreprenør i prosjektet har vært Peab Bjørn Bygg, med prosjektleder Hugo Gleditsch i spissen. 

- For å lykkes med å oppnå kravene til Svanemerket sørget vi for å være svært tidlig ute med å beslutte byggeteknikk, løsninger og produkter.

- GK og øvrige tekniske fag har gjort en formidabel jobb med tidlig prosjektering og god oppfølging i byggeperioden. Det var prosjektet godt tjent med, sier han. 

Svanemerket er en offisiell miljøsertifisering for produkter, tjenester og bygg i Norden. Til svanemerkede bygg stilles en rekke krav for å minimere byggets miljø- og klimafotavtrykk gjennom hele byggets livssyklus. '

Dette innebærer blant annet ressurseffektivitet, klimabelastning, lavt energiforbruk, godt inneklima, materialforbruk, avfallshåndtering, og en kvalitetssikret byggeprosess. 

Verst inneklima for følsomme grupper

Ifølge FHI har inneklimaet i skoler og barnehager har stor betydning for helse, trivsel og lærling. Barn og unge er ekstra følsomme for eksponering av luftforurensning, for eksempel av virus og andre partikler.

Dette gjelder spesielt de minste barna, som er dårligere til å unngå eksponeringssituasjoner, og har mer hånd-til-munn kontakt.

Barn puster i tillegg inn mer luft i forhold til kroppsvekten sin sammenlignet med voksne.

Også blant voksne kan har kvaliteten på inneklimaet påvirkning på blant annet produktivitet og prestasjon, og kan bidra til helseplager som hodepine, tretthet, og økt risiko for astma.

Ifølge inneklimaundersøkelsen gjennomført av Respons Analyse på oppdrag av GK i fjor, er inneklimaet generelt verst i undervisningsbygg og helsebygg.

Av respondentene oppgir 2 av 5 ansatte i barnehager, undervisningsbygg, helsebygg og på sykehus at de har dårlig eller svært dårlig inneklima. Dårlig ventilasjon og feil innetemperatur oppgis som de største synderne for inneklimaet.

Byggeplasser er travle knutepunkter med høy aktivitet, mange arbeidere, materialer og tunge maskiner i konstant bevegelse. I dette kaoset er det lett at ømfintlig utstyr som heiser blir utsatt for skade.

Energieffektivt med behovsstyrte løsninger

Det er også ventilasjon og romoppvarming som er den største energityven i barnehager, ifølge SINTEF. Ifølge statistikkene deres ligger det gjennomsnittlige årlige energiforbruket i en norsk barnehage på 200 kWh/m2.

Totalt regnes imidlertid energiforbruket i skoler, barnehager og andre undervisningsbygg som moderat i forhold til sykehus og forretningsbygg, blant annet på grunn av lavere brukstid.

Likevel er det alltid lønnsomt og bærekraftig å holde energiforbruket lavest mulig.

Blant mange gode tiltak er inneklimaløsninger som for eksempel justerer luftmengde og temperatur etter faktiske målte behov svært viktige for energieffektivisering. Nettopp slike løsninger GK har levert til Sørvik barnehage. 

- For best mulig energieffektivitet er anleggene behovsstyrte. Det vil si at ventilasjonen styres ut ifra om det er mennesker til stede eller ikke, og ut ifra hvor mye CO2 som finnes i rommet, forteller Johansen i GK.

Harstad investerer i fremtidsrettede bygg

Samarbeidet med GK, Harstad kommune og stiftelsen Miljømerking var svært vellykket. Sammen klarte vi å levere en flott barnehage – og det før sluttfristen, avslutter Gleditsch i Peab Bjørn Bygg.

Samtidig har ikke Hyllestad og Harstad kommune tenkt til å se seg tilbake. 

- Pågående prosjekter med Svanemerket er Nordsida skole og en ny turn- og kampsportshall. I sistnevnte har vi brukt deler av Svanemerket da slike bygg ennå ikke kan Svanemerkes.

- Fremover skal vi satse på Svanemerkede bygg hvor det er mulig.

- Vi er stolte av kommunens satsning på miljøvennlige bygg, og kommer til å basere oss på Svanemerkede bygg der det er mulig, slik at vi kan bidra til å oppnå bærekraftsmålene, avslutter Hyllestad i Harstad kommune.

Svanemerkets krav til bygg:

  • Energibehov som tilsvarer 10-15 % lavere energibehov enn myndighetskravet, og minst 10 % lavere enn nivået for NZEB (Nearly Zero-Energy Buildings).
  • Betong, stål og aluminium som gir lavere klimagassutslipp.
  • Kontroll av fukt, dagslyskrav, og mindre bruk av kjemikalier for et godt innemiljø. 
  • Begrensing av helse- og miljøskadelige kjemikalier i byggevarer og produkter.
  • Loggbok for materialer som sikrer sporbarhet for byggekomponentene, for å øke ombruk av materialer og bidra til sirkulærøkonomien.
  • Økologirapport og tiltaksplan som bevarer og forbedrer tomtens naturmangfold. 
  • ​​​​​​​Tiltak som avfallshåndtering i byggeprosess.

Kilde: Svanemerkets krav til bygg