Hedersprisen til Ingeborg-nettverket er en pris som kun vil deles ut ved spesielle anledninger til enkeltpersoner som har lagt ned en stor og betydelig innsats for kvinner i rørbransjen over lengre tid. Foto: Norsk Byggebransje
Sist oppdatert: 17-06-2024 VVS-Nytt

Hederspris til Nord-Norges Grand Old Lady

Ingeborg-nettverket gjør en utrettelig innsats for at det skal bli lettere å være kvinne i rørbransjen og byggenæringen for øvrig.

Arbeidet gjøres i stor respekt og med takknemlighet for de kvinner som har gått opp løypa for oss alle sammen.

- Vår egen Ingeborg Markussen ble Norges første kvinnelige rørlegger i 1967. Parallelt med henne startet Elise Thue-Nilsen fra Bodø i lære som rørlegger, forteller Eli H. Heyerdahl Eide.prisen

- Hun valgte dog å ta ingeniør- og økonomisk utdannelse før hun gjennomførte læretiden, og tok svennebrev.

- Ferdig utdannet ble hun Norges første kvinnelige VVS ingeniør, Norges andre kvinnelige rørlegger og senere rørleggermester.

- Hun er Nord-Norges Grand Old Lady, hun har gjort en fantastisk innsats for rørbransjen gjennom  mange, mange år og har definitivt gjort det lettere å være kvinne i både rørbransjen og byggenæringen.

- Det var en sann fornøyelse å få overrekke Ingeborg-nettverkets hederspris til Elise Thue-Nilsen i forbindelse med hennes 75 årsdag i Bodø.

- Hedersprisen har fått hedersplass og er det første man ser når man besøker meg!

- Jeg fikk sjokk og skjønte først ingenting. Dette er veldig hyggelig, ja helt fantastisk må jeg si.

- Jeg setter enormt stor pris på det, for det er lett å bli “glemt” når man går over i pensjonistenes rekker, ler Elise Thue-Nilsen til Norsk Byggebransje.

En overasket Elise Thue-Nilsen (til høyre) mottok prisen fra styreleder i Ingeborg-nettverket Eli H. Heyerdahl Eide. Foto: Ingeborg-nettverket

Hvordan har bransjen forandret seg siden du tok svennebrevet?

- Det absolutt beste er at man nå tar hensyn til at damer har andre behov enn menn. Når jeg startet som rørlegger fantes det kun altfor store kjeledresser, det eksisterte ikke arbeidshansker som passet mine hender og jeg måtte be gutta holde vakt når jeg tisset rundt et hjørne.

- I dag får man arbeidsklær som passer, kvinnelige garderober er standard og det finnes flere kvinner i bransjen, både som rørleggere og i lederposisjoner.

- Jeg elsket jobben min som rørlegger! Det gjorde meg fysisk godt å se at jeg hadde utført et godt stykke arbeid når arbeidsdagen var over.

- Den følelsen savnet jeg de dagene jeg satt på kontor, for det var det ikke like synlig hva man hadde gjort i løpet av dagen.

Elise Thue-Nilsen har gjennom et langt og aktivt yrkesliv lagt ned en betydelig innsats for rørleggerfaget, rørbransjen og spesielt kvinner i rørbransjen. Foto: Ingeborg-nettverket

Vi har kommet langt i 2024, men hvor henger vi mest igjen etter din mening?

-Diskriminering! Svaret kommer raskt og kontant.

- Jeg vet ikke om vi noensinne kommer helt i mål, men vi må aldri slutte å jobbe for mangfold og inkludering både i arbeidslivet, og i våre private sfærer.

- Det pågår skremmende mye bevist og ubevist diskriminering daglig.

- Det handler om kjønn, etnisitet, legning osv. Gamle etablerte sannheter blir værende så lenge man ikke utfordrer dem både overfor andre og seg selv.

- Et langt arbeidsliv har lært meg at det viktigste er en god kjønnsbalanse på enhver arbeidsplass, uansett bransje og næring.

- Jeg har også lært utrolig mye av min multihandikappede datter. Gjennom henne har jeg fått se diskriminering fra en annen side.

- Det er like viktig for henne at det finnes en god kjønnsbalanse i arbeidsmiljøet rundt henne. At det kommer flere menn inn i helsesektoren er like viktig som flere kvinner inn i rørbransjen og byggenæringen.

Avis utklipp fra VG.

Mangfold handler om mange aspekter, men hvor viktig tror du det er å jobbe for bedre kjønnsbalanse i rør- og byggenæringen?

- Jeg har alltid trivdes blant mine mannlige kolleger, men det å ha begge kjønn representert gjør noe med arbeidsmiljøet.

– Da jeg begynte som eneste kvinnelige rørlegger i Mo i Rana forsvant pin-up damene raskt ned fra veggene. Jeg hadde ikke bedt om det, det avgjorde mannfolka selv. De syntes ikke det passet seg lengre.

- Gjennom hele min karriere har jeg fått positive tilbakemeldinger fra mannlige kolleger og samarbeidspartnere som har verdsatt at jeg som kvinne kom med andre perspektiver og tanker.

- Skulle jeg startet en arbeidsplass i dag, ville det første målet være 50/50 kjønnsbalanse. Balanse er nøkkelen.

Hva er ditt beste råd til jenter og damer som vurderer en karriere i rørbransjen?

- Dere kommer til en utrolig spennende bransje som har blitt nedvurdert i alt for mange år. Faget er interessant, vidt omfattende, byr på mange ulike retninger og man blir aldri utlært.

Hva med de som fortsatt sitter på gjerdet og opplever det som utfordrende å rekruttere og/eller ansette kvinner?

- Jeg har hatt både kvinner og menn ansatt, jeg vet at arbeidsmiljøet påvirkes i positiv retning med en god kjønnsbalanse.

- Kvinner og menn har ulik innstilling, mentalitet og fysikk. Kvinner er ofte mer detaljorienterte og vil alltid gjøre sitt aller beste, hver gang. Det påvirker også faget, bedriftene og utførelsen av arbeidet, avslutter Thue-Nilsen.

Ingeborg-nettverkets begrunnelse for hedersprisen:

Elise Thue-Nilsen har gjennom et langt og aktivt yrkesliv lagt ned en betydelig innsats for rørleggerfaget, rørbransjen og spesielt kvinner i rørbransjen.

Du gikk i din fars fotspor, ble Norges første kvinnelige VVS ingeniør, Norges andre kvinnelige rørlegger og senere rørleggermester.

Du ledet Nord-Norges største rørlegger-konsern og fikk gjennom verv i landsstyret i VVS teknisk forening, i særoppgave å rekruttere flere kvinner til bransjen.

Du lærte opp gutta i bransjen, mens du selv fortsatt gikk i lære. Du gikk foran, våget å bruke stemmen din og hadde mot til å være pådriver for endringer og forbedringer.

Nysgjerrighet i kombinasjon med kompetanse, nytenking og en god porsjon stahet. Du har banet vei i et mannsdominert yrke i en tid hvor det ikke var like naturlig med kvinnelige rørleggere.

På din ferd har du bidratt til både økt likestilling og mangfold.

Du har gjort det lettere å være kvinne i rørbransjen og byggenæringen.

Du omtales som Nord-Norges Grand Old Lady, er en ekte ambassadør for bransjen og vi er takknemlig for at du er en ivrig, og stolt Ingeborger.

Det er på tide at din utrettelige innsats for fag, bransje og kvinner i rørbransjen blir behørig anerkjent.

Vi velger å gjenta ordene til din far: Vi ville ikke byttet deg mot 100 gutter!

Hedersprisen til Ingeborg-nettverket er en pris som kun deles ut ved spesielle anledninger til enkeltpersoner som har lagt ned en stor og betydelig innsats for kvinner i rørbransjen over lengre tid. Mer om heders