– På sikt vil vi ha muligheten til å benytte oss av de store fordelene AI har når det gjelder energioptimalisering av bygg. Det handler blant annet om å ha evnen til å identifisere mønstre og avvik i energiforbruket. Det betyr i praksis at AI kan oppdage når et rom ikke bli brukt, og redusere varme og lys, sier Oleksandra Furman, BIM og digitaliseringsspesialist hos Norsk Wavin. Foto: Wavin
Sist oppdatert: 04-05-2023 Pressemelding 

Vil optimalisere bygg med AI 

Wavin ønsker å ta i bruk kunstig intelligens på en mer avansert måte for å energioptimalisere fremtidens bygg

EU-kommisjonen har uttalt at byggesektoren både er den største brukeren av energi og den største utslipperen av CO2. Oppvarming og nedkjøling alene står for halvparten av EUs totale energiforbruk, og derfor er det essensielt å finne løsninger som bruker energien i byggene smartere.

Å energioptimalisere fremtidens bygg handler i stod grad om å håndtere grunnleggende fasiliteter som kjøling, oppvarming og sanitæranlegg på en mer effektiv måte.

Wavin er én aktør som streber etter å tilby smartere løsninger ved hjelp av digitalisering og mener kunstig intelligens (AI) kan være nøkkelen til å oppnå dette målet.

– Vi løser sakte men sikkert mange utfordringer ved å bruke eksisterende løsninger og se fremover ved hjelp av digitalisering og AI. Nå ønsker vi å utvide våre tjenester og ta i bruk AI på en mer avansert måte.

– Hos Wavin har vi ambisjoner å optimalisere bygg- og miljøforhold ved å styre fuktighet, luftkvalitet, temperatur og andre viktige parameterne ved hjelp av byggautomasjonssystemer som optimaliserer energiforbruket, sier Oleksandra Furman, BIM & digitaliseringsspesialist hos Norsk Wavin.

Wavin ønsker å ta i bruk kunstig intelligens på en mer avansert måte ved å styre fuktighet, luftkvalitet, temperatur og andre viktige parameterne ved hjelp av byggautomasjonssystemer som optimaliserer energiforbruket i byggene våre. Foto: Wavin

Behovet for intelligente og digitale løsninger er økende

Ifølge Wavin er tiden forbi der det er eiendomseieren som skal holde styr på alle de avanserte systemene som finnes i dagens bygg. Vi må derfor akseptere og etterstrebe at vi i fremtiden må integrere et høyere nivå av intelligens i byggene våre.

– På sikt vil vi ha muligheten til å benytte oss av de store fordelene AI har når det gjelder energioptimalisering av bygg. Det handler blant annet om å ha evnen til å identifisere mønstre og avvik i energiforbruket. Det betyr i praksis at AI kan oppdage når et rom ikke bli brukt, og redusere varme og lys.

– På samme måte kan AI identifisere når et system er ineffektivt, og foreslå justeringer for å redusere energiforbruket, sier Furman og fortsetter:

– En annen fordel med AI er evnen til å forutsi og tilpasse seg endringer avhengig av byggets omgivelser og miljø. For eksempel kan AI tilpasse seg værvariasjoner, og justere oppvarming og kjøling etter temperatur for å optimalisere energiforbruket.

Wavin er godt i gang med utviklingen av smarte systemer, og Furman viser til det nye gulvvarmesystemet Sentio, som i dag styres enkelt via en app.

Hun legger til at dette systemet er under kontinuerlig utvikling der AI brukes aktivt for å optimalisere egenskapene og energiforbruket.

Få kontroll over ditt tekniske anlegg.

Furman adresserer også utfordringene som er knyttet til AI med hensyn til datadeling

– Alle bygg er forskjellige og er avhengig av at ulike leverandører snakker sammen. For oss er det derfor vært viktig å satse på en komplett løsning for våre kunder som består av et system som samler inn all nødvendig informasjon og parameter.

– På denne måten kan vi skape trygge og robuste omgivelser, redusere energiforbruket til hver enkel husstand og samtidig skape en bedre brukeropplevelse, avslutter hun.