Norconsult hadde i tredje kvartal 2022 netto driftsinntekter på 1 497 millioner kroner, mot 1 341 millioner kroner i samme periode i 2021, noe som tilsvarer en omsetningsvekst på 11,6 prosent. Netto organisk vekst endte på run
Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult er fornøyd med veksten i tredje kvartal. Foto: Norconsult 
Sist oppdatert: 21-11-2022

Sterk omsetningsvekst for Norconsult

Norconsult hadde i tredje kvartal 2022 netto driftsinntekter på 1 497 millioner kroner, mot 1 341 millioner kroner i samme periode i 2021, noe som tilsvarer en omsetningsvekst på 11,6 prosent.

Netto organisk vekst endte på rundt 10 prosent.

– Det har vært et høyt aktivitetsnivå i Norconsult det seneste kvartalet og vi er godt fornøyde med veksten i kombinasjon med en sterk ordrereserve.

-Samtidig øker usikkerheten og markedet preges av raskt stigende renter, uvanlig høy inflasjon og store svingninger i energimarkedet, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult, i en melding. 

Norconsults driftsresultat før goodwill-avskrivninger (EBITA) endte på 136 millioner kroner i tredje kvartal 2022 mot 141 millioner kroner i tredje kvartal 2021.

Sentrum Bygg er landets største spesialbutikk innen dører, vinduer, gulv, kjøkken, bad og garderobe

EBITA-marginen i tredje kvartal endte på 9,1 prosent. Justert for endringer i periodiseringsprinsipper som utgjør cirka 20 millioner i kvartalet, er EBITA-marginen noe bedre enn samme periode i fjor.

I løpet av tredje kvartal kjøpte Norconsult to selskaper, Moldskred AS samt Areal og Eiendom AS. Totalt har Norconsult gjort seks oppkjøp i 2022.

Vunnet flere store prosjekter
I løpet av tredje kvartal har Norconsult inngått flere viktige kontrakter. I august signerte Norconsult og Bane NOR en kontrakt i forbindelse med at det skal bygges nytt signalanlegg på Alnabru godsterminal i Oslo.

Prosjektet skal gjennomføres på eksisterende jernbane, og prosjektering må hensynta tilpassing til eksisterende infrastruktur.

På Svalbard skal sol- og vindkraft erstatte fossil energi, og de lokale myndighetene i Longyearbyen har engasjert Norconsult til å gjennomføre screening i ulike faser.

I Danmark skal Herlev-kontoret og arkitekturavdelingen i Århus levere teknisk rådgivning og arkitekturtjenester til et nytt bilsenter og verkstedhaller for et stort tysk bilmerke.

Bygget er estimert til 18 000 kvadratmeter og kontrakten løper fra oktober til byggestart i august 2023. Norconsults Jord & Miljø skal foreta miljøundersøkelser.

I Sverige ble Norconsult nylig tildelt en kontrakt med Trafikverket. Kontrakten gjelder rådgivning for opprettelse av tilbudsdokument, byggeplassoppfølging samt underlag for nødvendige tillatelser i forbindelse med håndtering av vannressurser for utførende entreprenører og bygging av tre bruer i Vilhelmina kommune.

Con Form - Best på råbygg

Etterspør dyktige rådgivere
– Norconsult har en sterk ordrebok, men samtidig ser vi en økt usikkerhet i markedet. De økte kostnadene i konsernet og ellers i samfunnet gjør at vi følger kostnadsutviklingen tett.

-Til tross for volatiliteten i markedet er det et fundamentalt behov i samfunnet for Norconsults tjenester. Det vil alltid være høy etterspørsel etter de beste ingeniørene, arkitektene og rådgivere, sier Egil Hogna.

Nylig ble Norconsult rangert som Norges mest attraktive arbeidsgiver for rådgivende ingeniører, ifølge Universum Professional Survey.

I den prestisjefylte arbeidsundersøkelsen er Norconsult for tredje år på rad også kåret til Norges nest mest attraktive arbeidsgiver for yrkesaktive ingeniører på tvers av alle bransjer.

Norconsult har i dag 5 500 medarbeidere fordelt på cirka 130 kontorer hovedsakelig i Norge, Sverige og Danmark.