Innen 2030 skal Cramo være klimanøytrale. For å komme dit gjenstår den vanskelige siste tredjedelen.
- Minste motstands vei til å bli en klimanøytral bedrift er å kjøpe seg ut av problemene med klimakvoter. Det er ikke vår vei, vi skal løse problemene sammen med våre kunder og partnere, sier Astrup. Foto: Cramo
Sist oppdatert: 07-04-2022

Fjernet 64 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2021

Innen 2030 skal Cramo være klimanøytrale. For å komme dit gjenstår den vanskelige siste tredjedelen.

- De neste årene skal vi rette særlig fokus på å redusere avfallsmengdene.

-Ved å fjerne avfall før det oppstår og med kildesortering skal vi komme oss så tett på målet om karbonnøytralitet så raskt vi klarer, sier administrerende direktør i Cramo, Thomas Astrup, i en melding. 

Utleieselskapets 224 ansatte har tatt mål av seg om å være best i sin bransje med å redusere negativ klimapåvirkning fra egen drift.

For å sikre at selskapet beveger seg i riktig retning løftes disse to grepene frem som de viktigste: Et klimaregnskap som i ti år har miljøkartlagt alle deler av driften, og det at alle ansatte er med på satsningen.

Prestasjonene tilskrives gode valg fra de ansatte
Klimaregnskapet for 2021 viser at Cramo slapp ut nesten 64 000 tonn færre CO2-ekvivalenter enn året før. Den største positive bidragsfaktoren var reduksjonen i avfallsmengder, og innfasing av flere mer miljøriktige energikilder. Resultatene kan dermed direkte tilskrives de ansattes prestasjoner.

- Våre kollegers ideer og innsats er de viktigste virkemidlene for at vi kan kvitte oss med våre negative påvirkninger på miljøet.

Brenden & Co Stilasutleie - Jordal Amfi

-Det er deres holdninger og verdier som gjør at vi hele tiden tar bedre valg; på avdelingene over hele landet, i transporten, rundt valgene vi tar i administrasjonen og i våre verkstedhaller, sier Astrup. 

Klimaregnskapet viser at Cramo i Norge har redusert sine C02-utslipp med to-tredjedeler de siste ti årene. Siden 2011 har utslippene gått fra nesten 1558 tusen tonn CO2-ekvivalenter til 551,5 tusen tonn C02-ekvivalenter i 2021. Samtidig har omsetningen økt, og selskapet har flere ansatte.

De gode løsningene må finnes og finnes opp
I 2022 er et av de viktigste klimatiltakene allerede gjennomført. I mars ble bruken av propan faset ut. Det grepet alene fjerner nesten 40 tonn CO2-ekvivalenter.

Astrup peker på at selskapet nå har gjennomført mange av de enkle tiltakene, og at det fremover kreves mer metodisk detaljarbeid for fjerne den siste tredjedelen på veien til karbonnøytralitet.

- Utfordringen er at løsningen på en del av problemene ikke er funnet opp ennå, men vi håper dette kommer på plass i løpet av årene som kommer.

-Inntil da skal vi erstatte biler og maskiner med mer miljøriktige utgaver, bruke mindre og bedre energi, løse problemene med avfall, og samarbeide tett med leverandører, partnere og kunder for å finne nye og bedre svar der vi kan, sier Astrup.

Cramos klimarapport er basert på GHG-protokollen, mens bærekraftsrapporten utarbeides i henhold til GRI standarden. Tallene hentes inn blant annet gjennom rapporter og analyser fra alle ledere i selskapet.

- Minste motstands vei til å bli en klimanøytral bedrift er å kjøpe seg ut av problemene med klimakvoter. Det er ikke vår vei, vi skal løse problemene sammen med våre kunder og partnere, avslutter Astrup.