Bane NOR Eiendom går mot strømmen og utvider i et vanskelig marked. Fra venstre: Nils Ørnes, Tanja Kleive Guettler og Pär Öberg. Bane NOR Eiendom.
Sist oppdatert: 21-03-2024 Pressemelding

Satser i et eiendomsmarked i motvind

Det er tøffe tider i eiendomsbransjen, men Bane NOR Eiendom styrker satsingen på en bærekraftig utvikling av byer og tettsteder. Siden i høst er totalt fem nye prosjektsjefer ansatt.

Bane NOR Eiendom jobber for å utvikle sentrumsområdene i de fleste norske byer og tettsteder. De planlegger og bygger boliger og arbeidsplasser nær sentrale kollektivknutepunkt, og bidrar dermed til en grønnere hverdag for alle.

Til tross for litt ruskete vær i eiendomsbransjen tenker de nå langsiktig og styrker aktiviteten. Satsingen har gitt totalt fem nye prosjektsjefer siden i høst, hvorav to ble ansatt 1. mars.

Flere av de nye prosjektsjefene skal jobbe med å utvikle Bane NOR Eiendoms prosjekter i Stor-Oslo.

- Vi får med oss dyktige og engasjerte folk på laget. Det er avgjørende for å lykkes med en ambisiøs utviklingsstrategi, få gode relasjoner i bransjen og godt samarbeid med kommunene, sier Connie Nyhaven og Kristin Lund.

- De to prosjektdirektørene har i løpet av det siste året sikret seg flere dyktige prosjektsjefer som styrker laget som jobber med å utvikle Bane NOR Eiendoms prosjekter i Stor-Oslo. 

Vil skape steder der folk trives

«Navnet mitt er Pär Öberg og jeg er ny prosjektsjef i Bane NOR Eiendom. Jeg søkte jobben fordi jeg synes koblingen mellom kompleks knutepunktutvikling, jernbanen og bærekraft er utrolig spennende.

At virksomheten er en kommersiell aktør, med et tydelig samfunnsoppdrag, gjør denne arbeidsplassen unik».

Det skriver Öberg som ble ansatt som ny prosjektleder i januar. Han har ansvaret for flere knutepunktsprosjekter fra idé til ferdig reguleringsplan. 

Første mars kom Tanja Kleive Guettler fra JM Norge og Nils Ørnes fra AF Bygg Oslo. Guettler har lang erfaring fra både boligutvikling og stasjonsutvikling.

Hun skal jobbe med Oslo-prosjektene Økern S og Filipstad, og bidra i utviklingen av Godsløkka i Drammen.  

- Jeg vil utvikle steder og nabolag der folk trives. Det er også viktig for Bane NOR Eiendom, som i tillegg har en vanvittig spennende prosjektportefølje, forteller Tanja Kleive Guettler.

Ørnes var tidligere med på utviklingen av Østbanehallen, som har blitt en stor suksess for Bane NOR Eiendom og for hovedstaden.

- Både den gang og nå opplever jeg Bane NOR som en aktør med stor gjennomføringskraft, som er sitt samfunnsansvar bevist. Jeg gleder meg til å ta fatt på nye prosjekter fra et nytt perspektiv, forteller han.    

Alt du trenger på et sted – elektriker, rørlegger og ventilasjonshjelp

Sosial bærekraft og sirkulær økonomi

I høst ble Ina Lystad Jacobsen og Joachim Hovestøl ansatt som prosjektsjefer. Hovestøl ble hentet fra Insenti. Der jobbet han med et annet stort samfunnsprosjekt: utvikling og realisering av Campus Ullevål, som er en del av Oslo Science City.

Nå er Hovestøl allerede godt i gang med prosjekter i Drammen – der vi bygger og planlegger flere helt nye bydeler.

- I Bane NOR Eiendom får jeg jobbe med de lange linjene. Vi utvikler områder, ikke bare tomter, og får forme omgivelsene slik at det blir et godt miljø, sosial bærekraft og sirkulær økonomi, forteller han.

Ina Lystad Jacobsen kom fra jobben som seksjonsleder for planavdelingen til Multiconsult Oslo. Nå har hun tatt fatt på prosjekter på Jessheim, Filipstad og Bestum.

- Det er utrolig artig å vite at jeg kan være med på et prosjekt helt fra vi «oppdager» en tomt vi har, til noen flytter inn.

- Her jobber jeg med idefase, konkretisering, medvirkning og gjennomføring, forteller Lystad Jacobsen.