Rekordresultat for Höegh Eiendom
– Höegh Eiendom ønsker å være en pådriver for smarte og bærekraftige løsninger, og alle disse byggene har vært en del av vår bevisstgjøring og læring for å komme frem til mer bærekraftige løsninger, sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom. Foto: Colin Eick/Dmitry Tkachenko
Sist oppdatert: 30-05-2022

Rekordresultat for Höegh Eiendom

Godt hjulpet av flere prosjekter med høy miljøprofil, leverte Höegh Eiendom et solid resultat på 885 millioner kroner før skatt i 2021.

Med forbildeprosjektet Kristian Augusts gate 23 skapte Höegh Eiendom Norges første sirkulære bygg med vernestatus.

Selskapet er også godt i gang med byggingen av massivtrebygget HasleTre, hvor Redd Barna flytter inn ved årsskiftet, og Verket Brygge i Moss – et byfornyelsesprosjekt med høye miljøambisjoner.

Nå styrker selskapet satsningen på bærekraft ytterligere, og planlegger nye, store miljøprosjekter de neste årene, deriblant på Drømtorp i Ski.

– Höegh Eiendom ønsker å være en pådriver for smarte og bærekraftige løsninger, og alle disse byggene har vært en del av vår bevisstgjøring og læring for å komme frem til mer bærekraftige løsninger, sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom, i en melding. 

SmartDok. Alt i en app

– Lærdommen vi tar med oss fra disse eiendommene er allerede kommet til nytte i nye prosjekter.

-Vi tror at de som ikke innfrir på kundenes miljøkrav i fremtiden blir valgt bort, mens de som gjør en innsats for en mer bærekraftig bransje vil bli foretrukket som samarbeidspartnere.

-Responsen vi har fått gjennom utleiearbeidet bekrefter at kundene etterspør bygg med en tydelig miljøprofil, legger han til.

Banebrytende med nye og gamle byggeklosser'
Med ombruksprosjektet i Kristian Augusts gate 23, har Höegh Eiendom i samarbeid med FutureBuilt vist at også verneverdige bygg kan være grønne, med ombrukte materialer så langt det har latt seg gjøre.

I massivtre-prosjektet HasleTre, i samarbeid med AF Eiendom, er det nye, miljøvennlige byggeklosser som tas i bruk.

Bygget har en bærekraftig trekonstruksjon som både fanger opp overskuddskarbon i atmosfæren og sikrer et godt inneklima for alle som skal oppholde seg der.

Snersrud & Pedersen AS - Bak et hvert bygg står en stolt rørlegger

Når bygget står ferdig i løpet av året, er bygningsmaterialenes neste livsfase allerede planlagt – det spektakulære trebygget er nemlig demonterbart, slik at materialene kan gjenbrukes i andre prosjekter i fremtiden.

Tidligere i år ble det kjent at Redd Barna flytter inn i hele bygget, med unntak av et mindre næringslokale på bakkeplan. Leieavtalen er på 15 år.

­– En 15 års leieavtale er jo bærekraftig i seg selv – langsiktighet stiller krav til materialvalg, også ved utarbeiding av interiøret.

-Vi har brukt mye tid på å konseptualisere bygget, så det at vi treffer en så flott leietaker med én gang er et bevis på at vi har gjort det riktig, sier Thrygg.

Les mer om miljøsatsingen i Höegh Eiendoms årsrapport for 2021.