Omega Holtan kjøper ExTek
Fra venstre: Kurs og salgskoordinator Susanne Reinset Giske, Senterleder Gudveig Elin Undheim, Fagansvarlig EX Bjørn S. Kristoffersen, Avdelingsleder Stein Klevan. Foto: Omega Holtan

Omega Holtan kjøper ExTek
10. september signerte Omega Holtan AS kjøpsavtale med Seagull Oil & Gas AS, for det Bryne-baserte opplæringssenteret ExTek AS. 

Selskapsovertagelse skjer 1. oktober, og opplæringssenteret skal nå utvides med flere ansatte. Selskapet, som har spesialisert seg på opplæring innen fagfeltet Ex (installasjoner i eksplosjonsfarlige områder), har siden oppstarten i 2014 etablert seg som et betydelig og anerkjent kurs- og kompetansesenter. Selskapets kundekrets er hovedsakelig innen olje- og gassektoren.

ExTek er et lisensiert CompEx opplæringssenter, med autoriserte instruktører. CompEx er en anerkjent global sertifiseringsordning for å beskytte olje-, gass- og kjemikaliearbeidere, både offshore og på land. Selskapet trener og sertifiserer personell som arbeider i potensielt eksplosjonsfarlige områder, for å unngå farlige situasjoner, eksplosjoner og brann. 

Omega Holtan er en landsdekkende leverandør av kurs til elektrobransjen, og leverer blant annet kurs til olje & gassektoren. ExTek sammenfaller med kjerneleveransene til Omega Holtan og er en naturlig utvidelse av selskapet.

ExTek AS videreføres som selskap og innlemmes faglig sett inn i Omega Holtans Kompetanseavdeling. Det søkes nå etter flere ansatte, som vil bidra til videre utvikling av kompetansesenteret.

- Vi har jobbet en stund med dette og er nå stolte av å kunne annonsere kjøpet, som bidrar til en vesentlig utvidelse av vår kursvirksomhet. 

- Kjøpet gjør at vi sikrer oss god markedsposisjon og bredere felles kundesegment. Kursporteføljen til selskapene er utfyllende og gir våre kunder et bredere sortiment å velge fra. Vi opplever at våre kunder ønsker færre avtaleparter og dermed leverandører som kan levere bredere i sitt segment. Det er viktig for oss å følge opp dette, for å gi våre kunder det de vil ha - Sier daglig leder i Omega Holtan, Ragnar Holtan.

-Olje – og gassbransjen er i fortsatt utvikling og vi ser stadig nye prosjekter og økt vedlikehold på eksisterende anlegg. Myndighetene og bransjen selv har alltid vært opptatt av sikkerhet, og dette intensiveres i enda større grad fremover. Dette gjelder også i den fastlandsbaserte delen av bransjen.  Så det er med stor forventing og optimisme vi satser videre sammen med ExTek - sier avdelingsleder Kompetanse, Stein Klevan

-Extek ser veldig positivt på oppkjøpet og vi gleder oss til et godt samarbeid fremover. Vi trenger flere instruktører og jobber nå for å få inn flere gode hoder» - Sier Senterleder, Gudveig Elin Undheim