Ny veileder om GTIN for byggenæringen.
– Statsbygg har i samarbeid med GS1 Norge, Bane NOR, Construction City, Helse Sør-Øst og Sykehusbygg utviklet en veileder om GTIN for byggenæringen, forteller Anett Andreassen, som er direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg. Foto: Statsbygg
Sist oppdatert: 28-06-2021

Lanserer ny GTIN veileder 

Statsbygg stiller krav om at produkter som inngår i et bygg eller leveranse skal identifiseres med GTIN (Global Trade Item Number). Nå er det utarbeidet en veileder om GTIN for byggenæringen.

GTIN er en global unik identifikasjonsnøkkel som entydig identifiserer et produkt eller en handelsvare. GTIN inngår for eksempel i strekkoden som skannes i kassen i butikkene.

Hensikten for BAE-næringen er å kunne bruke GTIN for oppslag mot interne eller eksterne produktdatabaser for å få enkel tilgang til korrekt dokumentasjon av de enkelte produkter som inngår i bygget.

– Statsbygg har i samarbeid med GS1 Norge, Bane NOR, Construction City, Helse Sør-Øst og Sykehusbygg utviklet en veileder om GTIN for byggenæringen, forteller Anett Andreassen, som er direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg.

Den nye veilederen kan lastes ned fra GS1 sine nettsider.

Brødrene Helgesen - EN AV LANDETS ELDSTE INNEN ELEKTROBRANSJEN.

– Bakgrunnen er at myndighetene og bransjen stadig stiller større krav til dokumentasjon om produkter som inngår i byggeprosjekter.

-Informasjonen skal være detaljert og korrekt, og være tilgjengelig i hele byggets livssyklus, fra prosjektering til riving til gjenbruk, sier Andreassen, i en melding. 

Global standard
GTIN er valgt som identifikator fordi det er en global standard som sikrer en unik identifikasjon av alle produkter uavhengig av opprinnelse, og som kan brukes av alle parter i verdikjeden på tvers av funksjoner og systemer.

Veilederen setter søkelys på hvordan GTIN kan lages for noen utvalgte produktgrupper, og når i prosessene dette kan gjøres. Bruken av GTIN og når dette kan tas ut, vil variere med ulike produktgrupper.

Videre beskriver veilederen hvordan GTIN kan brukes i dokumentasjon om produktene frem mot overlevering av bygget.

Denne første versjonen av veilederen beskriver fire hovedkategorier av produkter: Standard hyllevareprodukter, ferdigbetong, betongelementer og dører og vinduer. Produktgruppene er valgt fordi de representerer ulike situasjoner og utfordringer når det gjelder bruk av GTIN.

Prinsippene for bruken av GTIN for de utvalgte produktgruppene kan overføres til mange andre produktgrupper.