Hov omsorgsboliger - Norske byggeprosjekter
Ambisjonsnivået på Hov Omsorgsboliger har medført mye nytt både for kommunen som byggherre og Asker Entreprenør som totalentreprenør i prosjektene. Massivtre, tekniske løsninger, velferdsteknologi, nye typer materialer og nye måter å bygge på. Foto: Prosjektleder Trond Westheim Skogdal, Ringerike kommune.
Sist oppdatert: 30-03-2021

Hov omsorgsboliger - Ringerike kommune

-Hov omsorgsboliger er et stort prosjekt for Ringerike kommune og det har vært utrolig morsomt å være med fra fra ide til ferdig bygg. Det forteller prosjektleder i kommunen, Trond Skogdal til Norsk Byggebransje. 

-Ambisjonsnivået var høyt og det har medført mye nytt både for kommunen som byggherre og Asker Entreprenør som totalentreprenør i prosjektene. Massivtre, tekniske løsninger, velferdsteknologi, nye typer materialer og nye måter å bygge på. 

-Prosjektet består av 2 bygg for to ulike brukergrupper. Kommunen har brukt mye tid på begge prosjektene for å finne gode løsninger sammen med brukerne. 

-Med velferdsteknologi integrert i bygget gjøres hverdagen til den enkelte bruker enklere og tryggere, mens man også redusere behovet for bemanning, når det kommer til drift, vedlikehold, avfallsløsninger og fellesarealer. 

SRO leverer systemer for bygningsautomatisering, SD-anlegg og energioppfølging.

-Hov Øst rommer 21 omsorgsleiligheter for eldre mennesker uavhengig av diagnose. Bygget er universelt utformet med omfattende bruk av velferdsteknologi.

-Vi har investert i gode energiløsninger og omfattende egenproduksjon av strøm, omfattende bruk av tre (bygging i massivtre, kledninger av «termo furu»)

-Hov Vest på sin side, er bygd på nabotomten som et foreldre konsept, der foreldre som har barn med funksjonshindringer har gått sammen om å lage et boligbyggelag.

-Det er et prosjekt som har krevd en god del fra alle parter, kommunen har stilt med tomt, husbanken har finansiert bygget og foreldrene har kjøpt, og eier hver sin leilighet.  

-Om noen flytter ut har kommunen tilvisningsrett og foreldrene kan selge leiligheten til en avtalt prisendring. Det er et alternativ til å leie en leilighet som blir tilvist av kommunen. 

-Det er første gang vi gjør dette i Ringerike. Tanke og konsept er veldig bra, og vi er glade Husbanken var positiv til å finansiere dette. Vi opplever at foreldregruppen er godt fornøyde med mulighetene til å kunne påvirke sine barns omgivelser. 

-Vi sitter igjen med en veldig god følelse etter begge prosjektene. Største utfordringen er  prisendringer i markedet og generelt økende byggekostnader, men vi håper dette konseptet kan kopieres, og gjennomføres også andre steder i landet.

Foto: Prosjektleder Trond Westheim Skogdal, Ringerike kommune.

-Våre politikere hadde lagt noen generelle føringer om bygging i massivtre der det var mulig/ hensiktsmessig. Det ble gjennomført en egnethetsvurdering i forprosjektet hvor konklusjonen fra prosjekteringsgruppen var at byggene var egnet for bygging i massivtre.

-Disse ble så utlyst som 2 separate konkurranser med håp om synergieffekter, dersom begge byggene ble reist i massivtre.

-Det var stor variasjon i tilbudene vi mottok og anbudet for Hov vest ble så høyt at vi måtte prosjektere om, og utlyse på nytt. Resultatet er at Hov Øst er en hybrid massivtre løsning mens Hov Vest er bygd i stål, betong, hulldekker og royalimpregnert fasade. Fasaden var akseptert til godt etter at det var montert. 

-Kommunen er dermed i samme båt som mange andre mens vi avventer det endelige resultater pågående undersøkelser. Eksterne brannrådgivere har vurdert at risikoen er lav. Mens vi venter på konklusjoner, kan vi bare konstatere at vi i verste fall må iverksette tiltak. 

-Overordnet er det veldig bra at det satses på massivtre, det er positivt at det satses på norsk industri og bærekraft. Vår opplevelse er likevel at ikke alle bygg er like godt egnet for å bygge i massivtre. Det har absolutt sine fordeler, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

-Det er ikke alltid like enkelt som det legges fram, spesielt med tanke på brann og lyd har massivtre en vei å gå. Det er viktig at det åpnes for en sunn og prestisjeløs diskusjon i bransjen.

-Ser man på branntekniske egenskaper er det samme diskusjoner og problemstillinger som har pågått de siste 10 årene. Dessverre har ikke bransjen klart å få på plass flere pre aksepterte og «standardiserte løsninger» og det er fortsatt uenighet blant brann rådgivere med tanke på tolkning av regelverket. 

Brødrene Helgesen - EN AV LANDETS ELDSTE INNEN ELEKTROBRANSJEN.

-Med basis i erfaringer fra flere store helsebygg i massivtre er inntrykket at man ofte ender opp med å «bygge seg rundt» massiv treet pga spesielt lyd og branntekniske egenskaper og at det mangler gode pre aksepterte og standardiserte løsninger

-Asker Entreprenør endte opp med beste anbudet i begge konkurransene og vi er veldig fornøyd med innsats, og samarbeid.

-Kommunen valgte en tradisjonell totalentreprise og samspillet har fungert veldig bra, selv om vi i ettertid ser at en form for samspillsentreprise hadde vært å foretrekke, spesielt når man bygger i massivtre. Asker leverer bra kvalitet, er proaktiv og løsningsorientert. 

-Det er utrolig at prosjektene er gjennomført uten betydelige forsinkelser. Asker Entreprenør har vært strenge på sikkerhet, ikke bare med tanke på smittevern, men også med tanke på naboer og barnehagen som ligger nære de to byggeprosjektene.

-Vi ligger ca 14 dager etter skjema og det er vi veldig fornøyd med i en utfordrende tid. 

-Det har vært en veldig lærerikt prosess for kommune, entreprenør og rådgiverne i prosjektet. Kommunen overtok byggene 17 mars, men pga covid har vi noen utfordringer med innflytting blant annet grunnet bemanningssituasjonen. Vi er dog alltid optimist og planlegger innflytting i løpet av en måneds tid, avslutter Skogdal.

Stolt entreprenør 
Dette er et prosjekt vi er skikkelig stolt av å ha vært med på, det sier prosjektleder i Asker Entreprenør AS, Rollef Johansen til Norsk Byggebransje. 

-Nå legger vi sjela vår i alle prosjekter, men det vi har bygd her gjør en litt ekstra varm om hjerte. Her har brukerne og deres behov stått i fokus hele veien, og vi opplever at det vi har bidratt med betyr noe, det tar vi med oss videre. 

-Hov omsorgsboliger består av 2 bygg, Øst og Vest. De ble utlyst som to separate konkurranser og vi vant begge. Totalentreprise basert på et forprosjekt, gav oss et godt utgangspunkt. 

Sweco Norge| Rådgivende Ingeniør
Asplan Viak| Hov Omsorgsboliger

-Alt er tilpasset brukerne og deres behov. Det spesielle her er Hov Vest, der foreldre til barn med spesielle behov har skapt et boligbyggelag i samarbeid med kommunen.

-Dermed har foreldrene også  vært med i prosessen. Utforming utvendig og innvendig, løsninger og fargevalg, det er fine bygg med god standard.

-Det er to veldig ulike bygg, storebror Øst er bygd i massivtre, mens lillebror Vest er bygd i stål, hulldekke og royalimpregnert fasade. Med tanke på brukerne stilles det strenge krav til brannsikring, rømningsveier, lyd og akustikk m.m.

-Massivtre er på mange måter litt nytt opp mot omsorgsbygg og byr på noen utfordringer når krav bl.a skal tilfredsstille risiko brannklasse 6, men utfordringer er til for å løses. 

-Vi tar med oss mange erfaringer som absolutt kan være til hjelp ved planlegging av tilsvarende prosjekter i fremtiden. Man lærer mye underveis, og vi vet at god planlegging bidrar til smidig gjennomføring og gir gevinster på sikt.

 -Vi satte spaden i jorden for Hov Øst august 2019 og Øst i mars 2020. Overlevering blir mars i år. 

-Vi må prise Ringerike kommune som byggherre, i et annerledes år har de tatt alle svingninger på strak arm og vært veldig forståelsesfulle.

-Byggeprosjekter er gjennomført uten utbrudd av covid, men vi har hatt utfordringer med karantenetid for utenlandsk arbeidskraft, i tillegg til småbarnsforeldre som ble nødt til å være hjemme med barn når barnehager og skoler stengte ned. Alt i alt har det egentlig gått veldig greit. 

-Midt i verste usikkerheten, når Norge stengte ned 12. mars i fjor, ventet vi leveranser fra utlandet. Jeg må innrømme at jeg svetta litt den helgen, ler han. 

Foto: Prosjektleder Trond Westheim Skogdal, Ringerike kommune.

-Mandag morgen rullet langtransporten inn fra Østerrike som planlagt. Begrepet skrekkblanda fryd har vel sjelden passet bedre. Vi fryktet at naboene skulle se nummerskiltene på bilen og bli engstelig, men det gikk heldigvis godt, og snart kan vi le av hele episoden.    

-Når vi hadde ristet av oss verste rystelsen var det bare å kjøre på. Samarbeidet med byggherre har vært veldig, veldig, veldig bra. Vi er heldige å få jobbe med mange kommuner, men det er noe eget med Ringerike.

-Alle kommuner er serviceorganisasjoner, de forvalter innbyggernes ressurser, penger og behov. Det gjør også Ringerike kommune, men de er over gjennomsnittet engasjert og interessert. Vi jobber som et team, med fokus på målet, mens de stiller sunne spørsmål og krav underveis. Det er strålende. 

Hvordan ser fremtiden ut for Asker Entreprenør?
-Vi har veldig mye å gjøre, ser lyst på fremtiden og gleder oss. Som andre har vi ventet litt på ettervirkningene av corona, noe som kanskje også har skjerpet oss litt. Vi er godt skodd for fremtiden og kan bare konstatere at det skal mer enn en pandemi til for å stoppe oss, avslutter Johansen

Stolte aktører: 

Asker Entreprenør er Ø.M. Fjelds datterselskap med hovedkontor på Hvalstad i Asker, og regionkontorer i Nittedal, Follo/Østfold og på Ringerike. Bedriften har 140 ansatte fordelt på 80 funksjonærer og 60 fagarbeidere i betong – og tømrerfaget. 

SRO leverer, i samarbeid med vårt søsterselskap SRO PROSYS, komplette tekniske løsninger for styring, regulering og overvåking av alle tekniske systemer i bygg.  

Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Dette gjør vi ved å tilby tjenester av høy kvalitet innen ingeniør-, miljø- og arkitekturfag. Vi gjennomfører hvert år titusener av prosjekter i drøyt 70 land over hele verden.

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har over 1150 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder, organisert i fire divisjoner: Arkitektur og bygg, Infrastruktur, Analyse, plan og landskap og Digitale tjenester. 

Gjør alltid et arbeid solid og godt! Går det fort eller smått, om det spør da ingen. Det sa moren til brødrene Einar og Sverre Helgesen da de startet opp elektroinstallasjonsfirmaet Brødrene Helgesen 1. desember 1917. 100 år etter ser vi fram til å feire at vi er en av Norges eldste elektroentreprenører.

Andre aktører:
P7 Prosjekt, Cowi AS, Arkimedum AS, Straye Trebygg AS, Spenncon, Brann & Låsservice AS, Taktekkermester Bjørn Schramm AS, Bertsen Plan og oppmåling AS, Fossum AS, Rofi Tak AS, Einar Lona, Murecompaniet, Nordvestvindu, Kvintblendex, Lett-tak AS, Firesafe AS, Industribelegg AS, Bohlin AS, Oslo Epoxybelegg AS / Norsk Epoxy AS, Bærum Byggmontering AS, Orona AS, Rambøll , Anleggsgartner Torstein Solvang AS, Bryn Byggklima AS, Ødegård-VVS AS, Moss isolasjonsservice.