-Guardio Safety har fokus på å øke sikkerheten til hver enkelte person på byggeplassen. Dette gjør vi gjennom våre brukersentrerte, samt ergonomiske og innovative produkter kombinert med teknologi, sier administrerende direktør og grunnlegger Nawar Toma. Foto: 
Sist oppdatert: 26-05-2021

Vil redde liv med fremtidens vernehjelm 

Guardio Safety vil sette en ny standard for byggebransjen. Med store ambisjoner er de tydelige på at alle produkter de lanserer er basert på forskning, data og dokumentasjon som viser at deres produkter tilbyr noe som ikke finnes på markedet. 

I forbindelse med deres inntreden på det norske markedet var Norsk Byggebransje med på deres digital pressekonferanse 25 mai 2021.

-Bygningsarbeidere er en av de mest ulykkesutsatte yrkesgruppene i Norden. Det er tre ganger større risiko for alvorlige arbeidsulykker på byggeplasser sammenlignet med andre næringer. De vanligste ulykkene er fallulykker, eller ulykker hvor maskiner og verktøy er involvert. 

Selv om bransjen har klare krav til bruk av verneutstyret, mener vi at mer kan gjøres for å trygge ansatte i bygg- og anleggsbransjen i Norge. 

-Guardio Safety har fokus på å øke sikkerheten til hver enkelte person på byggeplassen. Dette gjør vi gjennom våre brukersentrerte, samt ergonomiske og innovative produkter kombinert med teknologi, sier administrerende direktør og grunnlegger Nawar Toma.

Vernehjelmer testes i henhold til EN397 
-Det finnes et stort marked for vernehjelmer godkjente i henhold til EN397. Problemet er at denne testen kun krever at man tester hjelmen for fall, fallende gjenstander og penetrasjon i vertikal retning. Det er et sjeldent scenario, fortalte Toma.

-Når man faller, eller en gjenstand treffer hjelmen er det ofte i skrå vinkel. Forskning viser at støt fra skrå vinkel er 6-7 ganger farligere for hjernen en hva EN397 tar hensyn til.

-Grunnen til dette er rotasjonsenergi som skapes ved støt som dette. Med Mips® Safety System, som man finner i alle våre hjelmer, reduserer vi rotasjonsenergi med opp til 40%.

Guardio Safety tar vernehjelmen til nye høyder
Med vernehjelmen fra Guardio kan arbeider kan inn sin personlige helseinformasjon, som lett kan leses av helsepersonell og andre som måtte være til stede når ulykken skjer. Dette handler om digital sikkerhet som kan redde liv. Foto: Guardio safety

En smart vernehjelm
-I tillegg har ARMET vernehjelmen fra Guardio en innebygd digital NFC-enhet, Twiceme Technology, som gjør at hver enkelt bruker kan legge inn sin personlige helseinformasjon, som lett kan leses av helsepersonell og andre som måtte være til stede når ulykken skjer. 

Denne informasjon lagres ikke i skyen, ingen utenforstående kan sikre seg tilgang på informasjon og alle GDPR krav er ivaretatt. Dette handler om digital sikkerhet som kan redde liv. 

-Det finnes en rekke eksempler på at byggebransjen er en bransje hvor teknologiske nyvinninger og digitalisering møter mer motstand enn i andre bransjer. Dette er mye av årsaken til at Guardio ble grunnlagt og årsaken til vår suksess.

-Vi vet at ny teknologi kan skape en bedre og tryggere arbeidshverdag, sa Toma under pressekonferansen.

-Vi vil drive utviklingen i nært samarbeid med våre partnere og brukerne av våre produkter. I 2022 lanserer vi ACTIVE hørselvern som blir det først på markedet i kategorien aktiv støyreduksjon. Hørselvernet benytter teknologi som demper skadelig støy elektronisk og er kjent fra forbrukermarkedet. Nå gjør Guardo det også tilgjengelig for det profesjonelle markedet. 

ACTIVE serien er også utviklet med smarte loT-løsninger, som blant annet gjør det mulig å varsle bruker hvis et kjøretøy nærmer seg.

-Som et moderne firma med fokus på teknologi, skal Guardio gjøre en forskjell. Skal vi bedre personlig sikkerhet på byggeplassen må vi involvere oss, dele kunnskap og engasjere oss i ulike bransjeorganisasjoner. 

-Sammen kan vi utvikle prosesser som sørger for at alle kommer trygt hjem etter arbeidsdagen, fortalte sier Philip Karlsson, leder for markeds- og forretningsutvikling i Guardio Safety.

Veidekke entreprenør er et konkret eksempel på at Guardio lytter til sine kunder. På bare fem uker ble det tatt fram spesialtilpassede løsninger for hodelykter i nært samarbeid med Veidekkes ansatte. 

Inviterer til webinar 17 juni 2021
-Vi ønsker at de juridiske standardene skal heves og gjøre det mulig for brukerne og stille høyere krav til verneutstyret de bruker. Derfor vil vi informere og utdanne brukerne gjennom kunnskapsutvikling, fortsetter Karlsson.

-17 juni arrangerer Guardio et digitalt webinar om sikkerhet i byggebransjen i samarbeid med Mips og Neumann Bygg. Webinaret retter seg mot alle som jobber innen bygg, anlegg og industri. Arbeidere, ledere, verneombud, HMS ansvarlig og beslutningstakere er alle velkommen. 

Webinaret er gratis og du kan melde deg på her 

Guardio ARMET er tilgjengelig for kjøp hos Neumann Bygg, Intellity og BIG-Gruppens medlemmer.