Med lang erfaring fra store anleggs- og industriprosjekt, tar Bård Sandberg over rollen som som leder for Rambølls industriavdeling. Foto: Jana Pavlova
Sist oppdatert: 08-11-2023 Pressemelding 

Bård Sandberg er ny leder for Rambølls industriavdeling

Første november tok Bård Sandberg over som leder for Rambølls industriavdeling. Sandberg har lang erfaring fra store anleggs- og industriprosjekt, både i og utenfor Rambøll.

Avdelingen har med ham fått en leder som vet hva som skal til for å lykkes, og som har klare ambisjoner på vegne av Rambøll.

Med lang erfaring fra store anleggs- og industriprosjekt, tar Bård Sandberg over rollen som som leder for Rambølls industriavdeling.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Bård Sandberg kommer fra stillingen som Senior Prosjektleder i Rambølls industriavdeling, er sivilingeniør fra Bygg-NTH i 1989 og har mer enn 30 års erfaring som entreprenør, byggherre, rådgiver og forsker. 

Han har tung entreprenørerfaring og har blant annet vært plan- og utbyggingssjef for Avinor ved Trondheim lufthavn Værnes i perioden 2010-2015.  

Bård har ledet Rambøll Vann i Trondheim, og har i senere tid vært involvert i større lufthavnprosjekter (Tromsø lufthavn og ny flyplass Mo i Rana), samt industriprosjekter knyttet til lakseslakteri, næringsmiddel og batteriproduksjon. 

- Jeg er veldig glad for at vi har fått Bård på plass som ny leder for industri-avdelingen, sier John Kenneth Selven, divisjonsdirektør for Industri, Forretningsutvikling og Logistikk.

Teknologi for et bekymringsløst liv

Bård har helt tydelige ambisjoner om å løfte industrisatsingen videre og vet hva som skal til for å lykkes.  

- Rambøll har en strategisk satsing på Industri, og vi skal bistå industrikunder med å realisere gode prosjekter. I tillegg til tung fagkompetanse har vi kunnskap om, og kan utfordre på, bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden.   

- Vi har både nasjonale og internasjonale kunder innen industrisegmentene grønn industri (batteri og fornybare energikilder), næringsmiddel- og fôrindustri, samt akvakultur.

Rambøll har i dag industriteam med kompetanse på alle prosjektfaser, fra tidligfase og til tett oppfølging av gjennomføringsfasen. 

Indian Bygg AS - Gjerdrumsvei 10 Studentboliger

Skal få fram Rambølls satsing på bærekraft i industriprosjektene 

Vårt fortrinn er at vi jobber tett med kundene våre med strategisk rådgivning, prosjektutvikling og gjennomføring av store industriprosjekt i alle faser, sier Bård Sandberg.

- Vi er deres partnere, fortsetter han. Vi har lang erfaring fra mange spennende tverrfaglige industriprosjekter, og vi har en global organisasjon og kompetanse å spille på.

- I dag jobber vi blant annet med spennende prosjekter for kunder som Freyr, Mowi og Nova Sea for å nevne noen. 

- Alle snakker om bærekraft, men vi gjør mer enn å bare snakke om det, konstaterer Bård Sandberg. Vi sitter på bred fagkunnskap som gjøre at vi kan utfordre hele verdikjeden, samtidig som vi har en forståelse for at industriprosjektene både skal være effektive og lønnsomme.

Nuno arkitektur - Jessheimbadet

- Til å støtte meg med en slik uttalelse er Rambøll landets første virksomhet som ble sertifisert etter FNs bærekraftsmål og resertifisert i 2023, noe som forplikter, sier han.

- I industriavdeling jobber vi konkret med dette hver dag, både i løpet av arbeidsdagen vår, men også når det gjelder å utvikle vår egen bevissthet rundt det å være gode rådgivere.

- Mellom bærekraft og industri finnes det dilemmaer. Disse diskuteres i prosjektene for å treffe riktige valg til beste for våre kunder og samfunnet.  

Avdelingen Bård skal lede er i vekst og har per i dag medarbeidere med kjernekompetanse innen industri, forretningsutvikling og logistikk, og har sin hovedbase på Rambølls kontor i Trondheim.