Multiconsult og LINK arkitektur har inngått rammeavtaler med Sykehusbygg
- Jeg er veldig fornøyd med at vi er valgt som en sentral aktør i forbindelse med rådgivings- og arkitekttjenester for sykehusbygging for sykehus-Norge, sier Geir Juterud, konserndirektør og oppdragsansvarlig for Nye Rikshospitalet i Multiconsult. Ill: LINK arkitektur/Bølgeblikk/Ratio
Sist oppdatert: 16-06-2021

Ny rammeavtale til Multiconsult og LINK arkitektur

Multiconsult melder at de sammen med LINK arkitektur har inngått rammeavtaler på fire områder med Sykehusbygg HF.

Rammeavtalene omfatter rådgivingstjenester for planlegging og gjennomføring av sykehusbygging.

De inngåtte avtalene omfatter tidligfaseplanlegging, prosjektering, evaluering og HMS, samfunn og sikkerhet. Tildelingen av kontraktene er basert på kompetanse, pris og oppgaveforståelse.

Fikk du med deg: LINK med ekspansiv forretningsstrategi

For tildeling av konkrete oppdrag under rammeavtalene avholdes det minikonkurranser.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi er valgt som en sentral aktør i forbindelse med rådgivings- og arkitekttjenester for sykehusbygging for sykehus-Norge, sier Geir Juterud, konserndirektør og oppdragsansvarlig for Nye Rikshospitalet i Multiconsult.

Byggern - Vi gjør det enkelt å være proff

-Vår kompetanse er vurdert å være svært god og relevant for rådgivning og prosjektering av sykehus, og tildelingene viser at vi har god forståelse av hva som er viktig i slik prosjektering og rådgivning.

-Gjennom disse rammeavtalene får vi mulighet til å konkurrere om spennende oppdrag i hele Norge, helt fra tidlige fase til gjennomføring og evaluering i etterkant.

Sykehusbygg HF har de fire regionale helseforetakene som eiere og har som formål å sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. De inngåtte rammeavtalene gjelder for to år med mulighet for inntil to års forlengelse.

Les også: Multiconsult styrker fokus på bærekraft

- Sykehusbygg er ett satsningsområde for konsernet, og vi er involvert i en rekke større utbygginger i Norge og i Skandinavia. Gjennom disse rammeavtalene ønsker vi å være med på å bidra med vår kompetanse til å utvikle gode sykehus for samfunnet, sier Mette Dan-Weibel, direktør Healthcare i LINK arkitektur.

Multiconsult-gruppen er totalrådgiver for planlegging av små og store helsebygg, og Multiconsult og LINK arkitektur leverer tjenester i hele prosjektets livsløp.