Heikki Eidsvoll Holmås skal lede bærekraftarbeidet i Multiconsult
Heikki har solid kompetanse og ikke minst et brennende engasjement innen klima- og miljøfeltet. Han er uten tvil rett person til å løfte bærekraftarbeidet ytterligere i Multiconsult, ved å sikre videre forretningsutvikling innen bærekraft og samtidig styrke bærekraftarbeidet og -kompetansen i organisasjonen. Foto: Thomas Haugersveen Hyperredink
Sist oppdatert: 16-03-2021

Multiconsult styrker seg innen bærekraft 

Multiconsult skal styrke seg innen bærekraft og har nå ansatt Heikki Eidsvoll Holmås, som Chief Sustainability Officer.

Målsettingen er å bli enda sterkere og ta en tydeligere posisjon innen bærekraft og bærekraftig samfunnsutvikling. Som CSO skal Holmås ha det overordnede ansvaret for å lede og styre mål og oppgaver i tråd med Multiconsults bærekraftstrategi.

- Heikki har solid kompetanse og ikke minst et brennende engasjement innen klima- og miljøfeltet. Han er uten tvil rett person til å løfte bærekraftarbeidet ytterligere i Multiconsult, ved å sikre videre forretningsutvikling innen bærekraft og samtidig styrke bærekraftarbeidet og -kompetansen i organisasjonen, sier konsernsjef i Multiconsult, Grethe Bergly, i en melding. 

- Jeg gleder meg til å ta fatt på det viktige arbeidet med å hjelpe våre kunder til å kunne være klimahelter og en del av løsningen for en best mulig fremtid. Våre råd har stor betydning for klima og bærekraft i de tusenvis av små og store prosjekter vi er inne i.

Øst-Tek Østlandske Byggeteknikk AS er et uavhengig, rådgivende ingeniørfirma lokalisert på Gjøvik.

-Når hvert tonn teller for å stoppe de farligste klimaendringene, er det å bidra til å få på plass fremtidsløsninger i alt vi gjør, noe av det mest meningsfulle jeg kan tenke meg å jobbe med, understreker Heikki Eidsvoll Holmås.

I Multiconsult har Holmås jobbet med land- og havvind, samt virkemidler for å fremme fornybar energi og klimaløsninger, og kommer fra stillingen som leder for Seksjon Vindkraft i Oslo. Han har 16 års bakgrunn fra Storting og regjering, der han særlig har jobbet med klima- og energispørsmål.

Som utviklingsminister, bidro han til etableringen av de globale bærekraftmålene. Han hadde en sentral posisjon i FNs generalsekretærs initiativ for å få energi inn som eget bærekraftmål – et arbeid som lyktes.

Holmås er ansatt som CSO for Multiconsult Norge AS, og skal koordinere bærekraftarbeidet med de øvrige datterselskapene i konsernet. Holmås tiltrer stillingen 1. april.

I tilknytning til stillingen skal det etableres et team bestående av sentrale ressurser i organisasjonen med kompetanse og erfaring innen ulike deler av bærekraftfeltet. Teamet skal blant annet støtte CSO i arbeidet med å nå Multiconsults klima- og miljømål, der ett av målene er å bli klimanøytrale senest i 2030.