Elisabeth Heggelund Tørstad Asplan Viak
-Aktørene som er med i powerhouse alliansen dekker hovedrollene i prosessen. Vi lytter til og lærer av hverandre, har blitt trygge på å jobbe sammen og styrker oss gjennom samarbeid med eksterne aktører når det trengs. Foto: Nina E. Rangøy
Sist oppdatert: 30-10-2020

Ingen løfter verden alene

Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak. Gratulerer med åpningen av Powerhouse Telemark. 

-Tusen takk, denne dagen har vi gleder oss til. 

Med Powerhouse Telemark setter dere en ny standard for powerhouse og får internasjonal oppmerksomhet. Hvordan har prosessen og samarbeidet med andre involverte vært?

-Samarbeid er utrolig viktig, det er ingen av oss som løfter verden alene. Det samarbeidet vi har i powerhouse alliansen skaper trygghet gjennom felles mål, delte verdier, visjoner og solide ambisjoner.

Hille Melbye arkitekter - Jordal Amfi Oslo
SF Pontona Norge

Kunnskap, erfaring og samspill
-Aktørene som er med i powerhouse alliansen dekker hovedrollene i prosessen. Vi lytter til og lærer av hverandre, har blitt trygge på å jobbe sammen og styrker oss gjennom samarbeid med eksterne aktører når det trengs. 

Les også: Offisiell åpning av Powerhouse Telemark

-Samarbeidet med R8 Property om Powerhouse Telemark har også vært inspirerende. De imponerer med sitt ambisjonsnivå, og dette prosjektet demonstrerer hva som er mulig å oppnå når vi er flere aktører som jobber sammen med et felles, langsiktig perspektiv på verdiskapning.

-Grunnleggende er å designe bygninger som etterlever reduksjon målene i Paris-avtalen, samtidig som vi vil være med å forme fremtidens bygg.

-Det betyr at vi må bygge fleksible bygg med varige løsninger som møter både dagens og fremtidens behov. Også i det tekniske og arkitektoniske legges det stor vekt på at våre bygg skal bli stående som gode, inspirerende bygg i fremtiden. 

Powerhouse alliansen har satt seg som mål å være den mest klimaambisiøse aktøren i byggenæringen. Powerhouse Telemark er det fjerde prosjektet i samarbeidet, hva kan du si om utviklingen fra Powerhouse Kjørbo, som ble ferdigstilt i 2014?

-Utviklingen går fort og det skjer mye på kort tid. Samtidig er hvert prosjekt helt unikt og nettopp de ulike dimensjonene på prosjektene synes jeg personlig er spennende. 

El Tavler AS - Jordal Amfi

-Det første realiserte prosjekt i Powerhouse alliansen var Powerhouse Kjørbo i Sandvika, der vi i Asplan Viak har vårt hovedkontor. Her handlet det om rehabilitering, mens vi i Porsgrunn snakker om nybygg. 

-Med prosjektene i Sandvika (Powerhouse Kjørbo), Drøbak (Powerhouse Montessori Ungdomsskole) og Trondheim (Powerhouse Brattørkaia) og nå Porsgrunn (Powerhouse Telemark) bygger vi for ulike behov og i ulike klima. Selv om målet er grunnleggende det samme, er planer og gjennomføring meget forskjellige. 

Les også: Med Powerhouse Telemark ble det en kompleks sammensetning, men det er fullverdig logisk forankret. Så ser det jo også veldig kult ut da! Kjetil Trædal Thorsen, Snøhetta

Når du tiltrådte stillingen som Adm.dir i Asplan Viak sa du bl.a 

“En bærekraftig samfunnsutvikling vil kreve nytenkning, ny bruk av teknologi og nye samhandlingsformer”

Det var før korona og byggebransjen har fått brynt seg det siste halvåret. Bransjen har tatt digitale sjumilssteg og omfavnet nye samhandlings- og samarbeidsformer som aldri før. Hvordan har det siste halvåret påvirket Asplan Viak som organisasjon?

-Det er klart det har påvirket oss også. Det ble en usikkerhet for oss som andre, men jeg er stolt av måten våre medarbeidere har stilt opp å, både for bedriften og hverandre. 

Gikk du glipp av: Utvikler med bærekraftige ambisjoner 

-Med et sterkt ønske om å ikke permittere noen, ble våre ansatte spurt om å gå med på en frivillig lønnsreduksjon i 2 måneder i vår - da usikkerheten rundt effekten av pandemien var størst. De ansatte stilte seg bak forslaget og den store oppslutningen varmer skikkelig, og har vist oss at vi er der for hverandre, og for selskapet også i krevende tider.

Norfug AS - Jordal Amfi
Sør Norsk Boring AS

-Jeg vil tilføye at med både kunder og ansatte som også hadde fokus på å «holde hjulene i gang» hadde vi en god inntjening i denne perioden og vi kunne betale tilbake hele denne reduksjonen før sommeren.

-Underveis må jeg si at vi også har gjort oss gode erfaringer. I vår hadde vi absolutt alle på hjemmekontor. Det har betydd at vi er litt mer alene, men samtidig har alle tatt ansvar og vi har lært oss å jobbe sammen på en ny måte. Vi har gjennomført både strategi lanseringer, paneldebatter og gruppearbeider digitalt. 

-Kriser kan gjøre oss sterkere og mer robuste. Vi tar med oss læringen fra koronakrisen inn i vårt videre arbeid for et mer bærekraftig samfunn, avslutter Elisabeth Heggelund Tørstad.